Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir

Günümüzde çevre dostu yaklaşımların artmasıyla birlikte organik, ekolojik, etik tekstillerin üretimi de yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu kapsamda biyobozunur özelliğe sahip bir lif olan kenevir yeniden gündeme gelmiştir. Çevre dostu pek çok özelliği nedeniyle kenevir lifinin sürdürülebilir tekstil tasarım ve üretiminde kullanılması, yavaş moda ve ekolojik moda kapsamında değerlendirilmesini de sağlamaktadır. Ülkemizde de kenevir tarımına izin verilmesi ve desteklenmesi sayesinde hem ekolojik hem ekonomik açıdan yeniden fayda sağlayacak olan kenevir, moda açısından da pek çok avantajı beraberinde getiren bir liftir. Bu çalışmada, kenevir lifinin geçmişteki ve günümüzdeki durumu güncel gelişmeler ışığında ele alınmış, önemli özellikleri ve kullanım alanlarından söz edilmiştir. Dünya üzerindeki aktivistler tarafından daha bilinçli bir tüketici grubu yaratmak amacıyla kurulmuş olan organik ve ekolojik kenevir üretimi yapan işletmeler örneklendirilmiştir. Ülkemizde de tekstil üretimi ve tasarımında değeri yeniden anlaşılan bir lif olan kenevir ile neler yapılabileceği üzerinde durulmuştur. Ayrıca, bu konudaki potansiyeli ortaya koyarak endüstriyel üreticiler, tasarımcılar ve tüketicilerin dikkatinin çekilmesi amaçlanmıştır.  

THE FIBER APPRECIATED AGAIN IN SUSTAINABLE TEXTILE DESIGN AND PRODUCTION: HEMP

Nowadays, production of organic, ecological and ethical textiles has started to become widespread with increase of environmentally friendly approaches.  In this context, hemp fiber which has a biodegradable property became popular again.Use of hemp fiber in sustainable textile design and production due to its many environmentally friendly properties, also enables it to be considered within the context of slow fashion and ecological fashion. Thanks to the permission and support of hemp agriculture in our country, hemp fiber which will bring benefits both in ecological and economic aspects also provides many advantages in terms of fashion. In this study, the past and present situation of hemp fiber has been discussed in the light of current developments and its essential properties and usage areas have been mentioned. Organic and ecological hemp production companies established by the activists all around the world to create a more conscious consumer group are presented. It is emphasized what can be done with hemp fiber which is also appreciated once again in textile production and design in our country. In addition, it is aimed to draw attention of industrial manufacturers, designers and consumers by revealing the potential of this issue.

Kaynakça

Acar, M., Dönmez, A. (2019). “Kenevire Farklı Bir Bakış”, 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-30 Eylül 2016, Samsun, s.265-270.

Averink, J. (2015). Global Water Footprint of Industrial Hemp Textile, Published Master’s Thesis, University of Twente, Enschede, Netherlands.

Cherrett, N., Barrett, J., Clemett, A., Chadwick, M., & Chadwick, M. (2005). Ecological Footprint And Water Analysis Of Cotton, Hemp And Polyester, Stockholm Environmental Institute.

Choudhury, A. R. (2015). “Development Of Eco-Labels for Sustainable Textiles”, Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing, ed. S. S. Muthu, s.137-173, Hong Kong: Springer Science+Business Media.

Debnath, S. (2016). “Unexplored Vegatable Fibre in Green Fashion”, Green Fashion, (ed. S. S. Muthu ve M. Gardetti), Sayı 2, Hong Kong: Springer Science+Business Media.

Erdem İşmal, Ö., Yıldırım, L. (2012). “Tekstil Tasarımında Çevre Dostu Yaklaşımlar”, Akdeniz Sanat Dergisi, I. Uluslararası Moda ve Tekstil Sempozyumu Bildirileri, Özel Sayı II, s.9-13.

Farrer, J., & Watt, C. (2015). “Flax: Sustainability Is the New Luxury”, Handbook of Sustainable Luxury Textiles and Fashion, ed. S. S. Miguel Angel Gardetti, Sayı 1, Hong Kong: Springer Science+Business Media Singapore.

