Bauhaus Döneminde Mobilya ve Tekstil Atölyeleri Arasındaki Disiplinlerarası İş Birliği Marcel Breuer Örneklemi

Öz Modernleşme sürecinin öncü akımlarından olan Bauhaus; çeşitli disiplinleri kapsayan ve sanatçı, zanaatçı ile endüstrinin etkileşim halinde olması gerektiğini vurgulayan bir felsefe benimsemesi nedeniyle özünde iş birliği kavramını barındırmaktadır. Dönem içerisinde akımın bir simgesi haline gelen Bauhaus Okulu’nda iş birliği, çeşitli atölyeler ve tasarımcıları arasında disiplinlerarası etkileşimlerle devam etmiştir. Dönemin önemli atölyelerinden mobilya atölyesinin kurduğu en belirgin iş birliği ise tekstil atölyesi ile olmuştur. Buna bağlı olarak çalışma kapsamında; tasarladığı yenilikçi mobilyalar ile ön plana çıkan Marcel Breuer mobilyalarının tekstil atölyesi ile kurduğu iş birliği, Bauhaus’un üç dönemi olan Weimar, Dessau ve Berlin dönemlerinde incelenmiş ve bulunan veriler tablolaştırılmıştır. Elde edilen tabloya göre ise; ilerleyen dönemle birlikte hem mobilya, hem de tekstil atölyesinde kullanılan malzeme ve yapım tekniklerinin gelişip değişmesi, bu gelişmelerin atölye isimlerinin değişiminde de etkili olması ve Breuer’in bu dönemlerde belirli bir tekstil tasarımcısı ile iş birliği kurması gibi bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

Kaynakça

Acar, S. (2013). “Jack Lenor Larsen: İç Mekan Tekstili Tasarımında Bir Öncü”, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı 7, s.81-91.

Alpar, S. (2006). Bauhaus’un Sahne Tasarımına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.

Aslanoğlu, İ. (1983). “Bauhaus’a Kadar Endüstriyel Tasarım-Mimarlık İlişkileri”, Mimarlık Dergisi, Sayı 7, s.12-16.

Barut, İ. (2007). Mimarlık-Bilgisayar Etkileşiminde İşbirliği Kavramı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bergdoll, B. (2016). Marcel Breuer Bauhaus Tradition, Brutalist Invention. New York: The Metropolitan Museum of Art Bulletin.

Bulat, S., Bulat, M. ve Aydın, B. (2014). “Bauhaus Tasarım Okulu”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 1, s.105-120.

Can, N. N., Öztürk, İ. ve Kaygan, P. (2018). “Çocuklar İçin Tasarlarken Birbirinden Öğrenmek: Tasarımda Disiplinler Arası İş Birliği”, Tasarım ve Umut, 3. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, 12-14 Eylül, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, s.173-189.

Chrislip, D. D. ve Larson, C. E. (1994). Collaborative Leadership: How Citizens And Civic Leaders Can Make a Difference, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Ertan, S. (2019). Collaborative Working Spaces: Project Ecologies And Means of Interaction And Collaboration, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Feast, L. (2012). “Professional Perspectives on Collaborative Design Work”, CoDesign, Sayı 4, s.215-230.

Findlay, R. A. (1997). “Walter Gropius and Collaboration at The Bauhaus”, Gropius, The Bauhaus And The Collaborative Critique, ACSA European Conference, Berlin, s. 22-25.

Gardner, D. (2005). “Ten Lessons in Collaboration”, Online Journal of Issues in Nursing, Sayı 1, s.1-13.

Gropius, W. (1943). Scope of Total Architecture. New York: Macmillan.

Hassenpflug, G., Breuer, M. ve Perriand, C. (1990). “The Materials of Furniture: Wood or Metal?”, Journal of Design History, Sayı 3, s.162-165.

Ozan, M. (2009). Bauhaus Okulu ve Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarisi-İç Mimarisine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Repko, A. F. (2012). Interdisciplinary Researh: Process And Theory, Los Angeles: Sage.

