Çevreciliğin İdeolojik Unsurların Eklemlenmesi

Öz Temelde iki karşıt yaklaşımın çevrecilikle ilgili tartışmaları belirlediği söylenebilir. Varolan siyasal ideolojilerin çevre konularını kapsayarak kendi alanlarını genişlettikleri görüşü, çevreciliği bir ideoloji olarak kabul etmezken, ikinci yaklaşım çevreciliğin ayrı bir siyasal ideoloji olduğunu savunur. Her iki perspektifin ortak kusuru ise ideolojik unsurların birbirleriyle ilişkisini göz ardı etmeleridir. Böyle bir hareket noktasından yola çıkan bu yazı, çevreciliğin karakteristiğini ortaya koymak üzere ideolojik unsurlarının kapsamlı bir siyasal proje içinde eklemlenişini tartışır. Tartışma çevreci ideologların ve Yeşil partilerin ürettikleri metinlere dayanmakta, Yeşil siyasal kuramla ilglli çalışmalardan da kısmen yararlanmaktadır. Yazı, çevreciliğin unsurları olarak endüstriyelizmin eleştirisi, büyümenin sınırlandırılması, nüfusun azaltılması, uygun teknoloji, eko-merkezcilik, ekolojik toplum, çevreci özne, strateji ve taktikleri ele almakta, bunların birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini araştırmaktadır. Çevreciliğin geçmiş ve geleceği şimdi içinde eriten zaman kavramı, unsurların eklemlenişini bütünlemektedir. Yazı, çevreciliğin çok yönlü bir eleştirisine girişmeksizin, siyasal projesi olan ekolojik topluma geçişle ve farkında olmadan ima ettiği düşünce-beden, insan-doğa ikiliği ile ilgili sorunlardan kaynaklanan sınırlılıklarını analiz ederek sona ermektedir.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ausbf44824, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {57}, pages = { - }, doi = {10.1501/SBFder\_0000001757}, title = {Çevreciliğin İdeolojik Unsurların Eklemlenmesi}, key = {cite}, author = {Çoban, Aykut} }
APA Çoban, A . (2015). Çevreciliğin İdeolojik Unsurların Eklemlenmesi . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 57 (3) , . DOI: 10.1501/SBFder_0000001757
MLA Çoban, A . "Çevreciliğin İdeolojik Unsurların Eklemlenmesi" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 57 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3219/44824>
Chicago Çoban, A . "Çevreciliğin İdeolojik Unsurların Eklemlenmesi". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 57 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - Çevreciliğin İdeolojik Unsurların Eklemlenmesi AU - Aykut Çoban Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000001757 DO - 10.1501/SBFder_0000001757 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 57 IS - 3 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000001757 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001757 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Çevreciliğin İdeolojik Unsurların Eklemlenmesi %A Aykut Çoban %T Çevreciliğin İdeolojik Unsurların Eklemlenmesi %D 2015 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 57 %N 3 %R doi: 10.1501/SBFder_0000001757 %U 10.1501/SBFder_0000001757
ISNAD Çoban, Aykut . "Çevreciliğin İdeolojik Unsurların Eklemlenmesi". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 57 / 3 (Şubat 2015): - . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001757
AMA Çoban A . Çevreciliğin İdeolojik Unsurların Eklemlenmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2015; 57(3): -.
Vancouver Çoban A . Çevreciliğin İdeolojik Unsurların Eklemlenmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2015; 57(3): -.