ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ

Öz İşletme bölümleri arasındaki koordinasyon, işletme performansına önemli ölçüde etki etmektedir. Özellikle üretim, lojistik ve pazarlama bölümleri arasındaki koordinasyonun varlığı ve etkinliği işletme performansına pozitif etki etmektedir. Bölümler arası koordinasyonun olmaması; işletme içi çatışmalara, süreçlerinin aksamasına, müşteri memnuniyetsizliğine ve dolayısıyla da işletme performansının düşmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada üretim, lojistik ve pazarlama bölümleri arasındaki koordinasyon ile işletme performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda araştırma modeli Gaziantep’teki 120 imalat işletmesinde anket tekniği kullanılarak elde edilen verilerle test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bölümler arası koordinasyon alt değişkenlerinden karşılıklı kontrolün işletme performansını pozitif etkilediği, bölümler arası veri akışı ve bölümler arası iletişimin ise işletme performansını etkilemediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

Adamczak, M. Domanski, R. Hadas, L. ve Cyplik, P. (2016), “The Integration Between Production-Logistics System and Its Task Environment-Chosen Aspects”, IFAC-Papers Online, 49(12): 656-661.

Ballou, R. H. (1999), Business Logistics Management, Prentice-Hall International, New jersey, 3–11.

Bayrak, A. ve Özdil, T. (2003), “İşletme Performansının Artırılmasında Pazarlama-Üretim İşbirliğinin Önemi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2):31–40.

Bowersox, D. J. ve Closs, D. J. (1996), Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill, New York, 223.

Chikan, A. (2001), “Integration of Production and Logistics in Principle in Practice and in Education”, Int. J. Production Economics, 69:133.

Christopher, M. (1998), Logistics and Supply Chain Management-Strategies for Reducing Cost and Improving Services, Financial Times/Pitman Publishing, London,.5.

Çatı, K. Durak, İ. Kethüda, Ö. ve Eş A. (2012), “Üretim-Pazarlama Koordinasyonunun İşletme Performansına Etkisi: Düzce’de Bulunan Kobiler Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34:151-159.

Demeter, K.ve Kolos, K. (2009),“Marketing, Manufacturing and Logistics: An Empirical Examination of Their Joint Effect on Company Performance”, International Journal of Manufacturing Technology and Management, 16(3):215-233.

Ellinger, A.E., Daugherty, P.J. ve Scott B. K. (2000), “The Relationship Between Marketing/Logistics Interdepartmental Integration and Performance in U.S. Manufacturing Firms: An Empirical Study”, Journal of Business Logistics, 21:1-22.

Emerson, C. J. ve Curtis M. G. (1996), “Logistics and Marketing Components of Customer Service: An Empirical Test of the Mentzer, Gomes and Krapfel Model”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 26: 29-42.

Gimenez, C. ve Ventura, E. (2005), “Logistics-Production, Logistics-Marketing and External Integration: Their Impact on Performance”. International Journal of Operation & Production Management, 25(1):2–3.

Hausman, W. H., Montgomery, D. B., Roth., A. V. (2002), “Why Should Marketing and Manufacturing Work Together? Some Exploratory Empirical Results”, J. Oper. Management, 20(3):241–257.

Jaworski J. Bernard ve Kohli Ajay K. (1993), “Market Orientation: Antecedents and Consequences”, Journal of Marketing, (July):57.

Kahn K.B., Mentzer J.T. (1998), “Marketing Integration with Other Departments”, Journal of Business Research, 42(2):43.

Kaynak, H. (2003), “The Relationship Between Total Quality Management Practices and Their Effects on Firm Performance”, Journal of Operations Management, 21(4):405–435.

Kong, T. Li, G. Feng, T. ve Sun, L. (2015), “Effects of Marketing–Manufacturing Integration Across Stages of New Product Development on Performance”, International Journal of Production Research, 53(8):2269-2284.

