Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon Tanılı Olguda Tekrarlanan Epidural Kan Yaması Tedavisi

Spontan intrakraniyal hipotansiyon (SİH) herhangi bir travmatik girişim olmaksızın ortaya çıkan beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncındaki (< 6 cmH2 O) düşüş ve postural baş ağrısı ile karakterize klinik bir tablodur. SİH’ın ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, büyük oranda spinal meninkslerdeki konnektif dokunun yapısal bozukluğu sorumlu tutulmaktadır. Orta-ileri yaşlı kadınlarda daha sıklıkla görülmektedir. Boyun ağrısı, bulantı-kusma, diplopi, kraniyal nöropatiler, vertigo, tinnitus, fotofobi, nistagmus ve işitme bozuklukları gibi nörolojik semptomlar baş ağrısına eşlik edebilmektedir. Kraniyal MR görüntüleme (MRG)’de pakimeningeal kontrast tutulumu ve beyin dokusunun aşağı doğru yer değiştirmesi tanıda önemlidir. Tedavi, sırasıyla konservatif yöntemler (yatak istirahatı, sıvı replasmanı, kafein), epidural kan yaması ve cerrahi yöntemlerden oluşmaktadır. Bu makalede, konservatif yöntemler ile tedavi edilemeyen SİH olgusundaki epidural kan yaması uygulamasını literatürler eşliğinde sunulmuştur.

Repeated Blood Patch Treatment in a Patient With Spontaneous Intracranial Hypotension

Spontaneous intracranial hypotension (SIH) is characterized by low cerebrospinal fluid pressure (

Kaynakça

Schievink WI, Schrijver I, Meyer FB, et al. A syndrome of spontaneous spinal cerebrospinal fluid leaks and skeletal features of Marfan syndrome. Ann Neurol. 1998;44:458.

Schaltenbrand G. Normal and pathological physiology of the cerebrospinal fluid circulation. Lancet 1953; 25;1:805-8.

Schievink WI. Spontaneous spinal cerebrospinal fluid leaks and intracranial hypotension. JAMA 2006;17;295:2286-96. https://doi.org/10.1001/jama.295.19.2286

Couch JR. Spontaneous intracranial hypotension: the syndrome and its complications. Curr Treat Options Neurol. 2008;10:3-11. https://doi.org/10.1007/s11940-008-0001-5

Wang SC, Lirng JF, Hseu SS, et al. Spontaneous intracranial hypotension treated by epidural blood patches. Acta Anaesthesiol Taiwan 2008;46:129-33. https://doi.org/10.1016/S1875-4597(08)60007-7

Gordon N. Spontaneous intracranial hypotension. Dev Med Child Neurol. 2009;51:932-5. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2009.03514.x

Beck J, Ulrich CT, Fung C, et al. Diskogenic microspurs as a major cause of intractable spontaneous intracranial hypotension. Neurology. 2016;87:1220-6. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000003122

Sainani NI, Lawande MA, Pungavkar SA, et al. Spontaneous intracranial hypotension: A study of six cases with MR findings and literature review Australas Radiol. 2006;50:419-23. https://doi.org/10.1111/j.1440-1673.2006.01615.x

Zada G, Solomon TC, Giannotta SL. A review of ocular manifestations in intracranial hypotension. Neurosurg. 2007;23:1-5. https://doi.org/10.3171/FOC-07/11/E8

Russo A, Tessitore A, Cirillo M, et al. A transient third cranial nerve palsy as presenting sign of spontaneous intracranial hypotension. J Headache Pain. 2011;12:493-6. https://doi.org/10.1007/s10194-011-0345-1

Rahman M, Bidari SS, Quisling RG, et al. Spontaneous intracranial hypotension: dilemmas in diagnosis. Neurosurgery. 2011;69:4-14. https://doi.org/10.1227/NEU.0b013e3182134399

Gökçay F, Eyigör C, Bayram E, et al. Epidural blood patch treatment in a patient with chronic headache related to spontaneous intracranial hypotension. Ağrı 2010;22:170-4.

Nipatcharoen P, Tan SG. High thoracic/cervical epidural blood patch for spontaneous cerebrospinal fluid leak: a new challenge for anesthesiologists. Anesth Analg. 2011;113:1476-9. https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e31822e5665

Kim SY, Hong JH. Epidural blood patches in a patient with multi-level cerebrospinal fluid leakage that was induced by spontaneous intracranial hypotension. Korean J Pain 2010;23:46-50. https://doi.org/10.3344/kjp.2010.23.1.46

Mehta B, Tarshis J. Repeated large-volume epidural blood patches for the treatment of spontaneous intracranial hypotension. Can J Anaesth. 2009;56:609-13. https://doi.org/10.1007/s12630-009-9121-y

Kaynak Göster

161 81

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Modifiye Radikal Mastektomi ve Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonunda Ultrason Eşliğinde Yapılan Yüzeyel Serratus Plan Bloğunun Akut Postmastektomi Ağrısına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Ahmet Murat YAYIK, Ali AHISKALIOĞLU, Muhammet Mustafa SULAK, Elif Oral AHISKALIOĞLU, Muhammet AHMET KARAKAYA, Erkan Cem ÇELİK, Erdem KARADENİZ, Hacı Ahmet ALICI

Ultrasound Guided Distal Adductor Canal Block for Pediatric Lower Limb Surgery

Ahmet Murat YAYIK, Ali AHISKALIOĞLU, Erkan Cem ÇELİK

Geriyatrik Hastaların Dental Tedavilerinde Anestezi Uygulamalarımız

HATİCE AKPINAR

Kalıtsal Hemoglobinopatilerde Zor Karar: Kan Transfüzyonu; Ne Zaman, Nasıl, Niçin?

ŞEBNEM ATICI, LEVENT ÖZDEMİR

Chanarin Dorfman Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi

Alparslan KOÇ, Nurhan EREN

Airway Management Experiences In Bariatric Surgery

Betül KOCAMER ŞİMŞEK, Yunus BAYDİLEK

Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrasında Gelişen Bir Herpes Zoster Olgusu

Bülent Barış GÜVEN, Fulya YURTSEVER, Temel GÜNER, Sedat TEMİRCAN, Ömer BAKAL, AYŞIN ERSOY

Laryngeal Mask Airway Application During Flexible Fiberoptic Bronchoscopy in Pediatric Patients: Evaluation of 125 Cases

Gülşen KESKİN, Mine AKIN, Yeşim ŞENAYLI, Sibel SAYDAM, Devrim Tanıl KURT, Sengül ÖZMERT, Feyza SEVER, Güzin CİNEL

Spinal Anestezi ile Sezaryen Yapılacak Gebelerde Pasif Bacak Kaldırma Uygulamasının Hipotansiyonu Önlemedeki Etkinliği

Mehmet Emin İNCE, Ali SIZLAN, SERKAN ŞENKAL, Tarık PURTULOĞLU, Umut KARA, GÖKHAN ÖZKAN, Ercan KURT

A Prospective Randomized Comparative Study between Baska Mask, Proseal LMA and I Gel During Positive Pressure Ventilation in Laparoscopic Cholecystectomy

Ramkumar DHANASEKARAN, Gautam Dilip MEHTA, Aruna PARAMESWARI