Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey

Öz The present research study investigated the catch-per-unit-effort (CPUE, kg/h) and biomass of Par-apenaeus longirostris in consideration of three parameters, i.e. seasons, regions, and depth levels. Beam trawls were used to collect the specimens at a total of 229 sampling stations in the Sea of Marmara between September 2011 and July 2014. In the Sea of Marmara, the mean CPUE of P. longirostris was calculated to be 8.4±0.5 kg h-1 , and the mean biomass to be 354 kg/km-2. The mean CPUE value was at its highest in summer and autumn, and the lowest was observed in winter and spring. The by-region mean CPUE value of P. longirostris was the highest in the northern Sea of Marmara (14.3±1.9 kg h-1), and the lowest was detected in the south (3.6±1.0 kg h-1). The highest biomass value was found at a depth of 50-100 m, in the northern Sea of Marmara, while the lowest was calculated in the southeastern Sea of Marmara.

Kaynakça

Alverson, D. L., Freeberg, M. H., Murawski, S. A. & Pope, J. G. (1994). A global assesment of fisheries bycatch and discard. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. ISBN 92-5-103555-5.

Bayhan, Y. K., Çiçek, E., Ünlüer, T. & Akkaya, M. (2006). Güney Doğu Marmara’da Algarna ile Karides Avcılığında Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23, 277-283.

Bök, T. D., Goktürk, D. & Kahraman, A. E. (2011). Bycatch in 36 and 40 mm PA Turkish twin rigged beam trawl cod ends. African Journal of Biotechnology, https://doi.org/ 10.5897/AJB11.356

Demirci, A. & Hoçsucu, H. (2007). Kuzeydoğu Akdeniz’de Derin Deniz Pembe Karidesinin (Parapenaeus longirostris) Populasyon Yapısı ve Yoğunluğu. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8), 50-55.

Deval, M. C., Bök, T., Ateş, C. & Özbilgin, H. (2006). Selectivity of PE and PA Material Codends for Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris) in Turkish Twing Rigged Beam Trawl Fishery. Fisheries Research. [CrossRef]

Erten, M. (2009). Marmara Denizi’nde Manyat Avcılığı İle Karides (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846) Avcılığının Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi

Guijarro, B., Massutí, E., Moranta, J. & Cartes, J. (2009). Short spatio-temporal variations in the population dynamics and biology of the deep-water rose shrimp Parapenaeus longirostris (Decapoda: Crustacea) in the western Mediterranean. Scientia Marina, 73, 183-197. [CrossRef]

İşmen, A., Özekinci, U., Özen, Ö., Ayaz, A., Altinağaç, U., Yiğin, Ç., Ayyildiz, H., Cengiz, Ö., Arslan, M., Ormanci, H. B., Çakir, F. & Öz, M. İ. (2010). Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Demersal Balıklarının Biyo-Ekolojisi ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi. Tubitak Proje Raporu.

Kapiris, K., Markovic, O., Klaoudatos, D. & Djurovic, M. (2013). Contribution to the Biology of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the South Ionian and South Adriatic Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. [CrossRef]

Manaşırlı, M., Avşar, D. & Yeldan, H. (2008). Abundance and Depth Distribution of Deep Water Rose Shrimp (Parapenaeus longirostrisLucas, 1846) in Babadillimanı Bight(Turkey). Journal of Fisheries Sciences, 2, 524-535. [CrossRef]

Öztürk, B. (2009). Investigations of the rose shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Northern Marmara Sea. J. Black Sea/Mediterranean Environment, 15, 123- 134.

