Omfalopagus Tipi Yapışık İkizlerde Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu

Yapışık ikiz olarak doğum 1/200.000 oranıyla nadir bir durumdur. Bu tip yapışık ikiz olgularından biri de omfalopagus tipi yapışık ikizlerdir. Biz de 8 günlük ve ikizlerden birisinde VSD (Ventriküler Septal Defekt) bulunan omfalopagus tipi yapışık ikizlerin anestezi yönetimini sunmayı amaçla- dık.

Anesthesia Management in Omphalopagus Type Conjoined Twins: A Case Report

Birth as conjoined twins is a rare condition with a rate of 1/200.000. One of these conjoined twins is omphalopagus type conjoined twins. We aimed to present anesthesia management of omphalopagus type conjoined twins with VSD (Ventricular Septal Defect) in one of 8-day-old twins.

Kaynakça

Hansen J. Incidence of conjoined twins. Lancet. 1975;306:1257. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(75)92092-9

Spitz L, Kiely EM. Conjoined twins. Jama. 2003;289:1307- 10. https://doi.org/10.1001/jama.289.10.1307

Hockley AD, Gornall P, Walsh R, et al. Management of pyopagus conjoined twins. Childs Nerv Syst. 2004;20:635-9. https://doi.org/10.1007/s00381-004-0984-5

Thomas JM, Lopez JT. Conjoined twins-the anaesthetic management of 15 sets from 1991-2002. Pediatric 314 Anesthesia. 2004;14:117-29. https://doi.org/10.1046/j.1460-9592.2003.01249.x

Vagyannavar R, Bhattacharyya A, Misra G, Hashim M, Asmita. Craniopagus twins for magnetic resonance imaging. Saudi J Anaesth. 2017;11:509-10. https://doi.org/10.4103/sja.SJA_89_17

Birmole B, Kulkarni B, Shah R, et al. Xipho- omphalopagous twins-separation in the newborn. Journal of Postgraduate Medicine. 1993;39:99-101.

Deepak C, Vandana S, Pradeep B, Nikhil K. Anesthetic management of separation of conjoint twins: Challenges and limitations. Saudi J Anaesth. 2019;13:140-3. https://doi.org/10.4103/sja.SJA_589_18.

Kaynak Göster

380 282

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tetraplejik-Ventilatör Bağımlı Hastada Trakeaözofageal Fistül Tanı ve Tedavisi: Olgu Sunumu

Fatma ÖZKAN SİPAHİOLU, Mehmet Murat SAYIN

Femoral Boyun Kırığı Olan Hastalarda Pozisyon Ağrısı İçin İki Periferik Blok Yönteminin Karşılaştırılması

Hidayet ÜNAL, SEMİH BAŞKAN, Fahri ACAR, İsmail AYTAÇ

Omfalopagus Tipi Yapışık İkizlerde Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu

Aydın MERMER, Yasin TİRE, İbrahim AKKOYUN

The Effects of Adding Opioids to Anesthesia on the Recovery of Patients with Gynecological Cancer Receiving Brachytherapy

Güldeniz ARGUN, Sinem GEVENKİRİŞ, SÜHEYLA ÜNVER

Bir Üniversite Hastanesinde Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Hastalarında Tanıya Göre Maliyet Analizi

KEVSER PEKER

Septik Şokta Pozitif Sıvı Dengesi ve Mortalite İlişkisi

Esra ÇAKIR, Ahmet BİNDAL, Nevzat Mehmet MUTLU, Pakize Özçiftçi YILMAZ, Cihangir DOĞU, IŞIL ÖZKOÇAK TURAN

Evrensel Bilimin Paylaşımında Dergiler ve Kongreler

F. Yeşim Gökçe KUTSAL

Transversus Abdominis Plane (TAP) Block for Postoperative Analgesia After Laparoscopic Cholecystectomy, A Retrospective Study

Ferda YAMAN, Gökhan KARACA, SELİM ÇOLAK, Gökay ATEŞ, FARUK PEHLİVANLI, IŞIN GENÇAY, GÜLÇİN AYDIN

Intraoperative Mechanical Ventilation Strategies in Newborns and Children in Turkey: A Survey Investigation

ZEHRA HATİPOĞLU, Oya H. YÜREGİR, Dilek ÖZCENGİZ

Postdural Puncture Headache in Multiple Sclerosis; What Shall We Do Now? Case Report

Zuhal ÇAVUŞ, Nilüfer COŞKUN