Lynagh, Peter M. ve Richard F.Poist (1984),“Assigning Organizational Responsibility for Interface Activities: An Analysis of PD and Marketing Manager Preferences”, International Journal of Physical Distribution and Materials Management, 16(6):34-46.

Mentzer, J.T. Dewitt, W. Keebler, J.S. Min, S. Nix, N.W. Smith, C.D. ve Zacharia, Z.G. (2001), “Defining Supply Chain Management”, Journal of Business Logistics, 22(3):82.

Mollenkopf, D. Gibson, A. ve Ozanne, L. (2000), “The Integration of Marketing Logistics Functions: An Empirical Examination of New Zealand Firms”, Journal of Business Logistics, 21(2):89-90.

Murphy, P. R. ve Poist, R.F. (1996), “Comparative Views of Logistics and Marketing Practitioners Regarding. Inter functional Coordination”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 26(8):15-28.

Sezen, B. Yılmaz, C. ve Gezgin, G. (2002), “Lojistik İşlevinin Pazarlama ve Üretim Birimleri Arasındaki Bağlayıcı Rolü ve İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2):133–136.

Soyuer, H. ve Ventura, K. (2004), “Bütünleşik Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Üretim Pazarlama Arayüzü”, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 209-220.

Tuna, O. ve Özer, D. (2002), “Pazarlama Faaliyetlerinde Etkinliğin Sağlanmasında Üçüncü Taraf Lojistik Hizmetlerinin Rolü: Türkiye’ye Yönelik Bir Delphi Çalışması”. 7. Ulusal Pazarlama Kongresi, 21. Yüzyılın Pazarlama Paradigması Bildiriler Kitabı, Afyon, 171–172.

Voorhees, R.D. Teas, R.K. Allen, B.J. ve Dınklıe, E. T. (1988), “Changes in the Marketing-Logistics Relationship”, Journal of Business Logistics, 9(1):34-50.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { atauniiibd427906, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {32}, pages = {1121 - 1134}, doi = {}, title = {ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Ayteki̇n, Mehmet} }
APA Ayteki̇n, M . (2018). ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 32 (4) , 1121-1134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/39554/427906
MLA Ayteki̇n, M . "ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ" . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018 ): 1121-1134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/39554/427906>
Chicago Ayteki̇n, M . "ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018 ): 1121-1134
RIS TY - JOUR T1 - ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ AU - Mehmet Ayteki̇n Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1121 EP - 1134 VL - 32 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ %A Mehmet Ayteki̇n %T ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 32 %N 4 %R %U
ISNAD Ayteki̇n, Mehmet . "ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 / 4 (Ekim 2018): 1121-1134 .
AMA Ayteki̇n M . ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1121-1134.
Vancouver Ayteki̇n M . ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1121-1134.

95416 37895

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Selma ÖNER, Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU

IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS

Selçuk Balı, H. Arif TUNÇEZ, Alper ATEŞ

Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler

Dr. Çiğdem TUĞAÇ

Türkiye’de Alışveriş Merkezlerinde Tüketim ve Tüketici Davranışları Üzerine Araştırmalar: Ulusal Makaleler ve Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi

Cansu GÖKMEN KÖKSAL, Mehmet TIĞLI

CARİ İŞLEMLER BİLANÇOSUNDAKİ DEĞİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BRIC ÖRNEĞİ

Fehim BAKIRCI, Dr. Okan DOĞAN, Bahar BURTAN DOĞAN

KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Elif Ayşe ŞAHİN İPEK, Engin HEPAKSAZ

TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN BÜTÇEDEKİ YERİ VE PERFORMANSLARININ ANALİZİ

Ali USLU, Fatih Coşkun ERTAŞ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR

İhsan YILDIZTEKİN

ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ

Mehmet AYTEKİN

KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Serpil SUMER, Turan ÖNDEŞ, Abdurrahim ŞİMŞEK