Şahinkaya, S. B. (2009). Bauhaus Mobilya Tasarımının Günümüz Mobilya Tasarımına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yağız, M. E. (2019). Hemşireler İle Hekimler Arasında İş Birliği ve Bu İş Birliği Düzeyinin Hekimlerin ve Hemşirelerin İş Doyumları Düzeyine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Winer, M. B. ve Ray, K. L. (2003). Collaboration Handbook, Saint Paul: Wilder Publishing Center.

“İş Birliği”, https://sozluk.gov.tr/, Erişim tarihi: 06.03.2021.

“Modernizm’in İlk Ustalarından Marcel Breuer”, https://www.tasarimakademi.org/modernizmin-ilk-ustalarindan-marcel-breuer.html, Erişim tarihi: 08.01.2021.

“Marcel Breuer: Tasarımcı ve Mimar”, http://mimdap.org/2007/12/marcel-breuer-tasarymcy-ve-mimar/, Erişim tarihi: 08.01.2021.

“House in the Museum Garden, Museum of Modern Art”, https://breuer.syr.edu/project.php?id=317, Erişim tarihi: 09.01.2021.

“Breuer House, New Canaan II”, https://breuer.syr.edu/project.php?id=262, Erişim tarihi: 09.01.2021.

“Whitney Museum of American Art”, https://breuer.syr.edu/project.php?id=477, Erişim tarihi: 09.01.2021.

“African Chair”, https://www.bauhauskooperation.com/knowledge/the-bauhaus/works/joinery/african-chair/, Erişim tarihi: 09.01.2021.

“Chairs with Marcel Breuer”, https://www.guntastolzl.org/Works/Bauhaus-Weimar-1919-1925/Chairs-with-Marcel-Breuer/i-P9n46KJ, Erişim tarihi: 09.01.2021.

“Chair with Colourful Woven Seat”, https://www.bauhauskooperation.com/knowledge/the-bauhaus/works/joinery/chair-with-colourful-woven-seat/, Erişim tarihi: 0.01.2021.

“Marcel Breuer: Slatted Chair”, http://www.conceptstore.us/marcel-breuer-slatted-chair-1922-1924/, Erişim tarihi: 09.01.2021.

“Slatted Chair ti 1a”, https://www.bauhauskooperation.com/knowledge/the-bauhaus/works/joinery/slatted-chair-ti-1a/, Erişim tarihi: 09.01.2021.

“Wassily Chair”, https://en.wikipedia.org/wiki/Wassily_Chair, Erişim tarihi: 09.01.2021.

“The B5 Chair”, https://www.cooperhewitt.org/2013/06/29/the-b5-chair/, Erişim tarihi: 09.01.2021.

“Tecta D4 by Marcel Breuer”, https://www.smow.com/en/designers/marcel-breuer/d4.html, Erişim tarihi: 09.01.2021.

“B33 Chair”, http://collections.vam.ac.uk/item/O1323794/b33-chair-chair-breuer-marcel/, Erişim tarihi: 09.01.2021.

Görsel 1. “Boroschek Apartment”, https://breuer.syr.edu/project.php?id=253, Erişim tarihi: 09.01.2021.

Görsel 2. “House in the Museum Garden, Museum of Modern Art”, https://breuer.syr.edu/project.php?id=317, Erişim tarihi: 09.01.2021.

Görsel 3. “Breuer House, New Canaan II”, https://breuer.syr.edu/project.php?id=262, Erişim tarihi: 09.01.2021.

Görsel 4. “Whitney Museum of American Art”, https://breuer.syr.edu/project.php?id=477, Erişim tarihi: 09.01.2021.

Görsel 5. “Chairs with Marcel Breuer”, https://www.guntastolzl.org/Works/Bauhaus-Weimar-1919-1925/Chairs-with-Marcel-Breuer/i-P9n46KJ, Erişim tarihi: 09.01.2021.

Görsel 6. Chair with Colourful Woven Seat”, https://www.bauhauskooperation.com/knowledge/the-bauhaus/works/joinery/chair-with-colourful-woven-seat/, Erişim tarihi: 09.01.2021.

Görsel 7. “Slatted Chair ti 1a”, https://www.bauhauskooperation.com/knowledge/the-bauhaus/works/joinery/slatted-chair-ti-1a/, Erişim tarihi: 09.01.2021.

Görsel 8. “Wassily Chair”, https://www.knoll.com/product/wassily-chair, Erişim tarihi: 09.01.2021.

