CUMHURİYET TÜRKİYESİNDE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ VE ENERJİ POLİTİKALARI (1923-1960)

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 1960 yılına kadar Türkiye’de elektrik enerjisi üretimi çalışmaları ve enerji politikaları ile bu politikaların ekonomiye olan yansımaları, çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Konu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) döneminde elektrik üretimi (1923-1950); Demokrat Parti (DP) döneminde elektrik üretimi (1950-1960) ile sınırlandırılarak iki dönem dâhilinde ele alınmıştır. Türkiye’de elektrik üretimi çalışmaları ve enerji politikaları ile bu politikaların ekonomiye olan katkıları sayısal veriler üzerinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın kaynak materyalini, Cumhuriyet arşivi belgeleri, resmi yayınlardan; zabıt ceridesi, kanunlar ve tutanak dergileri, resmi gazete, istatistik yıllıkları, ayın tarihi ve dönemin süreli yayınları arasında bulunan ekonomi dergilerinin makaleleri oluşturmaktadır. Konu incelenirken, dönemin Türkiye’si ile Dünyanın elektrik üretimi alanında yaşanan gelişmeleri göz önüne alınarak gerekli değerlendirilmeler yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuç şudur: Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren CHP Hükümetleri zamanında elektrik üretimi faaliyetleri yabancı sermayeli imtiyazlı ortaklıklar şeklinde yürütülmüş, 1930’lu yıllara gelindiğinde yabancı sermayenin elinde bulunan imtiyazlar Devlet tarafından satın alınmaya başlanmıştır. 14 Haziran 1935 tarihinde Etibank ve Elektrik İşleri Etüt İdaresinin (EİEİ) kurulması ile elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtımı bu kurumların uhdesine alınmıştır. DP hükümetinin iktidara gelmesi akabinde, 18 Aralık 1953 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kurulması ve enerji üretimine daha da önem verilmesi ile beş büyük hidroelektrik santrallerinin yanı sıra orta ölçekte birçok santraller kurulmuştur. Bu suretle 1950 yılında 789.5 milyon kilovat saat olan enerji üretimi 1960 yılında 2 milyar 815 milyon kilovat saatin üzerine çıkarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır.

ELECTRICITY PRODUCTION AND ENERGY POLICIES IN THE REPUBLIC OF TURKEY (1923-1960)

This study deals with the electricity production activities and energy policies in Turkey from the early years of the Republic to 1960 as well as the reflections of these policies on economy. The subject is limited to and discussed under the titles of electricity production in the period of Republican People’s Party (CHP) (1923-1950) and electricity production in the period of the Democratic Party (DP) (1950-1960). Evaluations have been made based on numeric data in discussing the electricity production activities and energy policies in Turkey and the contributions of these policies to economy. The material of the study includes Republic archive documents, official publications such as journals of laws, journals of official reports, proceedings of memorandum, official gazettes, statistical data, Ayın Tarihi journal (government’s dating publication), and articles from the economics magazines of the period. The relevant evaluations about electricity production activities in Turkey have been made considering the developments in the field of electricity production in the world in the periods addressed. It has been found out that electricity production activities were conducted in Turkey in the form of foreign-capital privileged partnerships in the period of CHP governments as of the early years of the Republic, and the privileges held by foreign capital started to be purchased by the State in the 1930s. With the foundation of Etibank and Electric Power Resources Survey and Development Administration on 14 June 1935, the production and distribution of electric power was put under the responsibility of these institutions. After the DP government came to power and General Directorate for State Hydraulic Works was established on 18 November 1953, more importance was attached to energy production. In this regard, five large hydroelectric plants and many medium scaled plants were established. As a result, the amount of electricity production, which was 789.5 million kilowatt/hour in 1950, rose to over 2 billion 815 million kilowatt/hour in 1960, thereby making important contributions to the national economy.

Kaynakça

I. ARŞİV BELGELERİ

BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ (BCA)

BCA, Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 128-Dosya No: 25-Sıra No: 19.

BCA, Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 125-Dosya No: 30-Sıra No: 1.

BCA, Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 127-Dosya No; 90-Sıra No: 3.