Gedik, G., Avinç, O.O., Yavaş, A. (2010). “Kenevir Lifinin Özellikleri ve Tekstil Endüstrisinde Kullanımıyla Sağladığı Avantajlar”, Teknolojik Araştırmalar: Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Sayı 4, s.39-48.

González-García, S., Hospido, A., Feijoo, G., Moreira M. T. (2010). “Life Cycle Assessment of Raw Materials For Non-Wood Pulp Mills: Hemp And Flax”, Journal of Resources, Conservation and Recycling, Sayı, 54, s.923-930.

Hansen, E., Schaltegger, S. (2016). “Mainstreaming of Sustainable Cotton in the German Clothing Industry”, Sustainable Fibres for Fashion Industry, ed. S. Muthu ve M. Gardetti, Sayı 1, Hong Kong: Springer Science+Business Media.

Harris, F., Roby, H., & Dibb, S. (2016). “Sustainable Clothing: Challenges, Barriers and Interventions for Encouraging More Sustainable Consumer Behaviour”, International Journal of Consumer Studies, 40, s.309-318.

Hassan, M. M. (2015). “Sustainable Processing of Luxury Textiles”, Handbook of Sustainable Luxury Textiles and Fashion, ed. M. Gardetti ve S. Muthu, Sayı 1, Hong Kong: Springer Science+Business Media.

Hayo M. G. W. (2004). “Life Cycle Analysis Of Field Production Of Fibre Hemp”, The Effect Of Production Practices On Environmental Impacts, Euphytica, s.13-23.

Herer, J. (1993). Die Wiederentdeckung der Nutz Pflanze, Hanf, Zweitausendeins Verlag, Frankfurt am Main.

İmer, Z. (1999). “Sayısız Özellikleriyle Göze Çarpan Bir Doğal Elyaf Kendir'in Dünya'da ve Türkiye'de Geçmişi ve Bugünü”, Tekstil ve Konfeksiyon, Yıl 9, Sayı 6, s.421-427.

Karthik, T., Rathinamoorthy, R., & Ganesan, P. (2015). “Sustainable Luxury Natural Fibers- Production, Properties, and Prospects”, Handbook of Sustainable Luxury Textiles and Fashion, ed. M. Gardetti ve S. Muthu, Sayı 1, Hong Kong: Springer Science+Business Media.

Kılıç N., (2017). “Keten, Kenevir, Isırgan”, Tekstil Sektörü ve Hedefleri, Karadeniz’in Lif Bitkileri Çalıştayı, Samsun, s.17-20,

Kipöz Ş., Atalay D. (2015). “Etik Modanın Temsiliyeti Bağlamında Vaatleri ve Çelişkileri: ‘Etik Moda’ Ne Kadar Etik Sunuluyor?”, Yedi Sanat ve Tasarım Dergisi, Yıl 2015, Sayı 14, s.101-115.

Kramer, L. S. (2017). Hemp as Raw Material fort he Fashion Industry: A Study on Determining Major Factors Hampering Hemp to be Integrated in the Textile Apparel Value Chain, Bachelor Thesis, Saxion University of Applied Sciences, Endshede, The Netherlands.

La Rosa A. D., Cozzo, G., Latteri, A., Recca, A., Björklund, A., Parrinello, E., Cicala, G. (2013). “Life Cycle Assessment Of A Novel Hybrid Glass-Hemp/Thermoset Composite”, Journal of Cleaner Production, Yıl 2013, Sayı 44, s.69-76.

Lee, K., Sanders, E. (2016). “Hanji, the Mulberry Paper Yarn, Rejuvenates Nature and the Sustainable Fashion Industry of Korea”, Green Fashion, ed. S. S. Muthu, Sayı 1, Hong Kong: Springer Science+Business Media.

Mangut M., Karahan N. (2006). Tekstil Lifleri, Bursa: Ekin Kitabevi.

Merdan N., Koçak D. &Acar K. (2012). “Kenevir Liflerinin Konvansiyonel Ve Mikrodalga Yöntemine Göre Maleik Anhidrit ile Yüzey Modifikasyonu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11(22), s.71-78.

Özdemir S., Tekoğlu O. (2012). “Ekolojik Tekstil Ürünlerinde Kullanılan Hammaddeler”, Proceedings of the 1st International Fashion and Textile Design Symposium, Antalya.

