Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği

Gündemdeki önemli gelişmelere medyada nasıl ve ne oranda yer verildiği medyanın tutumu yanında ele alınan gelişmelerin seyrini ortaya çıkarması bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada, gerek siyasal ve gerekse sosyo kültürel ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyan Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin basında nasıl yer verildiği incelenmiştir. Çalışmada bu kapsamda Türkiye’nin en fazla okunan gazetesi olan Hürriyet gazetesinde Türkiye’nin AB üyeliği süreciyle ilgili haberler ve köşe yazıları incelenmiştir. Yapılan incelemede dönem olarak ilerleme raporlarının yayımlandığı aylarda sunulan haberler seçilmiştir. İnceleme sonunda Türkiye’nin AB ile üyelik sürecinin tıkandığı dönemlerde basının ilgisinin büyük oranda düştüğü, sürecin olumlu olduğu dönemlerde ise önemli ölçüde arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca sürece ilişkin olarak haberlerin sunuluşu ve köşe yazarlarındaki bakış açısının da süreçteki gelişmelerle paralellik gösterdiği ortaya çıkarılmıştır

European Union Membership Process of Turkey in the Printed Media: Hürriyet Newspaper Example

The fact that how and at what rate does the media give coverage to the important developments on the agenda is crucial in terms of both the media’s attitude and also bringing out the course of the developments being discussed. From this point of view; how Turkey’s European Union membership process which is of great importance in terms of political, socio-cultural and also economic aspects is having coverage in the media is analyzed in this study. Within this scope, the news and articles related to Turkey’s EU membership process in Hürriyet Newspaper which is the most read newspaper in Turkey is analyzed in the study. News which are presented in the months when the progress reports were published have been selected in the analysis. At the end of the analysis, it has been determined that media’s interest has been decreased to a large extent when Turkey’s EU membership process has obstructed and has increased considerably when the process was progressing in a positive way. In addition, it has been determined that the presentation of the news regarding the process and the viewpoint of the columnists shows parallelism with the developments within the process.

Kaynakça

Alev Aslan, Avrupa Birliği ve Medya: Türkiye’de Yazılı Basında Avrupa Birliği Haberleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2008

A. H. Cooper, “Media framing and social movement mobilization: German peace protest against INF missiles, the Gulf War, and NATO peace enforcement in Bosnia” European Journal of Political Research, 41 (1), 2002, s.37–80.

Avrupa Birliği’nin Tarihçesi, Avrupa Birliği Bakanlığı, http://www.ab.gov.tr/index.php?p=105&l=1, Erişim: 28 Aralık 2014.

Beybin Kejanlıoğlu ve Oğuzhan Taş, Türk Basınında AB-Türkiye İlişkilerinin Sunumu: 17 Aralık Brüksel Zirvesi, Kültür ve İletişim, 12(1) yaz., 2009, s.39- 64.

D. A. Weaver, E. Lively, ve B. Bimber, “Searching for a Frame News Media Tell the Story of Technological Progress, Risk, and Regulation”, Science Communication, 31 (2), 2009, s.139-166.

Enver Bozkurt, Mehmet Özcan ve Arif Köktaş, Avrupa Birliği Hukuku, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2001.

Erol Esen, “Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-Avrupa Birliği Tartışmaları”, Erol Esen ve Necati İyikan (der.), Türkiye AB İlişkileri Nereye Gidiyor Müzakereler, Reformlar ve Demokrasi, Ankara: Phoneix Yayınevi, 2009, s.57-106.

Esra Arsan, Avrupa Birliği ve Gazetecilik Brüksel’den Bildirenlerin Gözünden Avrupalılık, Ankara: Ütopya Yayınevi, 2008.

Hakan Keskin, Doğru Sanılan Yanlışlarla Avrupa Birliği, Ankara: Nobel Yayınları, 2008.

İrfan Kaya Ülger, Avrupa Birliği’nde Siyasal Bütünleşme, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2002.

John A. Noakes ve Karin Gwinn Wilkins, “Shifting frames of the Palestinian movement in US news”, Media, Culture & Society, 24 (5), 2002, s.649-671.

J. A. Edy ve P. C. Meirick, “Wanted, Dead or Alive: Media Frames, Frame Adoption, and Support for the War in Afghanistan”, Journal of Communication, 57(1), 2007, s.119–141.

Meltem Müftüler Baç, “Avrupa Birliği Genişleme Süreci: Türkiye-AB İlişkilerine Kuramsal Bir Yaklaşım”, Oğuz Esen ve Filiz Başkan (der.), Avrupa Birliği İlişkileri ve Türkiye, Ankara: Eflatun Yayınevi, 2009, s.21-32.

Mine Gencel Bek, “Medya ve Avrupa Birliği’nin Temsili: Türkiye’nin AB Adaylığının Basındaki Sunumunun Analizi”, Çiler Dursun (der.) Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Ankara: Cantekin Matbaası, 2004, s.225-257.

O. Baysha, ve K. Hallahan, 'Media framing of the Ukrainian political crisis, 2000- 2001, Journalism Studies, 5 (2), 2004, s.233-246.

P. Wallis, ve B. Nerlich, “Disease metaphors in new epidemics: the UK media framing of the 2003 SARS epidemic”, Social Science & Medicine, 60 (2), 2005, s.629–639.

R. M. Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, Journal of Communication, 43 (4), 1993, s.51-58.

R. Vliegenthart, ve C. Roggeband, “Framing Immigration and Integration Relationships between Press and Parliament in the Netherlands“, International Communication Gazette, 69 (3), 2007, s.295-319.

Seyfi Kılıç, “Tekel Eylemi Haberlerinde Çerçeveleme: Türk Yazılı Basını Örneği”

Kaynak Göster

Bibtex @ { aacd642365, journal = {Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi}, issn = {1303-2518}, address = {Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Cemal Gürsel Caddesi, 06590, Cebeci / Çankaya / Ankara}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {87 - 109}, doi = {}, title = {Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği}, key = {cite}, author = {Kılıç, Seyfi} }
APA Kılıç, S . (2014). Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği . Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi , 13 (2) , 87-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aacd/issue/50067/642365
MLA Kılıç, S . "Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği" . Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 13 (2014 ): 87-109 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aacd/issue/50067/642365>
Chicago Kılıç, S . "Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği". Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 13 (2014 ): 87-109
RIS TY - JOUR T1 - Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği AU - Seyfi Kılıç Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 109 VL - 13 IS - 2 SN - 1303-2518- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği %A Seyfi Kılıç %T Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği %D 2014 %J Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi %P 1303-2518- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Kılıç, Seyfi . "Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği". Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 13 / 2 (Ekim 2014): 87-109 .
AMA Kılıç S . Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği. AAÇD. 2014; 13(2): 87-109.
Vancouver Kılıç S . Yazılı Basında Türkiye’nin AB Üyeliği Süreci: Hürriyet Gazetesi Örneği. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. 2014; 13(2): 87-109.