Politou, C. Y., Tserpes, G. & Dokos, J. (2008). Identification of deep-water pink shrimp abundance distribution patterns and nursery grounds in the eastern Mediterranean by means of generalized additive modeling. Hydrobiologia. [CrossRef]

Satılmış, M.M., Tanas, A.R., Olgun, S., Kantarlı, S., Olgun Eker, E., Bektaş, Ş., Selamoğlu Çağlayan, H., Polat Beken, Ç., Atabay, H., Tüfekçi, H., Karan, H., Tolun, L., Tan, İ., Mantıkcı, M., Aydöner, C., Ediger, D., Yüksek, A., Altıok, H., Taş, S., Gürkan, Y., Sezgin, M., Kurt Şahin, G., Ünlüer, F., Taşkın, E., Minareci, O., Çakır, M., Kıdeyş, A.E., Tuğrul, S. (2017). Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi 2014-2016 Marmara Denizi Özet Raporu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ankara.

Sbrana, M. Viva, C. & Belcari, P. (2006). Fishery of the Deep-water Rose Shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Crustacea: Decapoda) in the Northern Tyrrhenian Sea (Western Mediterranean), Hydrobiologia. [CrossRef]

Sparre, P. & S.C. Venema. 1998. Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1 – Manual. FAO, Roma. FAO Fisheries Technical Paper 306/1, Rev. 2, 337 pp.TUIK. (2019). Fishery Production Statistics of Turkey. (TUİK), Ankara.

Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Dereli, H. & Yapici, S. (2009). Sığacık Körfezi’nde Dip Trol Ağları ile Yakalanan Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846)’nin Bazı Biyolojik ve Populasyon Özelliklerinin Araştırılması. TUBİTAK Proje No: 108Y102.

Ungaro, N., & Gramolini, R. (2004). Relationship between enviromental parameters and stok distribution: can the bottom temperature affect the adriatic population of the deep-water rose shrimp? Aquatic Living Resources. [CrossRef]

Yazıcı, M. F., İşmen., A, Altinağaç, U. & Ayaz, A. (2006). A study on the catch composition and bycatch of shrimp beam trawl in the Sea of Marmara. E. U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, https://doi.org/10.12714/egejfas.2006.23.3.5000156728

Zengin, M., Polat, H., Kutlu, S., Dinçer, C., Güngör, H., Aksoy, M., Özgündüz, C., Karaarslan, E. & Firidin, S. (2004). Marmara Denizi’ndeki Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris, LUCAS, 1846) Balıkçılığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. (TAGEM/HAYSUD/2001/09/02/004 No’lu Proje Sonuç Raporu). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Müdürlüğü, Trabzon, 211s

