ZONA ZOSTERLİ HASTADAN BULAŞ SONUCU SUÇİÇEĞİ OLGUSU

Varisella Zoster Virüsü (VZV) havayolu, damlacık ve lezyonlardan direkt temas ile bulaşabilmektedir. Bu yazıda bir aile büyüğündeki zona zoster infeksiyonu sonrası suçiçeği gelişen 45 yaşındaki bir erkek olgu sunulmuştur. Zona zoster infeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan ve asiklovir tedavisi almakta olan hastanın tedavisinin devam ettiği sırada 45 yaşındaki damadında veziküler döküntüler gelişmiştir. Olgunun serolojik testlerinde Varisella Zoster IgM pozitif olarak sonuçlanmıştır. Zona zosterden suçiçeği bulaşını değerlendiren çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda yaş, aşılanma durumu, lezyonun yeri, lezyonun büyüklüğü gibi faktörlerin bulaş riski açısından anlamlı olmadığı bulunmuştur. Bu nedenle zona zoster sonrası sekonder suçiçeği vakalarının gelişebileceği unutulmamalı ve bulaşı engellemek açısından dikkatli olunmalıdır.

Chickenpox Disease After the Zona Zoster Infection

Varicella Zoster Virüs (VZV) can be transmitted by air, respiratory droplets and direct contamination through lesions. In this paper, a 45 year old male patient was presented who had diagnosed with chickenpox disease aftera zona zoster infection in a family elder. While a patient was hospitalized and was under acyclovir treatment, vesicular lesions developed in her 45 year-old son-in-law. Serological testing of the casegave positive VZV IgM results. There is some studiese valuate chickenpox transmission from zona zoster. Factors such as age, vaccination status, location of the lesion and, size of the lesion were not found to be significant risk factors during studies conducted for transmission of chickenpox from varicella zoster. There fore, it should be keep in mind tha tchickenpox disease can occur secondary to zona zoster and precautions should be carried out in order to prevent transmission.

Kaynakça

Viner K, Perella D, Lopez A et al. Transmission of varicella zoster virus from individuals with herpes zoster orvaricella in school and day care settings, J Infect Dis 2012;205(9):1336-41. https://doi.org/10.1093/infdis/jis207

Tseng HF, Smith N, Harpaz R, Bialek SR, Sy LS, Jacobsen SJ . Herpes zoster vaccine in older adults and the risk of subsequent herpes zoster disease, Jama 2011;305(2):160-6. https://doi.org/10.1001/jama.2010.1983

Suzuki K, Yoshikawa T, Tomitaka A, Suzuki K, Matsunaga K, Asano Y. Detection of varicellazoster virus DNA in throats wabs of patients with herpes zoster and on airpurifier filters, J Med Virol 2002;66(4):567-70. https://doi.org/10.1002/jmv.2182

Suzuki K, Yoshikawa T, Tomitaka A, Matsugama K, Asano Y. Detection of aerosolized varicellazoster virus DNA in patients with localized herpes zoster, J Infect Dis 2004;189(6):1009-12. https://doi.org/10.1086/382029

Siegel JD, Rhinehart E, Jackson, Chiarello L, Health Care Infection Control Practices Advisory Committee. 2007 guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious agents in health care settings, Am J Infect Cont 2007;35(10):S65-164. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2007.10.007

Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR et al. A vaccine to prevent herpes zoster and postherpeticneuralgia in older adults, N Engl J Med 2005; 352(22): 2271-84. https://doi.org/10.1056/NEJMoa051016

Lopez AS, Burnett-Hartman A, Nambiar R et al. Transmission of a new lycharacterized strain of varicella-zoster virus from a patient with herpes zoster in a long-term-carefacility, West Virginia, 2004, J Infect Dis 2008;197(5):646-53. https://doi.org/10.1086/527419

Kurtaran B, Paydaş S, Candevir A, Kömür S, Aksu HSZ. Disseminated herpes zoster infection in a patient with lymphoma, Turk J Med Sci 2009; 39(3):479-82.

Kimberlin DW, Whitley RJ. Varicella-zoster vaccine for the prevention of herpes zoster, N Engl J Med 2007;356(13):1338-43. https://doi.org/10.1056/NEJMct066061

Josephson A, Gombert ME. Airborne transmission of nosocomial varicella from localized zoster, J Infect Dis 1988;158(1):238-41. https://doi.org/10.1093/infdis/158.1.238

Gustafson TL, Lavely GB, Brawner ER, Hutcheson RH, Wright PF, Schaffner W. An outbreak of airborne airborne nosocomial varicella, Pediatrics 1982; 70(4):550-6.

Cohen JI. Clinical prictice: Herpes zoster, N Engl J Med 2013;369(3):255-63. https://doi.org/10.1056/NEJMcp1302674

Akarsu S, İlknur T, Kibar M, Yılmaz Y, Fetil E. Herpes zosterde risk faktörleri ve eşlik eden klinik özellikler, Turkiye Klinikleri J Dermatol 2010;20(3): 126-32

Kaynak Göster