İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ

Bu çalışmanın amacı, Schumpeter’in girişimci kavramından yola çıkarak iktisadi ve toplumsal değişimi anlamak ve Schumpeter’in yenilikçi girişimci anlayışının iktisadi teorik çerçeveyi reel politik ile genişletmede kullanılabilecek bir analitik araç olabileceğini ortaya koymaktır.Bu bağlamda, çalışmada iktisadi ve toplumsal dönüşüm konusu sırasıyla “denge içinde dengesizlik”, “yaratıcı girişimci” ve “teknolojik gelişme” konularıyla ilişkilendirilerek üç bölüm halinde incelenmiştir. Birinci bölümde, kapitalist sistemin dengesizliğinin nedenlerinden birisi olan yenilikçi girişimcinin dinamik analiz çerçevesi ile bağı sorgulanmış ve statik çerçevenin aksine dinamik çerçevenin, kapitalist gelişmenin seyrini anlamada daha işlevsel olduğu ileri sürülmüştür. İkinci bölümde girişimcinin yaratıcı niteliğinin sisteme kattığı dinamizm sorgulanmış ve son bölümde de girişimci ve teknolojik yeniliklerin iktisadi ve toplumsal değişimde neden olduğu yapısal dönüşüm incelenmiştir.

THE ECONOMİC AND SOCİAL CHANGE AND INNOVATİVE ENTREPRENEUR

The aim of this study is to analyse the economic and social change by the Schumpeter’s entrepreneurship concept and to state the Schumpeter’s approach on innovative entrepreneur in order to deepen the economic theoretical framework with realpolitics as an analytical tool. Within this context, economic and social transformation issue is analysed in three sections by interrelating the subjects, “instability in stability”, “innovative entrepreneur” and “technological development”. In the first section the relationship between innovative entrepreneur and the dynamic analyse framework is examined and it is claimed that dynamic framework is more functional than the static framework in understanding the course of capitalist development. In the second section the dynamism of the innovative merit of the entrepreneur is examined and in the last section, the structural transformation in economic and social change that is created by entrepreneur and technological innovation is studied.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziuiibfd300836, journal = {Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-2024}, eissn = {2148-1792}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {16}, pages = {143 - 158}, doi = {}, title = {İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ}, key = {cite}, author = {Kılıç, Seyfi and Güler Aydın, Derya} }
APA Kılıç, S , Güler Aydın, D . (2014). İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ . Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 16 (3) , 143-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28309/300836
MLA Kılıç, S , Güler Aydın, D . "İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ" . Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (2014 ): 143-158 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28309/300836>
Chicago Kılıç, S , Güler Aydın, D . "İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (2014 ): 143-158
RIS TY - JOUR T1 - İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ AU - Seyfi Kılıç , Derya Güler Aydın Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 158 VL - 16 IS - 3 SN - 1302-2024-2148-1792 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ %A Seyfi Kılıç , Derya Güler Aydın %T İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ %D 2014 %J Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-2024-2148-1792 %V 16 %N 3 %R %U
ISNAD Kılıç, Seyfi , Güler Aydın, Derya . "İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 / 3 (Aralık 2014): 143-158 .
AMA Kılıç S , Güler Aydın D . İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 16(3): 143-158.
Vancouver Kılıç S , Güler Aydın D . İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014; 16(3): 143-158.