BCA, Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 128-Dosya No: 22-Sıra No: 11. __________, Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 123-Dosya No: 73-Sıra No: 8.

BCA, Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 132-Dosya No: 34-Sıra No: 11.

BCA, Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 132-Dosya No: 8-Sıra No: 5.

BCA, Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 137-Dosya No: 96-Sıra No: 12.

BCA, Fon No: 30 1 0 0-Kutu No: 29-Dosya No: 170-Sıra No-6.

BCA, Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 132-Dosya No: 48-Sıra No: 6.

BCA, Fon No: 30 1 0 0-Kutu No: 110-Dosya No: 695-Sıra No: 10.

BCA, Fon No: 30 1 0 0-Kutu No: 110-Dosya No: 695-Sıra No: 12.

BCA, Fon No: 30 1 0 0-Kutu No: 74-Dosya No: 471-Sıra No: 12.

BCA, Fon No: 30 1 0 0-Kutu No: 110-Dosya No: 694-Sıra No: 5.

BCA, Fon No: 30 1 0 0-Kutu No: 110-Dosya No: 695-Sına No: 11.

BCA, Fon No: 30 1 0 0-Kutu No: 29-Dosya No: 170-Sıra No: 9.

BCA, Fon No: 30 18 1 2 –Kutu No: 133-Dosya No: 84-Sıra No: 6.

II. RESMİ YAYINLAR

A. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kanunlar Dergisi, Zabıt Ceridesi ve Tutanak Dergisi

TBMM Kanunlar Dergisi, Dönem: 3, C 8, 10.04.1930, s. 95-136.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 5, C 15, 14.06.1935, s. 677, 714.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 6, C 20, 26.05.1939, s. 103.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 5, C 18, 22 Haziran 1938, s. 951.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 5, C 18, 22 Haziran 1938, s. 995.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 6, C 20, 16 Haziran 1939, s. 627.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 6, C 20, 5 Temmuz 1939, s. 873, 855.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 6, C 22, 28 Nisan 1941, s. 231.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 7, C 25, 19 Temmuz 1943, s. 684.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 7, C 26, 21 Haziran 1944, s. 638.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 3, C 8, 14.06.1930, s. 327.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 9, C 36, 18 Aralık 1953, s. 32.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 9, C 36, 27 Ocak 1954, s. 120.

TBMM, Kanunlar Dergisi, Dönem: 10, C 38, 1 Eylül 1956, s. 1479.

TBMM, Zabıt Ceridesi, 1933 Malî Senesi Muvazene-i Umumiye Kanunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni Mazbatası, Dönem: 4, Toplantı: 2, C 15, Sıra No: 165, TBMM Matbaası, Ankara 1933, s. 89.

TBMM, Zabıt Ceridesi, 1934 Yılı Masraf Bütçeleri, C Cetveli, s. 259.

TBMM, Zabıt Ceridesi, 1935 Malî Yılı Muvazene-i Umumiye Kanunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni Mazbatası, Dönem: 5, Toplantı: F, C 3, 22.05.1935, Sıra Sayısı: 113, TBMM Matbaası, Ankara 1935, s. 10.

TBMM, Zabıt Ceridesi, 1936 Yılı Masraf Bütçeleri, s. 154.

TBMM, Zabıt Ceridesi, Dönem: 5, Toplantı: 3, C 20, 3. Birleşim, 08.11.1937, s. 30.

TBMM, Zabıt Ceridesi, Dönem: 7, Toplantı: 2, C 14, 1. Birleşim, 01.11.1944, s. 5.

TBMM, Tutanak Dergisi, 1945 Yılı Yedi Aylık Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Raporu, Dönem: 7, Toplantı: 2, C 17, 21.05.1945, S. Sayısı: 103, TBMM Basımevi, Ankara 1945, s. 112.

TBMM, Tutanak Dergisi,1946 Yılı Bütçe Kanunun Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Raporu, Dönem: 7, Toplantı: 3, C 20, Sıra Sayısı: 5, TBMM Basımevi, Ankara 1946, s. 71.

TBMM, Tutanak Dergisi, 1947 Yılı Gider Bütçeleri, Dönem: 8, Toplantı: 1, C 3, 18.12.1946,s. 218/6.

