İntra-artiküler lokal anestezikler kondrolizise neden olur mu?

Günümüzde özellikle omuz ve diz artroskopisinde perioperatif analjezi ve romatizmal hastalıklarda analjezi amaçlı lokal anestezik ajanların eklem aralığına tek seferlik enjeksiyonu veya sürekli infüzyon şeklinde uygulanması iyi tanımlanmış bir analjezi tekniği olarak kabul edilmektedir. Ancak, tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılan lokal anesteziklere uzun süre maruz kalan eklem kondrosit hücrelerinde potansiyel olarak hasar oluştuğuna dair son yıllarda artan sayıda olgu raporları, bu tekniğe ait kaygıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, yapılan hayvan deneyleri, lokal anesteziklerin özellikle de bupivakainin doz ve zaman bağımlı olarak kondrotoksik olduğunu göstermiştir. Bu derlemenin amacı; literatür bilgileri ışığında sağlık çalışanlarının özellikle de anesteziyologların ve ortopedistlerin dikkatini, eklem içine yüksek konsantrasyonda, uzun süre ve özellikle epinefrinli lokal anestezik uygulamasından kaçınılması gerektiği konusuna çekmektir.

Do intra - articular local anesthetics cause chondrolysis?

Today, the administration of local anesthetic drugs into the joint space either by single injection or by continuous infusion, has been admitted as a well-defined technique for perioperative analgesia, particularly in shoulder or knee arthroscopic surgery and also for analgesia in rheumatismal diseaes. However, recent clinical case reports that mentioned potential toxicity to articular chondrocytes with prolonged exposure to local anesthetics used either alone or in combination with other drugs have caused arising concerns about this technique. In this context, animal studies have shown that local anesthetics, particularly bupivacaine are toxic to chondrocytes depending on the dose find the time. The aim of this review is to make a point of health care professionals, especially anesthesiologists and orthopedic surgeons, to avoid using local anesthetics at high concentrations, for prolong periods and particularly with epinephrine into the articular space.

Kaynakça

1.Zeidan A, Kassem R, Nahleh N, et al. Intraarticular Tramadol-Bupivacaine Combination Prolongs the Duration of Postoperative Analgesia After Outpatient Arthroscopic Knee Surgery. Anesth Analg 2008; 107: 292-9.

2.Axelsson K, Gupta A, Johanzon E, et al. Intraarticular Administration of Ketorolac, Morphine, and Ropivacaine Combined with Intraarticular Patient-Controlled Regional Analgesia for Pain Relief After Shoulder Surgery: A Randomized, Double-Blind Study. Anesth Analg 2008; 106: 328-33.

3.Alagol A, Calpur OU, Usar PS, Turan N, Pamukçu Z. Intraarticular analgesia after arthroscopic knee surgery: comparison of neostigmine, clonidine, tenoxicam, morphine and bupivacaine. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2005; 13: 658-63.

4.Batra YK, Mahajan R, Bangalia SK, Nagi ON, Dhillon MS. Bu-pivacaine/ketamine is superior to intra-articular ketamine analgesia following arthroscopic knee surgery. Can J Anaesth 2005; 52: 832-6.

5.Cook TM, Tuckey JP, Nolan JP. Analgesia after day-case knee arthroscopy: double-blind study of intra-articular tenoxicam, intraarticular bupivacaine and placebo. Br J Anaesth 1997; 78: 163-8.

6.Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2006 19; 2: CD005328.

7.Fester EW, Noyes FR. Postoperative chondrolysis of the knee: 3 case reports and a review of the literature. Am J Sports Med 2009; 37: 1848-54.

8.Petty DH, Jazrawi LM, Estrada LS, Andrews JR. Glenohumeral chondrolysis after shoulder arthroscopy: case reports and review of the literature. Am J Sports Med 2004; 32: 509-15.

9.Hansen BP, Beck CL, Beck EP, Townsley RW. Postarthroscopic Glenohumeral Chondrolysis. Am J Sports Med 2007- 35- 1628-35.

10.Good CR, Shindle MK, Kelly BT, Wanich T, Warren RF. Glenohumeral chondrolysis after shoulder arthroscopy with thermal capsulorrhaphy. Arthroscopy 2007; 23: 797. e 1-5.

11.Webb ST, Ghosh S. Intra-articular bupivacaine: potentially chondrotoxic? BJA 2009; 102: 439-41.

12.Doğan N, Erdem AF, Erman Z, Kizilkaya M. The effects of bupivacaine and neostigmine on articular cartilage and synovium in the rabbit knee joint. J Int Med Res 2004; 32: 513-9.

13.Fulkerson JP, Damiano P. Effect of prostaglandin E2 on adult pig articular cartilage slices in culture. Clin Orthop Relat Res 1983; 179: 266-9.

