Koroner arter greft cerrahisi sonrası hipofiz apopleksisine bağlı gelişien bilateral 3. kranial sinir paralizisi

Koroner arter greft cerrahisi (KABG) uygulanan hastalarda hipofizde ani kanama veya infarktüs sonucu gelişen hipofiz apopleksisi nadir görülen bir komplikasyondur. Ani gelişen baş ağrısı, bulantı, oftalmopleji, görme semptomları, komaya kadar giden mental durum değişiklikleri, hormonal disfonksiyon gibi farklı klinik tablolarla kendini gösterir. Hipofiz apopleksisinde tedavinin başarısı erken tanı ve etkin müdahaleye bağlıdır. Dekompresyonda gecikilirse kalıcı görme hasarı ve endokrinopatiler oluşabilir. Biz 47 yaşında üç damar değişimi için KABG cerrahisi geçiren, ameliyat sonrası erken dönemde hipofiz apopleksisine bağlı bilateral 3. kranial sinir paralizisi gelişen ve cerrahi olarak tedavi edilen bir olguyu literatürde az sayıda gözlenen benzer olgularla birlikte kayda geçmesi amacıyla sunduk.

Bilateral third cranial nerve palsy due to pituitary apoplexy following coronary artery bypass surgery

Pituitary apoplexy after coronary artery bypass surgery is a very rare perioperative complication, caused by acute hemorrhage or infarction of the pituitary gland. It is with variable clinical presentations, including ophthalmoplegia, vision change, visual field deficit, endocrine deficit, mental status deterioration, or even coma. The successful management of pituitary apoplexy depends on early diagnosis and effective intervention. If decompression is delayed permanent visual damage and endocrinopathies may develop. We present 47 years old man who underwent coronary artery bypass graft surgery and developed third nerve palsy at early post operative period because of pituitary apoplexy and treated with surgical decompression.

Kaynakça

1.Abbott J, Kirkby GR. Acute visual loss and pituitary apoplexy after surgery. BMJ 2004; 329: 218-9.

2.Zongfu Chen, Anddrew W Murray, Joseph J Quinlan. Pituitary apoplexy presenting as unilateral third cranial nerve palsy after coronary artery bypass surgery. Anesth Analg 2004; 98: 46-8.

3.Alzetani A, Fisher C, Costa R, Ohri SK. Ptosis postcardiac surgery: a case of pituitary apoplexy. Ann Thorac Surg 2002; 73: 300-1.

4.Meek EN, Butterworth J, Kon ND, Zvara DA, Ash GE, Martin TJ. Pituitaryapoplexy following mitral valve repair. Anaesthesiology 1998; 89: 1580-2.

5.Mattke AF, Vender JR, Anstadt MR. Pituitary apoplexy presenting as Addisonian crisis after coronary artery bypass grafting. Tex Heart Inst J 2002; 29: 193-9.

6.McFadzean RM, Doyle D, Rampling R, Teasdale E, Teasdale G. Pituitary apoplexy and its effect on vision. Neurosurgery 1991; 29: 669-75.

7.Bills DC, Meyer FB, Laws ER, et al. A retrospective analysis of pituitary apoplexy. Neurosurgery 1993; 33: 602-9.

Kaynak Göster