TBMM_, Tutanak Dergisi, Dönem: 8, Toplantı: 3, C 13, 1. Birleşim, 01.11.1948, s. 5.

TBMM, Tutanak Dergisi, 1948 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Raporu, Dönem: 8, Toplantı: 2, C 8, 26.12.1947, S. Sayısı: 30, TBMM Basımevi, Ankara 1948, s. 80.

TBMM, Tutanak Dergisi, 1949 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Raporu, Dönem: 8, Toplantı: 3, C 16, 21.02.1949, S. Sayısı: 133, TBMM Basımevi, Ankara 1949, s. 194.

TBMM, Tutanak Dergisi, Dönem: 8, Toplantı: 4, C 24, 56. Birleşim, 25.02.1950, s. 1263.

TBMM, Tutanak Dergisi, Dönem: 9, Toplantı: Olğ. C 1, 3. Birleşim, 29.05.1950, s. 25.

TBMM,Tutanak Dergisi, Dönem: 9, Toplantı: 1, C 2, 1. Birleşim, 01.11.1950, s. 7.

TBMM, Tutanak Dergisi, Dönem: 9, Toplantı: 2, C 10, 1. Birleşim, 01.11.1951, s. 10.

TBMM, Tutanak Dergisi, 1951 Yılı Gider Bütçeleri, Dönem: 9, Toplantı: 1, C 5, 19.02.1951, s. 265.

TBMM, Tutanak Dergisi, Dönem: 9, Toplantı: 2, C 13, 42. Birleşim, 20.02.1952, s. 369.

TBMM, Tutanak Dergisi, Dönem: 9, Toplantı: 3, C 17, 1. Birleşim, 01.11.1952, s. 10-11.

TBMM, Tutanak Dergisi, Dönem: 9, Toplantı: 3, C 20, 44. Birleşim, 16.02.1953, s. 303.

TBMM, Tutanak Dergisi, Dönem: 9, Toplantı: 3, C 20, 46. Birleşim, 18.02.1953, s. 438.

TBMM, Tutanak Dergisi, Dönem: 9, Toplantı: 4, C 25, 1. Birleşim, 01.11.1953, s. 8.

TBMM, Zabıt Ceridesi, Dönem: 10, Toplantı: F, C 1, 3. Birleşim, 24.05.1954, s. 31.

TBMM, Zabıt Ceridesi, Dönem: 10, Toplantı: 1, C 2, 1. Birleşim, 01.11.1954, s. 12.

TBMM, Zabıt Ceridesi, Dönem: 10, Toplantı: 1, C 5, 42. Birleşim, 18.02.1955, s. 205-206.

TBMM, Zabıt Ceridesi, Dönem: 10, Toplantı: 2, C 8, 1. Birleşim, 01.11.1955, s. 10.

TBMM, Zabıt Ceridesi, Dönem: 10, Toplantı: 2, C 8, 14. Birleşim, 14.12.1955, s. 254.

TBMM, Zabıt Ceridesi, Dönem: 10, Toplantı: 3, C 14, 1. Birleşim, 01.11.1956, s. 7.

TBMM, Zabıt Ceridesi, Dönem: 9, Toplantı: 3, C 17, 41. Birleşim, 20.02.1957, s. 312, 344.

TBMM, Zabıt Ceridesi, Dönem: 11, Toplantı: 1, C 2, 40. Birleşim, 19.02.1958, s. 160.

TBMM, Zabıt Ceridesi, Dönem: 11, Toplantı: 2, C 7, 42. Birleşim, 20.02.1959, s. 289.

TBMM, Zabıt Ceridesi, 1959 Yılı Bütçe Kanunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni Mazbatası, Dönem: 11, Toplantı: 2, C S. Sayısı: 41, TBMM Matbaası, Ankara 1959, s. 8-10.

TBMM, Zabıt Ceridesi, Dönem: 11, Toplantı: 3, C 12, 41. Birleşim, 19.02.1960, s. 26.

TBMM, Zabıt Ceridesi, 1960 Yılı Muvazene-i Umumiye Kanunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni Mazbatası, Dönem: 11, Toplantı: 3, C 12, S. Sayısı: 43, TBMM Matbaası, Ankara 1960, s. 10.

