Palyatif bakım; ciddi hastalığı olan kişilerde, oluşabilecek semptomları önlemek veya rahatlatmak için yapılan, en iyi yaşam kalitesini elde etmeye yönelik uygulanan bakımdır. Etkili bir palyatif bakım, multidisipliner yaklaşımla hasta ve ailenin gereksinimlerine odaklanır. Palyatif bakım hizmeti; multidisipliner ve interdisipliner bir yaklaşım gerektiren, hastanın ve ailesinin fiziksel, psikososyal ve spiritüel konularla ilgili kapsamlı bakımını içerir. Ülkemizde palyatif bakım hizmetleri uzun yıllarca göz ardı edilmiş olsa da son yıllarda farkındalığın artması ve ihtiyacın anlaşılması ile palyatif bakım merkezleri sayısı artmaya başlamıştır.

Palliative care; is a care to prevent or relieve symptoms that may occur in people with serious illness and to achieve the best quality of life. Effective palliative care focuses on the needs of the patient and family with a multidisciplinary approach. Palliative care service; this includes a comprehensive care of the patient and his / her family related to physical, psychosocial and spiritual issues, which requires a multidisciplinary and interdisciplinary approach. Although palliative care services have been ignored for many years in our country, the number of palliative care centers has started to increase with the increasing awareness and understanding of the need in recent years.

___

 • 1. World Health Organization. Palliative care for older people better practices. Copenhagen, Denmark. 2011.
 • 2. Worldwide Palliative Care Alliance. Global Atlas of Palliative Care at the End of Life. London, UK. 2014.
 • 3. Pastrana T, Jünger S, Ostgathe C, Elsneret F, Radbruch L. A matter of definition key elements identified in a discourse analysis of definitions of palliative care. Palliat Med 2008; 22(3): 222-32.
 • 4. Türk Dil Kurumu Sözlüğü. http://tr.wikti onary.org/wiki/palyatif. 12.03.2019.
 • 5. Özçelik H, Fadıloğlu Ç, Uyar M, Karabulut B. Kanser hastaları ve aileleri için palyatif bakım. İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. 2010.
 • 6. http://www.who.int/cancer/palliative/definition /en/ Erişim: 18.03.2019.
 • 7. Bag B. Almanya örneğinde sağlık sisteminde palyatif bakım uygulamaları. Türk Onkoloji Dergisi. 2012; 27(3): 142-9.
 • 8. Kahveci K, Gökçınar D. Palyatif Bakım. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri 2014: 1-7.
 • 9. Aydoğan F, Uygun K. Kanser Hastalarında Palyatif Tedaviler. Klinik Gelişim 2011; 24: 4-9.
 • 10. Borasio GD. Translating the World Health Organization definition of palliative care into scientific practice. Palliat Support Care, 2011; 9(1): 1-3.
 • 11. Graham F, Clark D. The changing model of palliative care. Medicine 2007; 36: 64-6.
 • 12. Ahmedzai SH, Costa A, Blengini C, Bosch A, Sanz-Ortiz J, et al. A New International Framework for Palliative Care. Eur J Cancer 2004; 40: 2192-200.
 • 13. Meghani SH. A concept analysis of palliative care in the United States. J Adv Nurs. 2003; 46, 152–61.
 • 14. Currow DC, Wheeler JL, Glare PA, Kaasa S, Abernethy AP. A framework for Generalizability in Palliative Care. J Pain Symptom Manage 2009; 37: 373-86.
 • 15. Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care. https://www.nationalcoalitionhpc.org/wpcontent/uploads/2018/10/NCHPCNCPGuidelines_4thED_web_FINAL.pdf 5.09.2019.
 • 16. Utlu G. Kanser Hastalarında Palyatif Bakım ve Destek Servisinde Narkotik Analjezik Kullanımı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Uzmanlık Tezi. 2015.
 • 17. Kıvanç MM. Türkiye’de Palyatif Bakım Hizmetleri. HSP 2017; 4(2): 132-5.
 • 18. Sağlık Bakanlığı. Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi. http://shgm.saglik.gov.tr/ TR,10004/yonergeler.html 10.05.2019.
 • 19. T.C. Resmi Gazete. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. http://www.resmigazete.gov.tr /eskiler/2014/12/20141224-17.htm 10.06.2019.
 • 20. Sağlık Bakanlığı. Kamu Hastaneleri Palyatif Bakım Merkezlerimizin İl ve Hastanelerdeki Yatak Sayıları ile İlgili Bilgiler. https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/palyatif. php 20.06.2019.
 • 21. Worldwide Palliative Care Alliance. Mapping Levels of Palliative Care Development: A Global Update 2011.
 • 22. Baryluk M, Coulson K, Hycha D, Lundy M, McQuinn PA, O’Brien LA, et al. The Canadian Hospice Palliative Care Association Nursing Standards Committee, Hospice Palliat Care Nursing Standards Of Practice, 2002.
 • 23. Anning P, Bowen S, Holman H, Leedham K, McGill M, A framework for nurses working in specialist palliative care Competencies Project, Royal College of Nursing, 2002.
 • 24. Moore CD. Communıcation Issues And Advance Care Planning. Semin Oncol Nurs, 2005; 21: 1119.
 • 25. Simkiss D. Palliative Care For Children. J Tropical Pediatr 2003; 49: 324-6.
 • 26. Watson M, Lucas C, Hoy A. Adult Palliative Care Guidance; 2nd ed. London: South West. 2006.
 • 27. Grant M, Elk R, Ferrell B, Morrison RS, vonGunten CF. Current Status of Palliative Care Clinical Implementation, Education, and Research. CA Cancer J Clin 2009; 59: 327-35.
 • 28. Cimete G. End of life core: Holistic approch to patient in terminal period. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002: 1-149.
 • 29. Germain MJ, Cohen LM, Davison SN. With holding and with drawal from dialysis: what we know about how our patients die. Semin Dialysis, 2007; 20 (3): 195-9.
 • 30. İnci F, Öz F. Palyatif bakım ve ölüm kaygısı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2012; 4(2): 178-87.
 • 31. Brown EA, Chambers EJ, Eggeling C. Palliative care in nephrology. Nephrol. Dial Transplant, 2008; 23(3): 789-91.
Annals of Health Sciences Research-Cover
 • Başlangıç: 2012
 • Yayıncı: İnönü Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Zeynep ÜNVER