Epidural anestezide %0.5 bupivakain ve % 0.5 levobupivakain kullanımının QT dispersiyonu ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Amaç: Bu çalışmanın amacı, epidural yolla uygulanan %0.5 bupivakain ile %0.5 levobupivakainin; hemodinamik ve QT dispersiyonu etkilerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Epidural anestezi ile operasyon planlanan 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Randomize olarak 2 gruba ayrıldı; Grup B'de (n=30) 15 mL %0.5'lik bupivakain, Grup L'de (n=30) 15 mL %0.5'lik levobupivakain epidural yoldan uygulandı. Peroperatif dönemde sistolik kan basıncı (SKB), diyastolik kan basıncı (DKB), ortalama kan basıncı (OKB), kalp atım hızı (KAH), periferik oksijen satürasyonu (Sp02), solunum sayısı ve yan etkiler kaydedildi. Postoperatif dönemde motor blok geri dönüş süreleri 30 dk.'lık periyotlarla değerlendirildi ve total blok süreleri kaydedildi. Preoperatif, ilk epidural anestezi uygulamasından 30 dk. sonra ve postoperatif 24. saatte EKG çekildi ve bir kardiyolog tarafından değerlendirildi. Bulgular: Motor blok gelişimi ve total blok süreleri Grup B'de yüksekti (p

Comparison of the effects of %0.5 bupivacaine and %0.5 levobupivacaine used for epidural anesthesia on QT dispersion and haemodynarny

Objective: The aim of this study was to compare the hemodynamic variables and QT dispersion effects of 0.5% bupivacaine and 0.5% levobupivacaine using epidural via. Methods: Sixty patients scheduled for operation under epidural anesthesia were included to this study. The patients were randomized into two groups; 15 mL of 0.5% bupivacaine was given to Group B patients (n=30) and 15 mL of 0.5% levobupivacaine was given to Group L patients (n-30). Systolic blood pressure, diastolic blood pressure, mean blood pressure, heart rate, saturation of peripheral oxygen, respiratory rate and side-effects were recorded during perioperative period. Postoperatively, motor blockade recovery time was assessed at 30-minute intervals and total motor blockade time was recorded. ECG was recorded at preoperatively, at 30 minutes after first epidural anesthetic and postoperatively 24-hour and was assessed by a cardiologist. Results: Motor blockade and total blockage time were found to be longer in Group B (p<0.05). Mean blood pressure at the 180th minute was found to be decreased in Group B (p<0.05). The longest corrected QT interval and the shortest corrected QT interval were increased in Group B (p<0.05). Incidence of hypotension was higher in Group B (p<0.05). Conclusion: Levobupivacaine can be preferred to bupivacaine in patients having cardiac problem and when less motor blockade is desired.

Kaynakça

1. Feldman HS. Toxicity of local anaesthetic agents. In: Rice SA, Fish KJ (eds). Anaesthetic toxicity. New York, Raven Press 1994; 107-33.

2. Buckenmaier CC 3rd, Bleckner LL. Anaesthetic agents for advanced regional anaesthesia: a North American Perspective. Drugs 2005; 65: 745-59.

3. Kautzner J, Malik M. QT interval dispersion and its clinical utility. Pacing Clin Electrophysiol 1997; 20: 2625-40.

4. Clarkson CW, Hondeghem LM. Mechanism for bupivacaine depression of cardiac conduction: fast block of sodium channels during the action potential with slow recovery from block during diastole. Anesthesiology 1985; 62: 396-405.

5. Vanhoutte F, Yereecke J, Verbeke N, Carmeliet E. Stereoselective effects of the enantiomers of bupivacaine on the electrophysiological properties of the guinea-pig papillary muscle. Br J Pharmacol 1991; 103: 1275-81.

6. Mazoit JX, Boico O, Samii K. Myocardial uptake of bupivacaine: II. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of bupivacaine enantiomers in the isolated perfused rabbit heart. Anesth Analg 1993; 77:477-82.

7. indik JH, Pearson EC, Fried K, Woosley RL. Bazett and Frideri- cia QT correction formulas interfere with measurement of drug-induced changes in QT interval. Heart Rhythm 2006; 3: 1003-7.

8. Veering BT. Complications and local anaesthetic toxicity in regi¬onal anaesthesia. Curr Opin Anaesthesiol 2003; 16: 455-9.

9. Zavisca FG, Kytta J, Heavner JE, Badgwell JM. A rodent model for studying four well defined toxic endpoints during bupivacaine infusion. Reg Anesth 1991; 16: 223-7.

10. Rutten AJ, Nancarrow C, Mather LE, Ilsley AH, Runciman WB, Upton RN. Hemodynamic and central nervous system effects of intravenous bolus doses of lidocaine, bupivacaine, and ropivacaine in sheep. Anesth Analg 1989; 69: 291-9.

11. Ohmura S, Kawada M, Ohta T, Yamamoto K, Kobayashi T. Systemic toxicity and resuscitation in bupivacaine-, levobupivacaine-, or ropivacaine-infused rats. Anesth Analg 2001; 93: 743-8.

12. Groban L, Deal DD, Vernon JC, James RL, Butterworth J. Ventricular arrhythmias with or without programmed electrical stimulation after incremental overdosage with lidocaine, bupivacaine, levobupivacaine, and ropivacaine. Anesth Analg 2000; 91: 1103-11.

13. Heavner JE. Cardiac dysrhythmias induced by infusion of local anesthetics into the lateral cerebral ventricle of cats. Anesth Analg 1986; 65: 133-8.

