İntraoperatif akciğer ödemi (Olgu sunumu)

Bu olgu sunumunun amacı, çok sık olmasa da değişik sebeplerle meydana gelebilen ve erken tanı ve tedavi ile tam bir iyileşme sağlanabilen akciğer ödemi tablosuna, genel anestezi altında intraoperatif olarak rastladığımız bu olgu nedeniyle dikkati çekmektir.

Intraoperative pulmonary edema

The purpose of this case report is to emphasize the importance of pulmonary edema, which occured in our patient intraoperatively under general anesthesia and which is very uncommon to occur but could be caused by multiple reasons and could be dramatically and totally cured by early diagnosis and treatment.

Kaynakça

1. Giaquinto D, Swigar K, Johnson MD. Acute congestive heart failure after laparoscopic cholecystectomy: a case report. AANA J 2003; 71: 17-22.

2. Thomas CL, Palmer TJ, Shipley P. Negative pressure pulmonary edema after a tonsillectomy and adenoidectomy in a pediatric patient. Case report and review. AANA J. 1999; 67: 425-30.

3. Bhavani- Shankar K, Hart NS, Mushlin PS. Negative pressure induced airway and pulmonary injury. Can J Anaesth 1997; 44: 78-81.

4. Tami TA, Chu F, Wildes TO, Kaplan M. Pulmonary edema and acute upper airway obstruction. Laryngoscope 1986 ; 96: 506-9.

5. Tsai YS, Wang SJ, Shih HC, ve ark. Unilateral pulmonary edema during general anesthesia-report of two cases. Acta Anaesthesiol Sin. 1997; 35: 175-80.

6. Ozlu O, Kılıç A, Cengizler R. Bilateral re-expansion pulmonary edema in a child: a reminder. Acta Anesthesiol Scand 2000; 44: 884-5.

7. Mahfood S, Hix WR, Aaron BL, Blaes P, Watson DC. Reexpansion pulmonary edema. Ann Thorac Surg 1988; 45: 340- 5.

8. Ferguson CC, Mann C. Laryngospasm -induced pulmonary edema. AANA J 1989; 57: 53-5.

9. Şentürk Z. Laryngeal maske ve akciğer ödemi. Anestezi Dergisi 1999; 7: 132-5.

10. Mazzocco AD, Meneghini RM, Chhablani R, Badrinath SK, Cole BJ, Bush-Joseph CA. Epinephrine-induced pulmonary edema during arthoscopic knee surgery. A case report. J Bone Joint Surg Am 2003; 85-A (5): 913-5.

11. Lee KWT, Downes JJ. Pulmonary edema secondary to laryngospasm in children. Anesthesiology 1983 ; 59: 347-9.

12. Benumof JL. Special respiratory physiology of the lateral decubitis position, the open chest and one-lung ventilation. In: Benumof JL, (ed) Anesthesia for Thoracic Surgery, Philadelphia, WB Sauders, 1995; 123-151.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

4.5b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pediyatrik kalp cerrahisinde kaudal blok uygulaması ile erken ekstübasyon

Elif A. AKPEK, Sevim BALTALI, Aslı DÖNMEZ, Şükrü MERCAN

Total kalça protezi cerrahisinde hasta kontrollü rejyonal analjezi: Psoas kompartman ve üçlü femoral sinir blokajının karşılaştırılması

MENŞURE KAYA, Gülçin ÖZALP, Gonca TUNCEL, Özgür CANOLER, Sanem TURGUT, Serpil ŞAVLI, Nihal KADIOĞULLARI

Laparotomilerde farklı remifentanil dozlarının hemodinami ve derlenme üzerine etkileri

NECMİYE HADİMİOĞLU, Suat SANLI, Özsan ÖZGÜREL, AYŞE GÜLBİN ARICI, Arif YEĞİN

İntraoperatif akciğer ödemi (Olgu sunumu)

Hülya YAZICIOĞLU, Yavuz KAYA, Özcan ERDEMLİ

Sulbutiyaminin yaşlı hastalarda postoperatif derlenme dönemi ve kognitif fonksiyonlara etkisi

F. Banu İŞLER, İ. Varlık DOĞAN, Binnaz AY, Tümay UMUROĞLU, F. Yılmaz GÖĞÜŞ

Hellp sendromu ve spinal anestezi (Olgu sunumu)

Semra KARAMAN, İLKBEN GÜNÜŞEN, Vicdan FIRAT

Konjenital bilateral mandibular hipoplazi ve hava yolu yönetimi (Olgu sunumu)

Yavuz GÜRSOY, Hülya KORKMAZ, Ayşe KARCI, Yücel MOL

Desfluran ve sevofluranın derlenme sürelerinin bispektral indeks değerleri ile karşılaştırılması

Canan BALCI, Remziye Gül SIVACI, Özlem SAKA, Gökhan AKBULUT

Transplante karaciğerde diltiazem kan akımını etkileyebilir mi? Erken sonuçlarımız

ADNAN TORGAY, İclal IŞIKLAR, Arash PİRAT, Selim CANDAN, Gülnaz ARSLAN, Mehmet HABERAL

Tiroidektomi sonrası entübasyon gerektiren stridor (Olgu sunumu)

Melis GÖKÇE, Berrin GÜNAYDIN, Yener KARADENİZLİ