Kurucu Meclis (KM), Tutanak Dergisi, 1961 Yılı Masraf Bütçeleri s. 182.

B. Resmi Gazete

Resmi Gazete, Sayı No: 1471, 14 Nisan 1930.

Resmi Gazete, Sayı No: 1522, 17 Haziran 1930.

Resmi Gazete, Sayı No: 3035, 22 Haziran 1935.

Resmi Gazete, Sayı No: 3036, 24 Haziran 1935.

Resmi Gazete, Sayı No: 3955, 9 Temmuz 1938.

Resmi Gazete, Sayı No: 4219, 30 Mayıs 1939.

Resmi Gazete, Sayı No: 4239, 22 Haziran 1939.

Resmi Gazete, Sayı No: 4256, 12 Temmuz 1939.

Resmi Gazete, Sayı No: 4257, 13 Temmuz 1939.

Resmi Gazete, Sayı No: 4801, 6 Mayıs 1941.

Resmi Gazete, Sayı No: 5466, 27 Temmuz 1943.

Resmi Gazete, Sayı No: 5739, 24 Haziran 1944.

Resmi Gazete, Sayı No: 7904, 7 Eylül 1951

Resmi Gazete, Sayı No: 8592, 25 Aralık 1953.

Resmi Gazete, Sayı No: 8625, 4 Şubat 1954.

Resmi Gazete, Sayı No: 9403, 10 Eylül 1956.

C. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü (İGM), Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yayınları

İGM, İstatistik Yıllığı 1942-1945, yayın No: 255, Ankara 1946, s. 458.

İGM, Küçük İstatistik Yıllığı 1947-1950, Yayın No: 330, Ankara 1951, s. 309.

İGM, İstatistik Yıllığı 1948, Yayın No: 285, Ankara 1948, s. 510.

İGM, İstatistik Yıllığı 1949, Yayın No: 303, Ankara 1949, s. 336.

İGM, Türkiye İstatistik Yıllığı 1950, Yayın No: 328, Ankara 1950, s. 338.

İGM, İstatistik Yıllığı 1951, Yayın No: 332, Ankara 1951, s. 278.

İGM, Küçük İstatistik Yıllığı 1951, Yayın No: 343, Ankara 1952, s. 234.

İGM, İstatistik Yıllığı 1952, Yayın No: 342, Ankara 1952, s. 305.

İGM, İstatistik Yıllığı 1953, Yayın No: 360, Ankara 1953, s. 262.

İGM, 1959 İstatistik Yıllığı, Yayın No: 380, Ankara 1959, s. 337- 338.

DİE, İstatistik Yıllığı 1960-1962, Yayın No: 460, Ankara 1962, s. 332- 333.

DİE, 1963 Türkiye İstatistik Yıllığı, Yayın No: 490, Ankara 1963, s. 279.

DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı 1964-1965, Ankara 1964, s. 466.

DİE, Türkiye’de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı, Ankara 1973, s. 395.

DİE, İstatistik Göstergeler 1923-1990, Yayın No: 1472, Ankara 1991, s. 200.

DİE, İstatistik Göstergeler 1923-1998, Yayın No: 2252, Ankara 2001, s. 273-275.

TÜİK, İstatistik Göstergeler, 1923-2002, Yayın No: 2790, Ankara 2003, s. 269-271.

TÜİK, İstatistik Göstergeler, 1923-2006, Yayın No: 3114, Ankara 2007, s. 278-280.

TÜİK, İstatistik Göstergeler, 1923-2011, Yayın No: 3890, Ankara 2012, s. 235-237.

TÜİK, İstatistik Göstergeler 1923-2012, Yayın No: 4132, Ankara 2013, s. 218, 220.

D. Ayın Tarihi (Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü)

Ayın Tarihi, Sayı No: 187, Yıl: Haziran 1949, s. 14.

Ayın Tarihi, Sayı No: 199, Yıl: Eylül 1949, s. 1.

Ayın Tarihi, Sayı No: 202, Yıl: Eylül 1950, s. 10.

Ayın Tarihi, Sayı No: 219, Yıl: Şubat 1952, s. 70

Ayın Tarihi, Sayı No: 227, Yıl: Ekim 1952, s. 22.

