Yabancı cisim aspirasyonunu taklit eden plastik bronşit tanılı bir olgu plastik bronşit tanılı bir olgu

Plastik bronşit kistik fibrozis, astım, pulmoner infeksiyon ve siyanotik konjenital kalp hastalıkları gibi değişik durumlarla ilişkili nadir görülen bir pulmoner hastalıktır. Plastik bronşit tanısı esas olarak bronkoskopi ve/veya karakteristik bronşial plakların görülmesi ile konulmaktadır. Burada yabancı cisim aspirasyonunu taklit eden plastik bronşit gelişen 7 yaşında hafif persistan astımlı bir olgu sunulacaktır

A case with plastic bronchitis mimicking foreign body aspiration

Plastic bronchitis is a rare pulmonary disorder associated with various conditions like cystic fi brosis, asthma, pulmonary infection and cyanotic congenital cardiac diseases. Diagnosis of plastic bronchitis is made by means of bronchoscopy and/or evidence of the characteristic bronchial casts. Here we report a case of a 7-year-old boy with mild persistant asthma who developed plastic bronchitis mimicking foreign body aspiration

Kaynakça

Brogan TV, Finn LS, Pyskaty DJ Jr, Redding GJ, Ricker D, Inglis A, et al. Plastic bronchitis in children: a case series and rewiev of the medical literature. Pediatr Pulmonol 2002;34:482-7.

Kao NL, Richmond GW. Cough productive of casts. Ann Allergy Asthma Immunol 1996;76:231-3.

Raghuram N, Pettignano R, Gal AA, Harsch A, Adamkiewicz TV. Plastic bronchitis: an unusual complication associated with sickle cell disease and the acute chest syndrome. Pediatrics 1997;100:139-42.

Veras TN, Lannes GM, Piva JP, et al. Plastic bronchitis in a child with thalassemia alpha. J Pediatr (Rio J) 2005;81:499-502.

Seear M, Hui H, Magee F, Bohn D, Cutz E. Bronchial casts in children: a proposed classification based on nine cases and review of the literature. Am J Respir Crit Care Med 1997;155:364-70.

Madsen P, Shah SA, Rubin BK. Plastic bronchitis: new insights and a classification scheme. Pediatr Respir Rev 2005;6:292-300.

Noizet O, Leclerc F, Leteurtre S, Brichet A, Pouessel G, Dorkenoo A, et al. Plastic bronchitis mimicking foreign body aspiration that needs a specific diagnostic procedure. Intensive Care Med 2003;29:329-31.

Dabo L, Qiyi Z, Jianwen Z, Zhenyun H, Lifeng Z. Perioperative management of plastic bronchitis in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010;74:15-21.

Nayar S, Parmar R, Kulkarni S, Cherian KM. Treatment of plastic bronchitis. Ann Th oracic Surg 2007;83:1884-6.

Schultz KD, Oermann CM. Treatment of cast bronchitis with low- dose oral azithromycin. Pediatr Pulmonol 2003;35:139-43.

Do TB, Chu JM, Berdjis F, Anas NG. Fontan patient with plastic bronchitis treated successfully using aerosolized tissue plasminogen activator: a case report and review of the literature. Pediatr Cardiol 2009;30:352-5.

Kaynak Göster

1332 912

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

DRESS sendromu tanısı konulan dört çocuk olgu DRESS sendromu tanısı konulan dört çocuk olgu

Hacer İlbilge ERTOY KARAGÖL, Özlem YILMAZ, Erdem TOPAL, Arzu BAKIRTAŞ

Çocuklarda gastroözefageal reflü hastalığı: Ne kadar tanıyoruz? Ne kadar tanıyoruz?

Hatice EKE GÜNGÖR, HACER FULYA GÜLERMAN, Serap ÖZMEN

Çaşır otu (Ferula communis) ile ilişkili Çaşır otu (Ferula communis) ile ilişkili fitofotodermatit: İlk olgu bildirimi fitofotodermatit: İlk olgu bildirimi

ÖMER FARUK ELMAS, Okan KIZILYEL, Mahmut Sami METİN, HANDAN BİLEN, Mustafa ATASOY

Yabancı cisim aspirasyonunu taklit eden plastik bronşit tanılı bir olgu plastik bronşit tanılı bir olgu

Sakine IŞIK, Berna EROĞLU FİLİBELİ, ŞULE ÇAĞLAYAN SÖZMEN, Emre DİVARCI, Handan GÜLERYÜZ, Nevin UZUNER, Özkan KARAMAN

Farklı prezentasyonları olan IL-12R defektli dört olgu defektli dört olgu

MEHMET YAŞAR ÖZKARS, Özlem KESKİN, ERCAN KÜÇÜKOSMANOĞLU, Ayşe METİN, Onur BALCI

Adverse skin reactions caused by L-asparaginase: dverse skin reactions caused by L-asparaginase: Allergy or infection?

Ayşenur BAHADIR, Pınar GÖKÇE REİS, Erol ERDURAN, Fazıl ORHAN, Mehtap HAKTANIR ABUL

Primer immünyetmezliklerde tedavi yöntemleri Primer immünyetmezliklerde tedavi yöntemleri

Caner AYTEKİN

Seroprevalence of Chlamydia pneumoniae and Seroprevalence of Chlamydia pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae in children with chronic cough Mycoplasma pneumoniae in children with chronic cough

Suna ASİLSOY, Erhan BAYRAM, Demet CAN