Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi

Avrupa Birliği AB ilerleme raporları, Türkiye ve aday olan ülkeler açısından çok büyük öneme sahiptir. Bu raporlar, Birliğine aday olan ülkelerin değişim ve gelişimini göstermekte ve aday ülkelerin Birliğe uyumunu ve üyeliğe yakınlığını değerlendirmektedir. AB ilerleme raporlarında değerlendirilen önemli konulardan birisi de 24. fasılda belirtilen Adalet, Özgürlük ve Güvenlik politikalarıdır. Bu makale, AB ilerleme raporlarındaki “Güvenlik” ile ilgili durumu analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, “İçerik Analizi” yöntemi kullanılarak analizler yapılmıştır. AB Komisyonu tarafından hazırlanan ilerleme raporları, sentaks yönünden ziyade semantik boyutu ile ilgili ele alınmış ve metinlerin içerikleri belirli sınıflandırmalara göre ayrıştırılarak manuel olarak tablolar halinde analiz edilmiştir. Bu çalışma, 1998-2013 yılları arasında AB Komisyonunun hazırladığı ilerleme raporlarının incelenmesine dayanmaktadır

EU Progress Reports On Chapter 24: The Content Analysis of Security Policies

These reports show the development and progress of the Member States to the Union and also the harmony of the Member States to the Union and the proximity of the Candidate States for membership are evaluated in these reports. One of the important issues evaluated in EU progress reports is the Justice, Freedom and Security Policies indicated in the 24th Chapter. The main aim in this article is to make an analysis of the “Security” situation in European Union progress reports. In this study, the analyses are made using the method of Content Analysis. The progress reports prepared by the European Union are dealt with in terms of semantics rather than syntax and the contents of the texts are analyzed in tables manually classified according to the specific classification. This study is based on the investigation of the progress reports prepared by the EU Commission between the years of 1998-2013

Kaynakça

AB Sözlüğü, İlerleme Raporu, 31 Aralık 2012, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/sozluk.pdf.

Aktifhaber, AB Ve ABD'deki 'Türkiye Algısı Anketi, 11 Ocak 2012, http://www.aktifhaber.com/ab-ve-abddeki-turkiye-algisi-anketi-491691h.htm.

ATAUM Araştırma Grubu, “AB 2003 Yılı ilerleme Raporları ve Genişleme Stratejisi

Belgesi ile izleme Raporlarında Türkiye Dışındaki Aday Ülkelerin Durumu”, 04 Ocak 2013, Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), http://www.diplomatikgozlem.com/TR/belge/1-4357/ab-2003-yili-ilerleme- raporlari-ve-genisleme-stratejisi-.html.

Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-AB İlişkileri, 31 Aralık 2012, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=4.

Avrupa Birliği Bakanlığı, İlerleme Raporları,31 Aralık 2012, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46224&l=1.

Büyüköztürk Şener; Çakmak, Ebru Kılıç; Akgün, Özcan; Erkan; Karadeniz Şirin; Demirel, Funda, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem-A Yayıncılık.

Centel, Tankut, 2005 Yılı İlerleme Raporu’nun Sosyal Yönü Bağlamında Eleştirel Yaklaşım, Yıl 1, Sayı 1, s.195. Europa

Erweiterung, 14 Ocak 2013, http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country information/serbia/index_de.htm.

İktisadi Kalkınma Vakfı, AB Tarihçe, 31 Aralık 2012, http://www.ikv.org.tr/icerik.asp?konu=abtarihce&baslik=Tarihçe.

İktisadi Kalkınma Vakfı, İKV Değerlendirme Notu, İKV Yayınları, İstanbul.

Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi, 1999.

Metren, Klaus, Inhaltsanalyse. Einführung in Theorie, Methode und Praxis, Opladen, Westdeutscher, 1993.

Nas, Çiğdem, AB’de Yönetişimin Temel İlkeleri, İKV Dergisi, Aralık 2013, Sayı 197, s.77.

Oruç, Murat, AB İlerleme Raporları İle PKK Terör Örgütünün Kongre Kararlarının Karşılaştırması Ve Türkiye’ye Yansımaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008.

Ozankan, Melis, AB ilerleme Raporları Çerçevesinde Türk Çalışma Mevzuatının Gelişimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2009.

Sondakika, Türkiye Kendi Raporunu Hazırladı, 14 Ocak 2013, http://www.sondakika.com/haber/haber-turkiye-kendi-ilerleme-raporunu- hazirladi-4212410/.

Tezcan, Ercüment, AB Kurumlar Hukuku, USAK Yayınları:8, Ankara, 2005.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), AB Algılama Anketi, 11 Ocak 2013, http://www.usak.org.tr/dosyalar/usak-agilama-anketi-3.pdf.

United Nations, Human Development Reports, 14 Ocak 2013, http://hdr.undp.org/en/statistics/.

Kaynak Göster

Bibtex @ { aacd642362, journal = {Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi}, issn = {1303-2518}, address = {Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Cemal Gürsel Caddesi, 06590, Cebeci / Çankaya / Ankara}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {1 - 19}, doi = {}, title = {Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Ramazan} }
APA Erdoğan, R . (2014). Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi . Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi , 13 (2) , 1-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aacd/issue/50067/642362
MLA Erdoğan, R . "Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi" . Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 13 (2014 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aacd/issue/50067/642362>
Chicago Erdoğan, R . "Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi". Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 13 (2014 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi AU - Ramazan Erdoğan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 13 IS - 2 SN - 1303-2518- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi %A Ramazan Erdoğan %T Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi %D 2014 %J Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi %P 1303-2518- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Erdoğan, Ramazan . "Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi". Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 13 / 2 (Ekim 2014): 1-19 .
AMA Erdoğan R . Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi. AAÇD. 2014; 13(2): 1-19.
Vancouver Erdoğan R . Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında 24. Fasıl: “Güvenlik” Politikalarının İçerik Analizi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. 2014; 13(2): 1-19.