Romatoid artritli bir hastada akut parvovirüs B19 infeksiyonunun neden olduğu pansitopeni

Romatoid artrit nedeni bilinmeyen, sinoviyal hücre proliferasyonu ve inflamasyonunun eklemde destrüksiyon yapması ile karakterize, kronik, progresif, otoimmün, sistemik, inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın progresif seyretmesi nedeniyle erken dönemde “hastalığı modifiye edici ilaçlar” kullanılmaktadır. Bu grup ilaçlar içinde, öncelikle metotreksat tercih edilmektedir. Bu yazıda romatoid artrit tanısıyla düşük doz metotreksat tedavisi altında izlenmekte olan bir hastada, akut parvovirüs B19 infeksiyonu nedeniyle gelişen pansitopeni olgusu sunulmuştur.

Pancytopenia due to acute parvovirus B19 infection in a rheumatoid arthritis patient

Rheumatoid arthritis is an chronic, progressive, autoimmune and systemic inflamatory disease which is characterized with synovial cell proliferation and inflammation of joints and may cause destruction of joints. Drugs to modify disease are used in early phase of rheumatoid arthritis because of progressive disorder. Methotraxate is preferred for the front line therapy. A case of rheumatoid arthritis was presented that the patient had developed pancytopenia due to acute parvovirus B19 infection during the low dose methotraxate therapy.

Kaynakça

1. Al-Awadhi A, Dale P, McKendry RJ: Pancytopenia associated with low dose methotrexate therapy. A regional survey, J Rheumatol 1993;20 (7):1121-5.

2. Doan T, Massarotti E: Rheumatoid arthritis: an overview of new and emerging therapies, J Clin Pharmacol 2005;45(7):751-62.

3. Kamper AM, Malbrain M, Zachee P, Chew SL: Parvovirus infection causing red cell aplasia and leukopenia in rheumatoid arthritis, Clin Rheumatol 1994;13(1):129-31.

4. Kuitunen T, Malmstrom J, Palva E, Pettersson T: Pancytopenia induced by low-dose methotrexate. A study of the cases reported to the Finnish Adverse Drug Reaction Register from 1991 to 1999, Scand J Rheumatol 2005;34(3):238-41.

5. Lee DM, Weinblatt ME: Rheumatoid arthritis, Lancet 2001;358 (9285): 903-11.

6. Naides SJ, Scharosch LL, Foto F, Howard EJ: Rheumatologic manifestations of human parvovirus B19 infection in adults. Initial two-year clinical experience, Arthritis Rheum 1990;33(9):1297-309.

7. Sabella C, Goldfarb J: Parvovirus B19 infections, Am Fam Physician 1999;60(5):1455-60.

8. Yenen OŞ, Keskin K, Çavuşoğlu Ş, Göçmen İ, Mete Z: 5-14 yaş grubu çocuklarda ve yetişkinlerde parvovirüs B19 antikorlarının araştırılması, Türk Mikrobiyol Cem Derg 1991;21(3-4):314-8.

Kaynak Göster

1385 775

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Romatoid artritli bir hastada akut parvovirüs B19 infeksiyonunun neden olduğu pansitopeni

Gönenç KOCABAY, Ahmet EKMEKÇİ, Osman ERK, Vakkur AKKAYA, Kerim GÜLER, Burak ERER

Türkiye'de Streptococcus pneumoniae: Antibiyotiklere direnç, eritromisin direnç fenotipleri ve serotip dağılımı

Rahmiye BERKİTEN

Normal popülasyonda farengeal G grubu beta-hemolitik streptokok taşıyıcılığı

Aykut Ebru ARCA, Nihal KARABİBER, Mehmet KARAHAN, Gürbüz Arzu ERTAŞ

Cerrahi alan infeksiyonlarında mikroorganizma profili ve antibiyotik duyarlılık durumu

Sesli Emel ÇETİN, Selçuk KAYA, Tekin TAŞ, Cicioğlu Buket ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ

Ateşli çocuklarda ketoprofen ve parasetamolün ateş düşürücü etkilerinin karşılaştırılması

Semra AKGÖZ, Serpil CAN, Solmaz ÇELEBİ, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

Sülük kullanımında infeksiyon önlenmesi için farklı profilaksi metodlarının karşılaştırılması: Ön çalışma

Enver AYIK, Nezahat GÜRLER, Samet Vasfi KUVAT, Atakan AYDIN, Serdar TUNCER, Sinan Nur KESİM, Atilla AKINCI, Fatih KABAKAŞ

Beyin - omurilik sıvısından izole edilen 45 M. tuberculosis suşunun E -test yöntemi ile antitüberküloz ilaçlara duyarlılıkları

Gönül ŞENGÖZ, Filiz YILDIRIM, KADRİYE KART YAŞAR, Denef BERZEG, Mehmet BAKAR, Özcan NAZLICAN

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannıı suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

M. Tevfik YAVUZ, İdris ŞAHİN, Mustafa BEHÇET, Elif ÖZTÜRK, Demet KAYA

Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda intravasküler kateter kültürlerinin değerlendirilmesi

İlhan AFŞAR, Nükhet KURULTAY, Süreyya Gül YURTSEVER, Metin TÜRKER, Özlem Yüksel ERGİN, Karaayak Berrin UZUN

Antibiyotiklerin reçete edilmesine getirilen sınırlamanın antibiyotik tüketimine etkileri

Mustafa Kemal ÇELEN, Salih HOŞOĞLU, Hakan ERAYDIN, Mehmet Faruk GEYİK, Celal AYAZ