Din Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma

Din sosyolojisi çalýþmalarýnda din fenomenini hem teorik hem de empirik bir temele dayalý olarak inceleme eðilimi artmýþtýr. Geleneksel teorilerle olgu arasýndaki uyumsuzluða cevap olarak geliþmiþ bu eðilim, empirik araþtýrma bulgularýnýn yorumuna yönelik olarak yapýlanmýþtýr1 . Dini, empirik ve gözlemlenebilir sosyal bir olgu olarak ele alan din sosyolojisi eðilimi, bir toplumda dinin rolü ve önemini anlamak ve açýklamak için sosyolojik bir perspektif uygulamýþtýr2.

A Study on the Problem of Religiosity Measurement in the Sociology of Religion

A Study on the Problem of Religiosity Measurement in the Sociology of Religion.In this study, the basic theme of interest comprised the factors such as the religiosity and dimensionof religiosity in the sociology of religion and also the problem how to measure the religiosity fromthe sociological perspective. Those criticisms which are directed on the issues such as the definitionsof religiosity, measurement of religiosity and dimensions of religiosity expressed by the sociologyof religion, were reviewed. Briefly, main purpose of the study is to examine what sort of change hasbeen experienced. Also, in the study, it is studied empirical research tendency that has turned thereligiosity into a subject of research for the sociology of religion

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auifd488589, journal = {Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0522}, eissn = {1309-2057}, address = {[email protected]}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {49}, pages = {191 - 200}, doi = {10.1501/Ilhfak\_0000000960}, title = {Din Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Karaşahin, Hakkı} }
APA Karaşahin, H . (2008). Din Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma . Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 49 (1) , 191-200 . DOI: 10.1501/Ilhfak_0000000960
MLA Karaşahin, H . "Din Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma" . Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 49 (2008 ): 191-200 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/auifd/issue/40625/488589>
Chicago Karaşahin, H . "Din Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 49 (2008 ): 191-200
RIS TY - JOUR T1 - Din Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma AU - Hakkı Karaşahin Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - doi: 10.1501/Ilhfak_0000000960 DO - 10.1501/Ilhfak_0000000960 T2 - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 200 VL - 49 IS - 1 SN - 1301-0522-1309-2057 M3 - doi: 10.1501/Ilhfak_0000000960 UR - https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000000960 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Din Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma %A Hakkı Karaşahin %T Din Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma %D 2008 %J Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-0522-1309-2057 %V 49 %N 1 %R doi: 10.1501/Ilhfak_0000000960 %U 10.1501/Ilhfak_0000000960
ISNAD Karaşahin, Hakkı . "Din Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 49 / 1 (Nisan 2008): 191-200 . https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000000960
AMA Karaşahin H . Din Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma. AÜİFD. 2008; 49(1): 191-200.
Vancouver Karaşahin H . Din Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2008; 49(1): 191-200.
IEEE H. Karaşahin , "Din Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 1, ss. 191-200, Nis. 2008, doi:10.1501/Ilhfak_0000000960