Konkordato Sürecinde Mühlet

Öz Konkordato, elinde olmayan sebeplerden dolayı işleri bozulan ve mali durumu kötüye giden borçluyu, alacaklıların baskısından kurtararak mali durumunu düzeltmesine olanak tanıyan bir müessesedir. Konkordatoda amaç, dürüst borçluyu koruyarak mali durumunun iyileşmesini sağlamak ve alacaklıların alacaklarına kavuşma olanağı yaratmaktır. Ekonomik kriz, piyasanın durgunlaşması, enflasyon gibi sebeplerden dolayı mali durumu bozulan borçluya, bu durumdan kurtulması için konkordato müessesi bağlamında geçici ve kesin olmak üzere iki tip süre tanınmaktadır. İşte çalışmamızda kanunda geçici ve kesin mühlet olarak belirtilen bu iki tip süre incelenecek ve bu süreçlerde ortaya çıkması muhtemel problemlere çözüm aranacaktır.

___

Arslan, Ramazan, Yılmaz, Ejder, Taşpınar Ayvaz, Sema. İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınevi: Ankara, 2016.

Atalay, Oğuz. Konkordato Reformu Hakkında Değerlendirmeler, içinde 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Ed. Muhammet Özekes. Oniki Levha: İstanbul, 2018.

Atalı, Murat. Konkordatoda Kesin Mühlet ve Sonuçları, içinde 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Ed. Muhammet Özekes. Oniki Levha: İstanbul, 2018.

Aydemir, Efrail. Konkordato ve Yeniden Yapılandırma. Seçkin Yayınevi: Ankara, 2017.

Berberoğlu Yenipınar, Filiz. Konkordato. Adalet Yayınevi: Ankara, 2019.

Bilgen, Mahmut. İflas, İflasın Ertelenmesi, Konkordato ve Yargılama Usulü. Adalet Yayınevi: Ankara, 2012.

Budak, Ali Cem ve Yücel, Müjgan Tunç. Yeni Konkordato Hukuku. Ed. Selçuk Öztek. Adalet Yayınevi: Ankara, 2018.

Eren, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Yetkin Yayınevi: Ankara, 2017.

Eroğlu, Orhan. Uygulamada Konkordato. Seçkin Yayınevi: Ankara, 2019.

Hülya Taşkorkmaz, “7101 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması”, içinde 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Ed. Muhammet Özekes. Oniki Levha: İstanbul, 2018.

Kuru, Baki. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Adalet Yayınevi: Ankara, 2013.

Muşul, Timuçin. İcra ve İflas Hukuku Esasları, Adalet Yayınevi: Ankara, 2017.

Oğuzman, Kemal, Öz, Turgut. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.2. Vedat Kitapçılık: İstanbul, 2016.

Özekes, Muhammet. Konkordatoya Başvuru ve Geçici Mühlet Kararı, içinde 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, Ed. Muhammet Özekes. Oniki Levha: İstanbul, 2018.

Pekcanıtez, Hakan, Atalay, Oğuz, Sungurtekin Özkan, Meral, Özekes, Muhammet. İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı. Vedat Kitapçılık: İstanbul, 2018.

Pekcanıtez, Hakan, Erdönmez Güray. Konkordato Vedat Kitapçılık: İstanbul, 2018.

Sarısözen, M. Serhat. İcra- İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler. Yetkin Yayınevi: Ankara, 2019.

Tanrıver, Süha. “4949 Sayılı İcra ve İflas Kanu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Adi Konkordato İle İlgili Hükümlerde Getirmiş Olduğu Değişikliklerin Tespiti ve Değerlendirmesi.” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 51(2004): 67- 90.

Uyar, Talih, Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri. Türkiye Barolar Birliği Yayınları: Ankara, 2019.

Yıldırım, Mehmet Kamil, Yıldırım, Nervis Deren. İcra ve İflas Hukuku, Beta Yayınevi: İstanbul, 2016.

___

Bibtex @araştırma makalesi { asbuhfd632859, journal = {Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2667-5668}, eissn = {2667-6117}, address = {Hükümet Meydanı No:2 Ulus-ALTINDAĞ/ANKARA}, publisher = {Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {357 - 390}, doi = {}, title = {Konkordato Sürecinde Mühlet}, key = {cite}, author = {Besen, Murat and Tat, Orkun} }
APA Besen, M , Tat, O . (2019). Konkordato Sürecinde Mühlet . Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 357-390 .
MLA Besen, M , Tat, O . "Konkordato Sürecinde Mühlet" . Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2019 ): 357-390 <
Chicago Besen, M , Tat, O . "Konkordato Sürecinde Mühlet". Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2019 ): 357-390
RIS TY - JOUR T1 - Konkordato Sürecinde Mühlet AU - Murat Besen , Orkun Tat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 357 EP - 390 VL - 1 IS - 2 SN - 2667-5668-2667-6117 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Konkordato Sürecinde Mühlet %A Murat Besen , Orkun Tat %T Konkordato Sürecinde Mühlet %D 2019 %J Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2667-5668-2667-6117 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Besen, Murat , Tat, Orkun . "Konkordato Sürecinde Mühlet". Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 / 2 (Aralık 2020): 357-390 .
AMA Besen M , Tat O . Konkordato Sürecinde Mühlet. ASBUHFD. 2019; 1(2): 357-390.
Vancouver Besen M , Tat O . Konkordato Sürecinde Mühlet. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 1(2): 357-390.