Metanol zehirlenmesi sonrasında gelişen akut böbrek yetmezliği

Giriş: Metil alkol (metanol), karbonmonoksitin katalitik redaksiyonu ile sentetik olarak elde edilen toksik bir alkoldür. Metanol zehirlenmesinde, akut böbrek yetmezliği terminal bir komplikasyon olarak tanımlanır. Bu çalışmada, metanol zehirlenmesi sonrasında akut böbrek yetmezliği gelişen bir olgunun sunulması amaçlanmıştır. Olgu: Otuzdört yaşında erkek hasta, içeriği bilinmeyen, alkol alımından 10 saat sonra hastanemiz acil servisine başvurdu. Hastanın arteriyel kan gazında (AKG) Pa02: 111 mm Hg, PaC02: 22 mmHg, pH: 7.00, HC03: 6 mmol L' ve derin anyon açığının da olması üzerine acil hemodiyaliz planlandı. Hemodiyaliz sonrası AKG'de Pa02: 80 mm Hg, PaC02: 21 mmHg, pH: 7.36, HC03:11 mmol L' olarak bulundu. Ancak kan metanol düzeyinin halen 30 mg dL' olması üzerine hastaya fomepizol tedavisi başlandı. Yatışının 5. günü AKG'de Pa02: 74 mmHg, PaC02: 26 mmHg, pH: 7.43, HC03:17 mmol L1 olan ve genel durumu düzelen hastanın biyokimyasal değerlerinde üre: 149 mg dL'1, kreatinin: 4.6 mg dL', ürik asit: 10.4 mg dL'1 olarak en yüksek değerlerine ulaştı. Hemodiyaliz yapılmadan takip edilen hastanın yatışının 14. gününde üre: 24 mg dL'1, kreatinin: 1.36 mg dL'1, ürik asit: 5.2 mg dL1 olması üzerine taburcu edilmesine karar verildi. Sonuç: Metanol zehirlenmelerinde akut böbrek yetmezliği gelişebilir. Erken hemodiyaliz uygulamalarıyla akut böbrek yetmezliği gelişiminin önlenebilmesi mümkündür.

Acute renal failure following methanol poisoning

Introduction: Methyl alcohol (methanol), is a toxic alcohol synthesized by catalytic reduction of carbon monoxide. Acute renal failure is defined as a terminal complication in methanol poisoning. Presentation of a case who developed acute renal failure following methanol poisoning is aimed in recent study. Case: Thirty four years old male was referred to our hospitals emergency service 10 hours after ingestion of alcohol with unidentified ingredient. Because ofPa02: 111 mm Hg, PaC02: 22 mmHg, pH: 7.00, HC03: 6 mmol L1 in arterial blood and with high anion gap, urgent hemodialysis was planned. Pa02: 80 mm Hg, PaC02: 21 mmHg, pH: 7.36, HC03: 11 mmol L' after hemodialysis. Since the blood methanol level was still 30 mg dL'1 fomepizol therapy is initiated. At the fifth day of admittance blood gas analysis revealed Pa02: 74 mmHg, PaC02: 26 mmHg, pH: 7.43, HC03:17 mmol L' and renal function tests reached peak values as; urea: 149 mg dL'1, ere: 4.6 mg dL1, uric acid: 10.4 mg dL'1. Until the 14th day of admittance patient was followed up without hemodialysis and since kidney function tests were urea: 24 mg dL'1, ere: 1.36 mg dL'1, uric acid: 5.2 mg dL' decision was made to discharge from hospital. Conclusion: Acute renal failure may develop following methanol intoxication. It is possible to prevent development of acute renal failure with early hemodialysis interventions.

Kaynakça

1. Keklikoğlu HD, Yoldaş TK, Çoruh Y. Metanol Zehirlenmesi ve Putaminal Hemoraji: Olgu Sunumu. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 2007; 24: 338-42.

2. Kavalcı C, Çevik Y, Özer M. Metanol zehirlenmesi: olgu sunumu. Akademik Acil Tıp Dergisi 2008; 7: 33-4.

3. Davis LE, Hudson D, Benson BE, Jones Easom LA, Coleman JK. Methanol poisoning exposures in the United States: 1993- 1998. J Toxicol Clin Toxicol 2002; 40: 499-505.

4. Kalkan S, Çevik AA, Çavdar C, Aygoren O, Akgun A, Ergun N, Tuncok Y. Acute methanol poisonings reported to the Drug and Poison Information Center in Izmir, Turkey. Vet Hum Toxicol 2003;45:334-7.

5. Jacobsen D, McMartin KE. Methanol and ethylene glycol poisonings. Mechanism of toxicity, clinical course, diagnosis and tratment. Med Toxicol 1986; 1: 309-34.

6. Liu JJ, Daya MR, Carrasquillo O, Kales SN. Prognostic factors in patients with methanol poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 1998; 36:175-81.

7. Abramson S, Singh AK. Treatment of the alcohol intoxications: ethylene glycol, methanol and isopropanol. Curr Opin Nephrol Hypertens 2000; 9: 695-701.

8. Lushine KA, Harris CR, Holger JS. Methanol ingestion: prevention of toxic sequelae after massive ingestion. J Emerg Med 2003; 24: 433-6.