14. Bernards CM, Artu AA. Hexamethonium and midazolam terminate dysrhythmias and hypertension caused by intracerebroventricular bupivacaine in rabbits. Anesthesiology 1991; 74: 89-96.

15. Morrison SG, Dominguez JJ, Frascarolo P, Reiz S. A comparison of the electrocardiographic cardiotoxic effects of racemic bupivacaine, levobupivacaine, and ropivacaine in anesthetized swine. Anesth Analg 2000; 90: 1308-14.

16. Huang YF, Pryor ME, Mather LE, Veering BT. Cardiovascular and central nervous system effects of intravenous levobupivacaine and bupivacaine in sheep. Anesth Analg 1998; 86: 797-804.

17. Mazoit JX, Decaux A, Bouaziz H, Edouard A. Comparative ventricular electrophysiologic effect of racemic bupivacaine, levobupivacaine, and ropivacaine on the isolated rabbit heart. Anesthesiology 2000; 93: 784-92.

18. Kawano T, Oshita S, Takahashi A, et al. Molecular mechanisms of the inhibitory effects of bupivacaine, levobupivacaine, and ropivacaine on sarcolemmal adenosine triphosphate-sensitive potassium channels in the cardiovascular system. Anesthesiology 2004; 101: 390-8.

19. McLeod GA, Burke D. Levobupivacaine. Anaesthesia 2001; 56: 331-41.

20. Kopacz DJ, Allen HW, Thompson GE. A comparison of epidural levobupivacaine 0.75% with racemic bupivacaine for lower abdominal surgery. Anesth Analg 2000; 90: 642-8.

21. Okin PM, Devereux RB, Howard BV, Fabsitz RR, Lee ET, Welty TK. Assessment of QT interval and QT dispersion for prediction of all-cause and cardiovascular mortality in American Indians: The Strong Heart Study. Circulation 2000; 101: 61-6.

22. Perkiomaki JS, Koistinen J, Yli-Mayry S, Huikuri HV. Dispersion of QT interval in patients with and without susceptibility to ventricular tachyarrhythmias after previous myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1995; 26: 174-9.

23. Guinet P, Estebe JP, Ratajczak-Enselme M, et al. Electrocardiog raphic and hemodynamic effects of intravenous infusion of bupivacaine, ropivacaine, levobupivacaine, and lidocaine in anesthetized ewes. Reg Anesth Pain Med 2009; 34: 17-23.

24. Pehlivan VF. Spinal anestezide kullanılan bupivakain ve levobu- pivainin QT dispersiyonuna olan etkilerinin karşılaştırılması (uzmanlık tezi), Ankara 2006.

25. Düğer C, Mimaroğlu C, Kaygusuz K, Özdemir Kol İ, Gürsoy S. Bupivakain ile yapılan spinal anesteziye morfin ilavesinin QT aralığına etkilerinin araştırılması. Anestezi Dergisi 2008; 16; 201-5.

26. Cox CR, Faccenda KA, Gilhooly C, Bannister J, Scott NB, Morrison LM. Extradural S(-)-bupivacaine: comparison with racemic RS-bupivacaine. Br J Anaesth 1998; 80: 289-93.

27. Bader AM, Tsen LC, Camann WR, Nephew E, Datta S. Clinical effects and maternal and fetal plasma concentrations of 0.5% epidural levobupivacaine versus bupivacaine for cesarean delivery. Anesthesiology 1999; 90: 1596-601.

Kaynak Göster

1753 1095

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Epidural anestezide %0.5 bupivakain ve % 0.5 levobupivakain kullanımının QT dispersiyonu ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Yaşar ÖZDEMİR, Yalçın Gülbin SEZEN, YAVUZ DEMİRARAN, Mehmet YAZICI, Abdulkadir İSKENDER, İstemi YÜCEL

Yoğun bakımdaki sedatize hastaların ağrılı uygulamalara tepkileri

FATMA ETİ ASLAN, Karadağ Şenay ARLI, MERYEM YAVUZ VAN GİERSBERGEN, İlknur AYTAÇOĞLU, Kemal TEMİZ, Emine ÇINAR, Sevim PURİSA

Baryum sülfat aspirasyonu sonrası gelişen ARDS

Dilek YAZICIOĞLU, Emine ARIK, H. Alp ALPTEKİN, Ercan SÖNMEZ, İ. Haluk GÜMÜŞ

Bilateral kombine (yüzeysel ve derin) servikal pleksus bloğu ile total tiroidektomi ameliyatı

CENGİZ KAYA, Sekban Nurdan SAYKAL, Süreyya AYDIN, Saliha AVCI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde 2005-2009 yılları arasında endovasküler embolizasyonla tedavi edilen AVM hastalarının retrospektif olarak incelenmesi

A. Gülsün PAMUK, İ. Aydın ERDEN, Ö. Savaş YILBAŞ, Seda Banu AKINCI, KIVILCIM YAVUZ, Saruhan ÇEKİRGE, Ülkü AYPAR

Anesthesia for a patient with glycogen storage disease type IA

Perihan EKMEKÇİ, ZÜLEYHA KAZAK BENGİSUN, ARZU PAMPAL, BATURAY KANSU KAZBEK, Arif Hikmet SÜER

Metanol zehirlenmesi sonrasında gelişen akut böbrek yetmezliği

NAMIK NEBİ ÖZCAN, Müge TÜRKOĞLU, Bülent BALTACI, Çetin KAYMAK, Hülya BAŞAR

Hastanemiz reanimasyon ünitesinde tedavi edilen akut ıntoksikasyon olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi

NAMIK NEBİ ÖZCAN, Ayşe ÖZCAN, Ünal Çiğdem KANTEKİN, Çetin KAYMAK, Hülya BAŞAR