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ase731575, journal = {Aquatic Sciences and Engineering}, issn = {}, eissn = {2602-473X}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {36}, pages = {46 - 50}, doi = {10.26650/ASE2020731575}, title = {Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey}, key = {cite}, author = {İnceoğlu, Haşim and İşmen, Ali and Arslan İhsanoğlu, Mukadder and Kocabaş, Engin and Daban, İsmail Burak and Kara, Alpaslan and Çardak, Mine and Şirin, Murat and Yığın, Cahide Çiğdem} }
APA İnceoğlu, H , İşmen, A , Arslan İhsanoğlu, M , Kocabaş, E , Daban, İ , Kara, A , Çardak, M , Şirin, M , Yığın, C . (2021). Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey . Aquatic Sciences and Engineering , 36 (2) , 46-50 . DOI: 10.26650/ASE2020731575
MLA İnceoğlu, H , İşmen, A , Arslan İhsanoğlu, M , Kocabaş, E , Daban, İ , Kara, A , Çardak, M , Şirin, M , Yığın, C . "Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey" . Aquatic Sciences and Engineering 36 (2021 ): 46-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ase/issue/60040/731575>
Chicago İnceoğlu, H , İşmen, A , Arslan İhsanoğlu, M , Kocabaş, E , Daban, İ , Kara, A , Çardak, M , Şirin, M , Yığın, C . "Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey". Aquatic Sciences and Engineering 36 (2021 ): 46-50
RIS TY - JOUR T1 - Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey AU - Haşim İnceoğlu , Ali İşmen , Mukadder Arslan İhsanoğlu , Engin Kocabaş , İsmail Burak Daban , Alpaslan Kara , Mine Çardak , Murat Şirin , Cahide Çiğdem Yığın Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26650/ASE2020731575 DO - 10.26650/ASE2020731575 T2 - Aquatic Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 50 VL - 36 IS - 2 SN - -2602-473X M3 - doi: 10.26650/ASE2020731575 UR - https://doi.org/10.26650/ASE2020731575 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Aquatic Sciences and Engineering Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey %A Haşim İnceoğlu , Ali İşmen , Mukadder Arslan İhsanoğlu , Engin Kocabaş , İsmail Burak Daban , Alpaslan Kara , Mine Çardak , Murat Şirin , Cahide Çiğdem Yığın %T Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey %D 2021 %J Aquatic Sciences and Engineering %P -2602-473X %V 36 %N 2 %R doi: 10.26650/ASE2020731575 %U 10.26650/ASE2020731575
ISNAD İnceoğlu, Haşim , İşmen, Ali , Arslan İhsanoğlu, Mukadder , Kocabaş, Engin , Daban, İsmail Burak , Kara, Alpaslan , Çardak, Mine , Şirin, Murat , Yığın, Cahide Çiğdem . "Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey". Aquatic Sciences and Engineering 36 / 2 (Ocak 2021): 46-50 . https://doi.org/10.26650/ASE2020731575
AMA İnceoğlu H , İşmen A , Arslan İhsanoğlu M , Kocabaş E , Daban İ , Kara A , Çardak M , Şirin M , Yığın C . Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey. Aqua Sci Eng. 2021; 36(2): 46-50.
Vancouver İnceoğlu H , İşmen A , Arslan İhsanoğlu M , Kocabaş E , Daban İ , Kara A , Çardak M , Şirin M , Yığın C . Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey. Aquatic Sciences and Engineering. 2021; 36(2): 46-50.
IEEE H. İnceoğlu , A. İşmen , M. Arslan İhsanoğlu , E. Kocabaş , İ. Daban , A. Kara , M. Çardak , M. Şirin ve C. Yığın , "Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey", Aquatic Sciences and Engineering, c. 36, sayı. 2, ss. 46-50, Oca. 2021, doi:10.26650/ASE2020731575

5684 3298

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Determination of Snowmelt Water Quality in Outdoor Green Areas: A Case Study at Van Province (Turkey)

Okan YELER, Menekşe TAŞ DİVRİK, Belgin ÇAMUR ELİPEK

A Review on the Occurrence of the Blunthead Puffer, Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel, 1848) in the Mediterranean with a New Occurrence from Oran Bay (Western Algeria)

Kaıs Boumedıene HUSSEIN, Lotfi BENSAHLA-TALET, Amine CHAKOURI

Assessment of Spatial – Temporal Variations in Freshwater Pollution by Means of Water Quality Index: A Case Study of Hasanağa Stream Basin (Edirne, Turkey)

Cem TOKATLI

The Northernmost Record of Champsodon nudivittis (Ogilby, 1895) in the Mediterranean Sea

Cem DALYAN, Onur GÖNÜLAL, Nur Bikem KESİCİ, Sercan YAPICI

Investigation of the Effects of Hook Size and Bait Type on the Catch of Whiting, Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) (Gadidae) in Bottom Longline Fisheries of the Black Sea

Bünyamin ARI, İsmet BALIK

Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey

Haşim İNCEOĞLU, Ali İŞMEN, Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU, Engin KOCABAŞ, İsmail Burak DABAN, Alpaslan KARA, Mine ÇARDAK, Murat ŞİRİN, Cahide Çiğdem YIĞIN

Phytoplankton Diversity of a Subtropical Reservoir of Meghalaya State of Northeast India

Bhushan Kumar SHARMA, Sumita SHARMA

Wild Salmo trutta labrax from the Bıçkı Stream in the Marmara Region: Gamete Quality and First Reproduction Under Aquaculture Conditions

Devrim MEMİŞ, Gökhan TUNÇELLİ, Güneş YAMANER