9. Megarbane B, Borron SW, Baud FJ. Current recommendations for treatment of severe toxic alcohol poisonings. Intensive Care Med 2005; 31: 189-95.

10. Verhelst D, Moulin P, Haufroid V, Wittebole X, Jadoul M, Hantson P. Acute renal injury following methanol poisoning: analysis of a case series. Int J Toxicol 2004; 23: 267-73.

11. Barceloux DG, Bond GR, Krenzelok EP, Cooper H, Vale JA. American Academy of Clinical Toxicology practice guidelines on the treatment of methanol poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 2002; 40: 415-46.

12. Turla A,Yaycı N, Koç S. Ölümle sonuçlanan metil alkol zehirlenmeleri. Adli Tıp Derg 2001; 15: 37-40.

13. Yaycı N, İnanıcı MA. Metil Alkol (Metanol) Zehirlenmesi. Türkiye Klinikleri J Foren Med 2005; 2: 101-8.

14. Brent J, McMartin K, Phillips S, Aaron C, Kulig K. Fomepizole for the treatment of methanol poisoning. N Engl J Med 2001; 344: 424-9.

15. Hovda KE, Hunderi OH, Tafjord AB, Dunlop O, Rudberg N, Jacobsen D. Methanol outbreak in Norway 2002-2004: epidemiology, clinical features and prognostic signs. J Intern Med 2005; 258: 181-90.

16. Sebe A, Satar S, Uzun B, Topal M, Yesilagac H, Ayci A. Intracranial hemorrhage associated with methanol intoxication. Mt Sinai J Med 2006; 73: 1120-2.

17. Orthner H. Methanol poisoning. Naunyn Schmiedebergs Arch Exp Pathol Pharmakol 1953; 218: 67-9.

18. Symon L, Pasztor E, Dorsch NW, Branston NM. Physiological responses of local areas of the cerebral circulation in experimental primates determined by the method of hydrogen clearance. Stroke 1973; 4: 632-42.

19. Lepik KJ, Levy AR, Sobolev BG, et al. Adverse drug events associated with the antidotes for methanol and ethylene glycol poisoning: a comparison of ethanol and fomepizole. Ann Emerg Med 2009; 53: 439-50.

20. Verstraete AG, Yogelaers DP, van den Bogaerde JF, Colardyn FA, Ackerman CM, Buylaert WA. Formic acid poisoning: case report and in vitro study of the hemolytic activity. Am J Emerg Med 1989; 7: 286-90.

21. Stonys A, Kuzminskis V, Seputyte A, Astasauskaite S, Jeseviciute A. Acute renal failure in patients with alcoholic surrogate intoxication. Medicina (Kaunas) 2007; 43 Suppl 1: 36-9.

22. Swartz RD, Millman RP, Billi JE, et al. Epidemic methanol poisoning: clinical and biochemical analysis of a recent episode. Medicine 1981; 60; 373-82.

Kaynak Göster

2312 1288

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bilateral kombine (yüzeysel ve derin) servikal pleksus bloğu ile total tiroidektomi ameliyatı

CENGİZ KAYA, Sekban Nurdan SAYKAL, Süreyya AYDIN, Saliha AVCI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde 2005-2009 yılları arasında endovasküler embolizasyonla tedavi edilen AVM hastalarının retrospektif olarak incelenmesi

A. Gülsün PAMUK, İ. Aydın ERDEN, Ö. Savaş YILBAŞ, Seda Banu AKINCI, KIVILCIM YAVUZ, Saruhan ÇEKİRGE, Ülkü AYPAR

Metanol zehirlenmesi sonrasında gelişen akut böbrek yetmezliği

NAMIK NEBİ ÖZCAN, Müge TÜRKOĞLU, Bülent BALTACI, Çetin KAYMAK, Hülya BAŞAR

Hastanemiz reanimasyon ünitesinde tedavi edilen akut ıntoksikasyon olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi

NAMIK NEBİ ÖZCAN, Ayşe ÖZCAN, Ünal Çiğdem KANTEKİN, Çetin KAYMAK, Hülya BAŞAR

Anesthesia for a patient with glycogen storage disease type IA

Perihan EKMEKÇİ, ZÜLEYHA KAZAK BENGİSUN, ARZU PAMPAL, BATURAY KANSU KAZBEK, Arif Hikmet SÜER

Yoğun bakımdaki sedatize hastaların ağrılı uygulamalara tepkileri

FATMA ETİ ASLAN, Karadağ Şenay ARLI, MERYEM YAVUZ VAN GİERSBERGEN, İlknur AYTAÇOĞLU, Kemal TEMİZ, Emine ÇINAR, Sevim PURİSA

Baryum sülfat aspirasyonu sonrası gelişen ARDS

Dilek YAZICIOĞLU, Emine ARIK, H. Alp ALPTEKİN, Ercan SÖNMEZ, İ. Haluk GÜMÜŞ

Epidural anestezide %0.5 bupivakain ve % 0.5 levobupivakain kullanımının QT dispersiyonu ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Yaşar ÖZDEMİR, Yalçın Gülbin SEZEN, YAVUZ DEMİRARAN, Mehmet YAZICI, Abdulkadir İSKENDER, İstemi YÜCEL