ELMANIN KARARMASININ ENGELLENMESİ: BİR FeTeMM ETKİNLİĞİ

Bu çalışmanın amacı günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan bütünleşik Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik [FeTeMM] yaklaşımına uygun olarak tasarlanan bir etkinliği, etkinliğin uygulama basamaklarını ve gerekli dökümanları sunmaktadır. Tasarlanan etkinlik FeTeMM alan yazınında belirtilen günlük hayat problemine dayandırılarak başlatılmıştır. Daha sonra öğrencilere çalışma yaprağı verilmiş ve çeşitli basamaklardan geçerek elmanın kararmasını önlemeleri/yavaşlatmaları istenmiştir. İlk tasarımdan sonra grupların tasarladıkları kararma önleme süreçleri etkinliğin başında belirlenen kriterlere dayanarak tüm gruplar önünde incelenmiştir. Daha sonra gruplara tekrardan tasarlama basamağında tasarımlarını modifiye etme ya da isterlerse yeniden tasarlama şansı verilmiştir. Finalde, elmanın kararmasını en çok yavaşlatan grubun tasarımı yine kriterler yardımıyla ve tüm grupların katılımı ile birinci seçilmiştir. Etkinliğin hem lise kimya hem de lise biyoloji dersinde uygulanabileceği düşünülmektedir. Etkinliği uygulayan öğretmenler öğrencilerin etkinliği zevkle gerçekleştirdiğini ve farklı fikirler ortaya attığını belirtmiştir. Ayrıca, etkinliğin çok masraflı olmaması ve bütün okullarda rahatlıkla uygulanabilir olması da yine avantajları arasında belirtilmiştir.

DESIGNING A PROCESS TO PREVENT APPLE’S BROWNING: A STEM ACTIVITY

The purpose of this study is to present an activity based on integrated Science, Technology, Engineering, and Mathematics [STEM] approach, its implication, steps, and necessary documents. The activity started with a daily-life problem stated in the STEM literature. Later, activity worksheets were provided. Learners were asked to design a process to prevent or slow down apple’s browning reaction. After the first designing step, groups’ preventing processes were compared by the use of a rubric prepared previously. Then, groups were given a chance to re-design preventing apple’s browning process. Finally, in light of the rubric, the most successful preventing process was determined. The activity can be used both in high school chemistry and biology courses. Teachers who implemented the activity stated that the participating learners enjoyed the lesson and came up with interesting ideas. Furthermore, they stated that the activity does not necessitate expensive materials, and can easily be applied.

Kaynakça

Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? [A report on STEM Education in Turkey: A provisional agenda or a necessity?] İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi.

Apedoe, X. S., Reynolds, B., Ellefson, M. R., & Schunn, C. D. (2008). Bringing engineering design into high school science classrooms: The heating/cooling unit. Journal of Science Education and Technology, 17(5), 454–465. doi: 10.1007/s10956-008-9114-6

Aydeniz, M. (2017). Eğitim sistemimiz ve 21. Yüzyıl hayalimiz: 2045 hedeflerine ilerlerken, Türkiye için STEM odaklı ekonomik bir yol haritası. http://trace.tennessee.edu/utk_theopubs/17 adresinden erişildi.

Brenier, J. M., Harkness, S. S., Johnson, C. C., & Koehler, C. M., (2012). What is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and partnerships. School Science and Mathematics,112(1), 3–11.

Gokbayrak, S., & Karisan, D. (2017). An Investigation of the effects of STEM based activities on preservice science teacher’s science process skills. Western Anatolia Journal of Educational Sciences, 8(2), 63-84. https://doi.org/10.14687/jhs.v14i4.5017 adresinden erişildi.

Ioannou, I., & Ghoul, M. (2013). Prevention of enzymatic browning in fruit and vegetables. European Scientific Journal, 9(30), 310-341.

Johnson, C. C. (2013). Conceptualizing integrated STEM education. School Science and Mathematics, 113(8), 367–368. https://doi.org/10.1111/ssm.12043 adresinden erişildi.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018a). Biyoloji dersi öğretim programı (9-12. Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018b). Kimya dersi öğretim programı (9-12. Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Moore, T. J., Johnson, C. C., Peters-Burton, E. E., & Guzey, S. S. (2015). The need for a STEM roadmap. In Johnson, C. C., Peters-Burton, E. E., & Moore, T. J. (Eds.), STEM roadmap: A framework for integrated STEM education (pp. 3-12). London: Routledge.

National Research Council. (2012). A framework for K–12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington, DC: The National Academies Press. Next Generation Science Standards Lead States. (2013).

Next generation science standards: For states, by states. Washington, DC: The National Academies Press.

Roehrig, G. H., Moore, T. J., Wang, H. H., & Park, M. S. (2012). Is adding the E enough? Investigating the impact of K-12 engineering standards on the implementation of STEM integration. School Science and Mathematics, 112, 31-44.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEMmania. The Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Stohlmann, M., Moore, T. J., & Roehrig, G. H. (2012). Considerations for teaching integrated STEM Education. Journal of Pre-College Engineering Education Research 2(1), 28–34. doi: 10.5703/1288284314653.

Wheeler L., Whitworth B., & Gonczi A., (2014). Engineering design challenge. The Science Teacher, 81(9), 30–36.

Whitworth, B., & Wheeler, L. B. (2017). Is it engineering or not? To bring engineering tasks into the classroom, know what qualifies-and what doesn't. The Science Teacher, 84(5), 25-29.

Kaynak Göster