Ayın Tarihi, Sayı No: 230, Yıl: Ocak 1953, s. 15.

Ayın Tarihi, Sayı No: 234, Yıl: Mayıs 1953, s. 7.

Ayın Tarihi, Sayı No: 236, Yıl: Temmuz 1953, s. 7.

Ayın Tarihi, Sayı No: 237, Yıl: Ağustos 1953, s. 15, 38.

Ayın Tarihi, Sayı No: 242, Yıl: Ocak 1954, s. 51.

Ayın Tarihi, Sayı No: 244, Yıl: Mart 1954, s. 4-5, 22, 30.

Ayın Tarihi, Sayı No: 247, Yıl: Haziran 1954, s. 1-2.

Ayın Tarihi, Sayı No: 248, Yıl: Temmuz 1954, s. 13.

Ayın Tarihi, Sayı No: 253, Yıl: Aralık 1954, s. 6, 8.

Ayın Tarihi, Sayı No: 254, Yıl: Ocak 1955, s. 39.

Ayın Tarihi, Sayı No: 256, Yıl: Mart 1955, s. 40.

Ayın Tarihi, Sayı No: 257, Yıl: Nisan 1955, s. 56-57.

Ayın Tarihi, Sayı No: 261, Yıl: Ağustos 1955, s. 6.

Ayın Tarihi, Sayı No: 263, Yıl: Ekim 1955, s. 71-72.

Ayın Tarihi, Sayı No: 267, Yıl: Şubat 1956, s. 45-46.

Ayın Tarihi, Sayı No: 268, Yıl: Mart 1956, s. 85.

Ayın Tarihi, Sayı No: 269, Yıl: Nisan 1956, s. 7, 53.

III. SÜRELİ YAYINLAR

A. Gazeteler

Akşam (1954-1955)

Cumhuriyet (1948-1950)

Yeni İstanbul (1950)

Yeni Sabah (1950)

Zafer (1950)

B. Dergiler

Bülten (15 Nisan 1956)

İktisadi Yürüyüş (1941-1951)

Türk Ekonomisi (1945-1955)

IV. KİTAPLAR

Arar, İsmail, Hükümet Programları 1920-1965, Burçak Yayınevi, İstanbul 1968.

Afetinan, Ayşe, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı 1933, TTK Yayınları, Ankara 1972.

Burçak, Rıfkı Salim, On Yılın Anıları 1950-1960, Nurol Matbaacılık, Ankara 1998.

Cillov, Haluk, Türkiye Ekonomisi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, 2. Basım, İstanbul 1962.

Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınan Türkiye (Rakamlarla 1923-1968) Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1969.

Demokrat Parti (DP), Kalkınan Türkiye, Desen Matbaası, Ankara 1954.

Minkari, Ali Esen, 1950-1960 Yıllarında İktisadi Kalkınma ve Gelişme, Demokratlar Kulübü Yayınları, Ankara 1992.

Sükan, Faruk, Başbakan Adnan Menderes’in Meclis Konuşmaları TBMM 1950-1960, Kültür Ofset Şirketi Yayınları, Ankara 1991.

Tc Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, 50 Yılda Türk Sanayii, Mars Matbaası, Ankara 1973.

Yaşa, Memduh, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-1978,

Akbank Kültür Yayını, İstanbul 1980.

V. MAKALELER

“Amerikan Dergisinin Başvekile 36 Suali”, Türk Ekonomisi, S 126, Yıl: 11, Aralık 1953, s. 364-369.

Aydınelli, Şevket, “Enerji”, İktisadi Yürüyüş, C 4, S 42, Yıl: 2, 9 Eylül 1941, s. 21, 28.

Aydınelli, Şevket, “Asrımız Medeniyetinin Temel Taşı Enerji Kaynakları ve Ömürleri”, İktisadi Yürüyüş, C 5, S 57, Yıl: 3, 16 Nisan 1942, s. 9, 20.

Aydınelli, Şevket, “ Türkiye Enerji Kaynakları”, İktisadi Yürüyüş, C 7, S 76, Yıl: 4,16 Şubat 1943, s. 5, 21.