Pejic, B. M., Kostic, M., Skundric, P., & Praskalo, J. (2008). “The Effects of Hemicelluloses and Lignin Removal on Water Uptake Behavior of Hemp Fibers”, Bioresource Technology, s.7152-7159.

Perçin O., Ertekin M., Muslu M. S. (2018). “İç Mimari Mobilya Üretimi için Sürdürülebilir ve Ekolojik Malzemeler”, Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(18), s.311-330.

Samanta, K., Basak, S., & Chattopadhyay, S. (2015). “Specialty Chemical Finishes for Sustainable Luxurious Textiles”, Handbook of Sustainable Luxury Textiles and Fashion, ed. M. Gardetti ve S. Muthu, Sayı 1, Hong Kong: Springer Science+Business Media.

Shahzad, A. (2018). “Use of Hemp Fiber in Textiles”, Trends in Textile and Fashion Design, 3(1).

Schultes, R.E., Hoffmann, A. (1992). The Botany and Chemistry of Hallucinogens, New York: Charles C Thomas Pub Ltd.

Small, E. Marcus, D. (2002). “Hemp: A New Crop with New Uses for North America”, Trends in New Crops and New Uses, ASHS Press, s.284-326.

Thangavelu, K., Subramani, K. (2016). “Sustainable Biopolymer Fibers-Production, Properties and Applications”, Sustainable Fibres for Fashion Industry, ed. S. Muthu ve M. Gardetti, Sayı 1, Hong Kong: Springer Science+Business Media.

Ulaş, E. (2019). Mucize Bitki Kenevir: Gerçek Köye Dönüş Projesi, İstanbul: Hiper Yayınları.

Wang, H.M. Postle, R. Kessler R.W. Kessler, W. (2003). “Removing Pectin and Lignin During Chemical Processing of Hemp for Textile Applications”, Textile Research Journal.

Wirtshafter, D. E. (2004). “Ten Years of a Modern Hemp Industry”, Journal of Industrial Hemp, 9:1, s.9-14, DOI: 10.1300/J237v09n01_03

Winge, T. M., (2008). “Green Is the New Black: Celebrity Chic and the “Green” Commodity Fetish”, Fashion Theory: The Journal of Dress, Body and Culture, Yıl 12, Sayı 4, s.511-523, DOI: 10.2752/175174108X346968.

Yazıcıoğlu, G. (1999). Pamuk ve Diğer Bitkisel Lifler, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları.

İnternet Kaynakları

Bayer, Y. (2019). http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yalcin-bayer/bircok-ulkenin-kenevir-gemisi-demir-almis-gidiyor-keneviri-bilmeyen-ve-tanimayan-kalmasin-40824218 Erişim tarihi: 24.05.2019.

Burke, S. (2014). https://greenerideal.com/news/vehicles/0926-worlds-eco-friendly-car-made-hemp/ Erişim tarihi: 23.04.2019.

Eskişehir Gündem, https://www.eskisehir.net/haber/gundem/eskisehir/eskisehirli-ogrenciler-kenevirden-yapti-radyasyonu-engellediler?fbclid=IwAR399gBT7j7N5Ne5bYDrMqPA6u5Swo8t HCQCTLel9jq2i0 zwpS-glSzqmCc Erişim tarihi: 30.04.2019.

İstanbul Haber Ajansı, (2019-a). http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-ilki-tescile-sunuldu-41147927 Erişim tarihi: 24.05.2019.

İstanbul Haber Ajansı, (2019-b). http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sezonun-ilk-kenevirleri-ekilmeye-baslandi-41157313 23.05.2019.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2019 Raporu, https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ktae/Belgeler/kenevir_tarimi_kitabi.pdf Erişim tarihi: 24.05.2019.

Highsnobiety (2019). Lewis Sustainable Fabrics, https://www.highsnobiety.com/p/levis-hemp-sustainable-fabric/ Erişim tarihi: 20.04.2019.

Linen and Hemp Community (2010). “The Natural, Flax and Hemp Vegatation Fibers of Europe Report, Europe”. www.linenandhempcommunity.Eu. Erişim tarihi: 17.01.2019.

Orta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, (2019). “Kenevir Yetiştiriciliği”, http://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20190318134910_0.pdf Erişim tarihi: 21.04.2019

Tarhan, N. (2019). https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/19-ile-kenevir-piyangosu-vurdu-3092401/ Erişim tarihi: 26.01.2019.