14.Nole R, Munson NM, Fulkerson JP. Bupivacaine and saline effects on articular cartilage. Arthroscopy 1985; 1: 123-7.

15.Chu CR, Coyle CH, Chu CT, et al. In Vivo Effects of Single Int-ra-Articular Injection of 0.5% Bupivacaine on Articular Cartilage. J Bone Joint Surg Am 2010; 92: 599-608.

16.Chu CR, Izzo NJ, Papas NE, Fu FH. In vitro exposure to 0.5% bupivacaine is cytotoxic to bovine articular chondrocytes. Arthroscopy 2006; 22: 693-9.

17.Gomoll AH, Kang RW, Williams JM, Bach BR, Cole BJ. Chondrolysis after continuous intra-articular bupivacaine infusion: an experimental model investigating chondrotoxicity in the rabbit shoulder. Arthroscopy 2006; 22: 813-9.

18.Gomoll AH, Yanke AB, Kang RW, et al. Long-Term Effects of , Bupivacaine on Cartilage in a Rabbit Shoulder Model. Am J Sports Med 2009; 37: 72-7.

19.Archer CW, Redman S, Khan I, Bishop J, Richardson K. Enhancing tissue integration in cartilage repair procedures. J Anat 2006; 209:481-93.

20.Lu Y, Dhanaraj S, Wang Z, et al. Minced cartilage without cell culture serves as an effective intraoperative cell source for cartilage repair. J Orthop Res 2006; 24: 1261-70.

21.Karpie JC, Chu CR. Lidocaine exhibits dose- and time-depen-dent cytotoxic effects on bovine articular chondrocytes in vitro. Am J Sports Med 2007; 35: 1621-7.

22.Dragoo JL, Korotkova T, Kanwar R, Wood B. The Effect of Local Anesthetics Administered Via Pain Pump on Chondrocyte Viability. Am J Sports Med 2008; 36: 1484-9.

Kaynak Göster

1636 1038

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Anestezi uygulanacak çoçuk hastaların ebeveynlerinin anksiyeteleri üzerine müziğin etkisi

İ. Aydın ERDEN, A. Gülsün PAMUK, OĞUZHAN ARUN, Seda B. AKINCI, İBRAHİM ÖZKAN ÖNAL, Ülkü AYPAR

Ortopedik cerrahide anestezi türü ve kardiyak risk faktörlerinin erken morbidite-mortalite ile ilişkisinin retrospektif olarak incelenmesi

Aysun YILMAZLAR, Ayça Sultan KOCABAŞ, Ulaş ÖZCAN, Ali AYDINLAR, Gayyur KURAP

Seizures after hysteroscopy

Enver ÖZGENCİL, Saban YALÇIN, Cemil GÜLÜCÜ, Sevil TÜRKEL, Mine SONGUN, Mehmet ORAL, Melek TULUNAY

Tiroidektomi yapılacak hastalarda propranolol ve diazepam premedikasyonlarının karşılaştırılması

Umut GÖK, Sibel BARIŞ, İ. Serhat KOCAMANOĞLU, FUNDA GÖK, Ayla TÜR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde 1998-2009 yılları arasındaki beyin ölümü olgularında apne testi sırasında meydana gelen komplikasyonları etkileyen parametreler

Seda Banu AKINCI, Aysun Ankay YILBAŞ, Bayram Çelebi KARATAŞ, Almıla Gülsün PAMUK, İsmail Aydın ERDEN, Fatma SARICAOĞLU, Ülkü AYPAR

Spinal anestezide profilaktik prehidrasyon ve efedrin uygulamalarının hemodinamik parametreler ile QT intervali üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Süreyya AYDIN, Onur ÖZLÜ, Mustafa AKSOY

Kraniotomi sonrası vokal kord paralizisi

Ayşe MIZRAK, Rauf GÜL, Senem KORUK, Levent ŞAHİN, Ferdi DOĞANAY, İbrahim ERKUTLU, MEHMET ALPTEKİN

Elektif laminektomi operasyonu geçirecek hastalarda preoperatif verilen gabapentînin farklı dozlarının postoperatif analjeziye etkisi

Ela ERTEN, Ferruh BİLGİN, Nedim ÇEKMEN, Mehmet Özgür ÖZHAN, Mehmet Emin ORHAN, Ercan KURT

Homosistinürili hastada anestezi uygulaması komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi

İ. Aydın ERDEN, Nalan ÇELEBİ, Şennur UZUN, Hüseyin C. TURGUT, Ülkü AYPAR

Early postoperative complication called negative pressure pulmonary edema seen in a young athletic male

Esra MERCANOĞLU, Cenk İLHAM, Derya YURTLU, Ahmet BAŞEL, Erol SAĞATLI