Aydınelli, Şevket, “Türkiye’de Enerji Kaynakları-III”, İktisadi Yürüyüş, C 7, S 79, Yıl: 4, 1 Nisan 1943, s. 5.

“Büyük Bir Dikkatle Üzerinde Çalışılan Bayındırlık İşleri”, İktisadi Yürüyüş, C 11, S 245, Yıl: 11, 25 Mart 1950, s. 17-18.

Cafer, Selman, “Silahtar Elektrik Fabrikası”, İktisadi Yürüyüş, C 3, S 26, Yıl: 2, 1 İkinci kânun 1941, s. 16.

“Cumhuriyet Devrinde Satın Aldığımız Şirket ve Müesseseler”, İktisadi Yürüyüş, C 4, S 45-46, Yıl: 2, 29 Teşrinievvel 1941, s. 70-71, 79.

“Cumhuriyetimizin XXII. Yılında Etibank”, İktisadi Yürüyüş, C 6, S 140, Yıl: 6, 31 Ekim 1945, s. 11-15.

Çağlar, Ömer, “Yurdun Elektrik İstihsal Durumu”, Türk Ekonomisi, S 97, Yıl: 9, Temmuz 1951, s. 202-204.

“Çatalağzı Santrali”, İktisadi Yürüyüş, C 10, S 232, Yıl: 10, 20 Eylül 1949, s. 17.

Ergin, Metin, “Amerikalı İnşaat Kralı H. Morrison Memleketimizde”, Türk Ekonomisi, S 132, Yıl: 12, Haziran 1954, s. 177-178.

“İşletmeler Bakanının Beyanatı”, Türk Ekonomisi, S 90, Yıl: 8, Aralık 1950, s. 282-285.

İşmen, İsmail, “Sarıyar Hidroelektrik Projesinin Ekonomik Değeri” Türk Ekonomisi, S 99, Yıl: 9, Eylül 1951, s. 264-266.

İşmen, İsmail, “Elektrik İşlerimiz ve Enerji Bankası”, Türk Ekonomisi, S 119, Yıl: 11, Mayıs 1953, s. 140-142.

İşmen, İsmail, “Sarıyar Hidroelektrik Projesinin Ekonomik Değeri-II”, Türk Ekonomisi, S 122, Yıl: 11, Ağustos 1953, s. 236-237.

İşmen, İsmail, “Tunçbilek Santrali”, Türk Ekonomisi, S 138, Yıl: 12, Aralık 1954, s. 364-367.

Keyder, Beysan, “Seyhan Barajının İşletilmesi”, Türk Ekonomisi, S 138, Yıl: 12, Aralık 1954, s. 364-367.

Kulin, Muhittin, “Tahakkuk Eden Bir Düşünce, Seyhan Bendi”, Bülten, S 3, Yıl: 1, 15 Nisan 1956, s. 1-3.

“Maliye Vekili Hasan Polatkan’ın Bütçe Müzakereleri Açış Nutku”, Türk Ekonomisi, S 116, Yıl: 11, Şubat 1953, s. 44.

“Maliye Vekili Hasan Polatkan’ın 1955 Yılı Bütçe Nutku”, Türk Ekonomisi, S 141, Yıl: 13, Mart 1955, s. 67-70.

Maliye Ve Tetkik Kurulu, “1954 Mali Yılı Bütçe Lâyihasına ait Gerekçe”, Türk Ekonomisi, S 128, Yıl: 12, Şubat 1954, s.35-46.

Milletlerarası İmar Ve Kalkınma Bankası İktisadi Dairesinin Hazırladığı Rapor-V, “Türkiye’de Sanayi ve Madencilik”, İktisadi Yürüyüş, C 11, S 250, Yıl: 11, 31 Mayıs 1950, s. 9-12.

“Nafia Vekâleti Elektrik Etüt İşleri Müdürlüğünün Faaliyeti”, İktisadi Yürüyüş, C 4, S 45-46, Yıl: 2, 29 Teşrinievvel 1941, s. 62- 66.

Oransoy, Bekir Sıtkı, “Ekonomi Bakanlığı ve Sanayi Madencilik ve Enerji Alanındaki Planlı Çalışmalar”, İktisadi Yürüyüş, C 10, S 217, Yıl: 10, 20 Ocak 1949, s. 9,11,16.