The European Parliament (2008). “Advisory Commission's Report To The European Parliament, Brussels”. https://www.sei.org/publications/ecological-footprint-water-analysis-cotton-hemp-polyester/ Erişim tarihi: 12.01.2019.

Türkiye Sanayi Keneviri Platformu, (2019). http://www.turkiyesanayikeneviri.org/ Erişim tarihi: 21.04.2019.

Görsel Kaynaklar

Görsel 1. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize Erişim tarihi: 23.01.2019.

Görsel 2. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize Erişim tarihi: 23.01.2019.

Görsel 3. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize Erişim tarihi: 23.01.2019.

Görsel 4. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize Erişim tarihi: 23.01.2019.

Görsel 5. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize Erişim tarihi: 23.01.2019.

Görsel 6. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize Erişim tarihi: 23.01.2019.

Görsel 7. Elif Kurtuldu’ya ait düzenleme.

Görsel 8-a. http://www.dailyalternative.co.uk/hemp-farming-farmers-begin-planting-hemp-under-new-colorado-hemp-legalization/ Erişim tarihi: 12.03.2019.

Görsel 8-b. https://bohempia.com/en/produkt/hemp-barefoot-sneakers-kolda-plimsole-burgundy-gum/ Erişim tarihi: 14.03.2019.

Görsel 9-a. https://us.afends.com/collections/mens-hemp-revolution/products/afends-mens-hemp-revolution-jacket?colour-military Erişim tarihi: 14.05.2019.

Görsel 9-b. https://jungmaven.com/collections/ Erişim tarihi: 17.04.2019

Görsel 10-a. https://www.welikebad.com/ Erişim tarihi: 10.03.2019

Görsel 10-b. https://jungmaven.com/collections/ Erişim tarihi: 17.04.2019

Görsel 11-a. http://www.londonfashionweek.net/designers_profile.aspx?DesignerID=473 Erişim tarihi: 10.02.2019.

Görsel 11-b. https://envirotextile.com/tr/media/hemp-fashion-shows/ Erişim tarihi:02.02.2018.

Görsel 12. http://www.isae.co.kr Erişim tarihi: 14.11.2017.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { sduarte624485, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {694 - 718}, doi = {10.21602/sduarte.624485}, title = {Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir}, key = {cite}, author = {Kurtuldu, Elif and Erdem İşmal, Özlenen} }
APA Kurtuldu, E , Erdem İşmal, Ö . (2019). Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir . Art-e Sanat Dergisi , 12 (24) , 694-718 . DOI: 10.21602/sduarte.624485
MLA Kurtuldu, E , Erdem İşmal, Ö . "Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir" . Art-e Sanat Dergisi 12 (2019 ): 694-718 <
Chicago Kurtuldu, E , Erdem İşmal, Ö . "Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir". Art-e Sanat Dergisi 12 (2019 ): 694-718
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir AU - Elif Kurtuldu , Özlenen Erdem İşmal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21602/sduarte.624485 DO - 10.21602/sduarte.624485 T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 694 EP - 718 VL - 12 IS - 24 SN - -1308-2698 M3 - doi: 10.21602/sduarte.624485 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir %A Elif Kurtuldu , Özlenen Erdem İşmal %T Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir %D 2019 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 12 %N 24 %R doi: 10.21602/sduarte.624485 %U 10.21602/sduarte.624485
ISNAD Kurtuldu, Elif , Erdem İşmal, Özlenen . "Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir". Art-e Sanat Dergisi 12 / 24 (Aralık 2019): 694-718 .
AMA Kurtuldu E , Erdem İşmal Ö . Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir. Art-e. 2019; 12(24): 694-718.
Vancouver Kurtuldu E , Erdem İşmal Ö . Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir. Art-e Sanat Dergisi. 2019; 12(24): 694-718.
IEEE E. Kurtuldu ve Ö. Erdem İşmal , "Sürdürülebilir Tekstil Tasarım ve Üretiminde Yeniden Değer Kazanan Lif: Kenevir", Art-e Sanat Dergisi, c. 12, sayı. 24, ss. 694-718, Ara. 2020, doi:10.21602/sduarte.624485