Görsel 9. “Model B5 Chair”, https://www.1stdibs.com/furniture/seating/chairs/pair-of-marcel-breuer-mid-century-modern-bauhaus-metal-fabric-b5-chairs/id-f_20672242/, Erişim tarihi: 09.01.2021.

Görsel 10. “Model B4 Folding Chair”, https://www.smow.com/tecta/bauhaus/d4.html?sort=pricehigh, Erişim tarihi: 09.01.2021.

Görsel 11. “B33 Chair”, http://collections.vam.ac.uk/item/O1323794/b33-chair-chair-breuer-marcel/, Erişim tarihi: 09.01.2021.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduarte893955, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {453 - 472}, doi = {10.21602/sduarte.893955}, title = {Bauhaus Döneminde Mobilya ve Tekstil Atölyeleri Arasındaki Disiplinlerarası İş Birliği Marcel Breuer Örneklemi}, key = {cite}, author = {Ertas Besır, Sebnem and Dereci, Şeyma} }
APA Ertas Besır, S , Dereci, Ş . (2021). Bauhaus Döneminde Mobilya ve Tekstil Atölyeleri Arasındaki Disiplinlerarası İş Birliği Marcel Breuer Örneklemi . Art-e Sanat Dergisi , 14 (27) , 453-472 . DOI: 10.21602/sduarte.893955
MLA Ertas Besır, S , Dereci, Ş . "Bauhaus Döneminde Mobilya ve Tekstil Atölyeleri Arasındaki Disiplinlerarası İş Birliği Marcel Breuer Örneklemi" . Art-e Sanat Dergisi 14 (2021 ): 453-472 <
Chicago Ertas Besır, S , Dereci, Ş . "Bauhaus Döneminde Mobilya ve Tekstil Atölyeleri Arasındaki Disiplinlerarası İş Birliği Marcel Breuer Örneklemi". Art-e Sanat Dergisi 14 (2021 ): 453-472
RIS TY - JOUR T1 - Bauhaus Döneminde Mobilya ve Tekstil Atölyeleri Arasındaki Disiplinlerarası İş Birliği Marcel Breuer Örneklemi AU - Sebnem Ertas Besır , Şeyma Dereci Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21602/sduarte.893955 DO - 10.21602/sduarte.893955 T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 453 EP - 472 VL - 14 IS - 27 SN - -1308-2698 M3 - doi: 10.21602/sduarte.893955 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi Bauhaus Döneminde Mobilya ve Tekstil Atölyeleri Arasındaki Disiplinlerarası İş Birliği Marcel Breuer Örneklemi %A Sebnem Ertas Besır , Şeyma Dereci %T Bauhaus Döneminde Mobilya ve Tekstil Atölyeleri Arasındaki Disiplinlerarası İş Birliği Marcel Breuer Örneklemi %D 2021 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 14 %N 27 %R doi: 10.21602/sduarte.893955 %U 10.21602/sduarte.893955
ISNAD Ertas Besır, Sebnem , Dereci, Şeyma . "Bauhaus Döneminde Mobilya ve Tekstil Atölyeleri Arasındaki Disiplinlerarası İş Birliği Marcel Breuer Örneklemi". Art-e Sanat Dergisi 14 / 27 (Haziran 2021): 453-472 .
AMA Ertas Besır S , Dereci Ş . Bauhaus Döneminde Mobilya ve Tekstil Atölyeleri Arasındaki Disiplinlerarası İş Birliği Marcel Breuer Örneklemi. Art-e. 2021; 14(27): 453-472.
Vancouver Ertas Besır S , Dereci Ş . Bauhaus Döneminde Mobilya ve Tekstil Atölyeleri Arasındaki Disiplinlerarası İş Birliği Marcel Breuer Örneklemi. Art-e Sanat Dergisi. 2021; 14(27): 453-472.
IEEE S. Ertas Besır ve Ş. Dereci , "Bauhaus Döneminde Mobilya ve Tekstil Atölyeleri Arasındaki Disiplinlerarası İş Birliği Marcel Breuer Örneklemi", Art-e Sanat Dergisi, c. 14, sayı. 27, ss. 453-472, Haz. 2021, doi:10.21602/sduarte.893955