“Sarıyar Santrali”, Türk Ekonomisi, S 86, Yıl: 8, Ağustos 1950, s. 175-177.

“Seyhan Barajı Projesi ve Dünya Bankası İstikrazı”, Çev. Şefik Bilkur, Türk Ekonomisi, S 110, Yıl: 10, Ağustos 1952, s. 227-229.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Sanayi Ekonomisi”, Türk Ekonomisi, S 26, Yıl: 3, Ağustos 1945, s. 56-59.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Şubat 1951, Bayındırlık Ekonomisi”, Türk Ekonomisi, S 93, Yıl: 9, Mart 1951, s. 88-92.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Mart 1951, Sanayi Ekonomisi”, Türk Ekonomisi, S 95, Yıl: 9, Mayıs 1951, s. 154-159.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Mayıs ve Haziran 1951, Sanayi Ekonomisi”, Türk Ekonomisi, S 97, Yıl: 9, Temmuz 1951, s. 212-219.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Temmuz ve Ağustos 1951, Bayındırlık Ekonomisi”, Türk Ekonomisi, S 99, Yıl: 9, Eylül 1951, s. 275-281.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, 15 Ağustos ve 30 Eylül 1951, Bayındırlık Ekonomisi”, Türk Ekonomisi, S 100, Yıl: 9, Ekim 1951, s. 309-319.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Haziran 1952, Sanayi Ekonomisi”, Türk Ekonomisi, S 109, Yıl: 10, Temmuz 1952, s. 213-220.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Aralık 1952, Sanayi Ekonomisi”, Türk Ekonomisi, S 115, Yıl: 11, Ocak 1953, s. 24-29.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Ocak 1953” Bayındırlık Ekonomisi, Türk Ekonomisi, S 116, Yıl: 11, Şubat 1953, s. 56-61.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Mayıs 1953, Sanayi Ekonomisi”, Türk Ekonomisi, S 121, Yıl: 11, Temmuz 1953, s. 213-217.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Ağustos 1953, Sanayi Ekonomisi ”, Türk Ekonomisi, S 124, Yıl: 11, Ekim 1953, s. 308-313.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Eylül 1953, Bayındırlık Ekonomisi”, Türk Ekonomisi, S 125, Yıl: 11, Kasım 1953, s. 338-346.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Ekim 1953, Bayındırlık Ekonomisi”, Türk Ekonomisi, S 126, Yıl: 11, Aralık 1953, s. 376-382.

Tataç, Ziya, “Olaylara Bakış, Şubat 1954, Sanayi Ekonomisi”, Türk Ekonomisi, S 130, Yıl: 12, Nisan 1954, s. 119-126.

Toklu, Hakkı, “Cumhuriyetin 25. Yılında Etibank’ın Çalışmaları”, İktisadi Yürüyüş, C 9, S 21, Yıl: 9, 19 Kasım 1948, s. 7, 18.

“Türkiye’de Endüstri”, Çeviren Hakkı Toklu, İktisadi Yürüyüş, C 11, S 241, Yıl: 11, 21 Ocak 1950, s. 2-3, 24.

Üner, Zihni, “Demiryollarında Elektrifikasyon”, Türk Ekonomisi, S 128, Yıl: 12, Şubat 1954, s. 47-48.

Yazman, Aslan Tufan, “Enerji Yoksulluğu”, İktisadi Yürüyüş, C 8, S 187, Yıl: 8, 15 Kasım 1947, s. 1.

Yazman, Aslan Tufan, “İktisadi Kalkınmamızda Haritanın Büyük Rolü”, İktisadi Yürüyüş, C 11, S 250, Yıl: 11, 31 Mayıs 1950, s. 7.

Yümer, Emin, “Türkiye’de Elektrik İstihsali ve Düzenlenme Çareleri”, İktisadi Yürüyüş, C 8, S 180, Yıl: 8, 18 Haziran 1947, s. 10-19.

VI. TEZLER

EROL, Emine, Türkiye’de Elektrik Enerjisinin Tarihi Gelişimi 1902-2000, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007.

Kaynak Göster