Tiroidektomi sonrası entübasyon gerektiren stridor (Olgu sunumu)

Total bilateral tiroidektomi operasyonu sonrası sorunsuz bir ekstübasyonu takiben derlenme odasında tekrar entübasyon gerektiren ciddi stridora yaklaşımımızı sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler:

Tiroidektomi, Solunum sesleri

Stridor requiring intubation after thyroidectomy

We preseni a case of total thyroidectomy which required re-intubation due to stridor following an uneventful extubation.

Kaynakça

1. Abdel-Salam MG, Phillips DE, Mostafa SM. An unusual cause of stridor following anaesthesia requiring tracheostomy. Br J Ana-esth 1989; 63: 606-8.

2. Krishnan H, May RE. An unusual cause for respiratory difficulty after thyroidectomy. BJCP 1993; 47: 47-8.

3. Ahmed S, Clarke D, Vaughan RS, Wheeler MH. An unusual cause of stridor after thyroidectomy. Anaesthesia 2002; 57:581-3.

4. Harbison J, Dodd J, McNicholas WT. Paradoxical vocal cord motion causing after thyroidectomy. Thorax 2000; 55:533-4.

5. Toprak D, Doğanay M, Kama NA. Tiroid operasyonlarında sonra görülen komplikasyonlar. Kocatepe Tıp Dergisi 2004; 5:1-5.

6. Mohamed SA, Thrush S, Scott-Coombes DM. Acute stridor secondary to recurrent multinodular goiter after previous subtotal thyroidectomy: compartment syndrome of the neck. Eur J Surg 2002; 168:372-3.

7. Greisen O, Pederson JT. Upper airway obstruction in thyroid diseases. Ugeskr Laeger. 2002; -164 :2033-7.

8. Wilson M. Respiratory Therapy. In: Duke J (ed.), Anesthesia Secrets. Philadelphia, Hanley & Belfus Inc. 2000; 427-429.

9. Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ, Larson CP, Clinical Anesthesiology, New York, The McGraw Hill Company, 2002; 151-161.

10. Bergamaschi R, Becouarn G, Ronceray J, Arnaud JP. Morbidity of thyroid surgery. Am J Surg 1998; 176: 71-5.

11. Wright C. Tracheomalacia. Chest Surg Clin N Am 2003; 13: 349- 57.

12. Griffiths H, Doul I, Williams RG, Marnane C. Tracheaomalacia and breath holding: a case report. Arch Dis Child 2000; 83: 340-1.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

5.3b 3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Laparotomilerde farklı remifentanil dozlarının hemodinami ve derlenme üzerine etkileri

NECMİYE HADİMİOĞLU, Suat SANLI, Özsan ÖZGÜREL, AYŞE GÜLBİN ARICI, Arif YEĞİN

Sulbutiyaminin yaşlı hastalarda postoperatif derlenme dönemi ve kognitif fonksiyonlara etkisi

F. Banu İŞLER, İ. Varlık DOĞAN, Binnaz AY, Tümay UMUROĞLU, F. Yılmaz GÖĞÜŞ

İntraoperatif akciğer ödemi (Olgu sunumu)

Hülya YAZICIOĞLU, Yavuz KAYA, Özcan ERDEMLİ

Transplante karaciğerde diltiazem kan akımını etkileyebilir mi? Erken sonuçlarımız

ADNAN TORGAY, İclal IŞIKLAR, Arash PİRAT, Selim CANDAN, Gülnaz ARSLAN, Mehmet HABERAL

Konjenital bilateral mandibular hipoplazi ve hava yolu yönetimi (Olgu sunumu)

Yavuz GÜRSOY, Hülya KORKMAZ, Ayşe KARCI, Yücel MOL

Hellp sendromu ve spinal anestezi (Olgu sunumu)

Semra KARAMAN, İLKBEN GÜNÜŞEN, Vicdan FIRAT

Tiroidektomi sonrası entübasyon gerektiren stridor (Olgu sunumu)

Melis GÖKÇE, Berrin GÜNAYDIN, Yener KARADENİZLİ

Desfluran ve sevofluranın derlenme sürelerinin bispektral indeks değerleri ile karşılaştırılması

Canan BALCI, Remziye Gül SIVACI, Özlem SAKA, Gökhan AKBULUT

Pediyatrik kalp cerrahisinde kaudal blok uygulaması ile erken ekstübasyon

Elif A. AKPEK, Sevim BALTALI, Aslı DÖNMEZ, Şükrü MERCAN

Total kalça protezi cerrahisinde hasta kontrollü rejyonal analjezi: Psoas kompartman ve üçlü femoral sinir blokajının karşılaştırılması

MENŞURE KAYA, Gülçin ÖZALP, Gonca TUNCEL, Özgür CANOLER, Sanem TURGUT, Serpil ŞAVLI, Nihal KADIOĞULLARI