Chanarin Dorfman Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi

Amaç: Biz bu olguda, Chanarin-Dorfman sendromu (CDS) tanısı olan mesane taşı nedeniyle opere edilecek bir hastada total intravenöz anestezi (TİVA) uygulamasını irdeledik. Yöntem: Hastada özofagus varis kanaması öyküsü mevcut idi. Ayrıca tetkiklerinde INR: 1.71 belirlendi. Hastanın rejyonal anesteziyi reddetmesiyle birlikte genel anestezi düşünüldü. İnhaler anestezik ajanların izole hepatotoksik etkileri nedeniyle olguda TİVA tercih edilmiştir. Bulgular: Hastada TİVA güvenle uygulanmış ameliyat sırasında komplikasyon görülmemiştir. Ameliyat sonrası bir aylık süreçte haftalık bakılan karaciğer testlerinde anlamlı değişiklik görülmemiştir. Sonuç: CDS gibi nadir görülen olgularda anestezi amacıyla TİVA uygulamasının güvenle kullanılabileceği düşüncesindeyiz.

Anesthesia Management in Patient with Chanarin-Dorfman Syndrome

Objective: In this case, we present total intravenous anesthesia (TIVA) in a patient with the diagnosis of Chanarin-Dorfman Syndrome (CDS) who will be operated for bladder stone. Method: The patient had a history of esophageal variceal bleeding. Also an INR of 1.71 was detected. General anesthesia was considered when the patient refused regional anesthesia. TIVA was preferred because of isolated hepatotoxic effects of inhaled anesthetic agents. Results: TIVA was performed safely, no intraoperative complication was seen. No significant changes were observed in liver tests performed weekly during the first month. Conclusion: In rare cases such as CDS, we think that TIVA can be used safely for anesthesia.

Kaynakça

Özkale Y, Erol İ, Canan O, Durdu M . Chanarin Dorfman Syndrome: A case report Cukurova Medical Journal 2015;40:614-18. https://doi.org/10.17826/cutf.71286

Bruno C, Bertini E, et al. Clinical and genetic characterization of Chanarin-Dorfman syndrome Biochemical and Biophysical Research Communications Elsevier 6 May 2008.

Di Donato S, F. Taroni F. “Disorders of lipid metabolism” in Myology, A. G. Engel and C. Franzini-Armstrong, Eds., 1587-1621, McGraw Hill, New York, 2004.

Srebrnik A, Brenner S, Ilie B, et al. Dorfman-Chanarin syndrome: morphologic studies and presentation of new cases. Am J Dermapathol. 1998;20:79-85. https://doi.org/10.1097/00000372-199802000-00016

Dorfman ML, Hershko C, Eisenberg S, Sagher F. Ichthyosiform dermatosis with systemic lipidosis. Arch Dermatol. 1974;110:261-6. https://doi.org/10.1001/archderm.1974.01630080059017

Chanarin I, Patel A, Slavin G, Wills EJ, Andrews TM, Stewart G. Neutral lipid storage disease: a new disorder of lipid metabolism. Br Med J. 1975;8:553-5. https://doi.org/10.1136/bmj.1.5957.553

Bolattürk F, Göl Ö, Yetkin M. Chanarin Dorfman Sendromu: Olgu sunumu. Bozok Tıp Dergisi. 2018;10.16919/bozoktip.349928.

Gürakan F, Kaymaz F, Koçak N, Örs Ü, Yüce A, Atakan N. A cause of fatty liver: neutral lipid storage disease with ichthyosis-electron microscopic findings. Digest Dis Sci. 1999;44:2214-7. https://doi.org/10.1023/A:1026692301303

Martin JL. Volatile anesthestics and liver injury: a clinical update or what every anesthesiologist should know. Can J Anesth. 2005;52:125-9. https://doi.org/10.1007/BF03027715

Güneş, Y. Yeni inhalasyon ajanları ve hepatotoksisite. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 2011;20(4):270-7.

Ogawa M, Doi K, Mitsufuji T, Satoh K, Takatori T. Drug induced hepatitis following sevoflurane anesthesia in a child]. Masui. 1991;40:1542-5.

Martin J, Plevak D, Flannery K, et al. Hepatotoxicity after desflurane anesthesia. Anesthesiology 1995;83:1125-9. https://doi.org/10.1097/00000542-199511000-00030

Singhal S, Gray T, Guzman G, Verma A, Anand K. Sevoflurane hepatotoxicity: A case report of sevoflurane hepatic necrosis and review of the literature. Am J Ther. 2010;17:219-22. https://doi.org/10.1097/MJT.0b013e318197eacb

Bruun LS, Elkjaer S, Bitsch-Larsen D, Andersen O. Hepatic failure in a child after acetaminophen and sevoflurane exposure. Anesth Analg. 2001;92:1446-8. https://doi.org/10.1097/00000539-200106000-00020

Röhm KD, Suttner SW, Boldt J, Schöllhorn TA, Piper SN. Insignificant effect of desflurane-fentanyl-thiopental on hepatocellular integrity--a comparison with total intravenous anaesthesia using propofol remifentanil. Eur J Anaesthesiol. 2005;22:209-14. https://doi.org/10.1017/S0265021505000360

Kaynak Göster

443 324

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Comparison of 3 Different Bupivacaine Concentrations Used in the Ultrasound Guided Infraclavicular Brachial Plexus Block

SEMİH BAŞKAN, Fahri ACAR, Gökhan DEMİRELLİ, Hidayet ÜNAL

Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrasında Gelişen Bir Herpes Zoster Olgusu

Bülent Barış GÜVEN, Fulya YURTSEVER, Temel GÜNER, Sedat TEMİRCAN, Ömer BAKAL, AYŞIN ERSOY

Chanarin Dorfman Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi

Alparslan KOÇ, Nurhan EREN

Kalıtsal Hemoglobinopatilerde Zor Karar: Kan Transfüzyonu; Ne Zaman, Nasıl, Niçin?

ŞEBNEM ATICI, LEVENT ÖZDEMİR

Prophylactic Use of Antibiotics in the Intensive Care Unit

Hektor SULA, Rudin DOMI

Spinal Anestezi ile Sezaryen Yapılacak Gebelerde Pasif Bacak Kaldırma Uygulamasının Hipotansiyonu Önlemedeki Etkinliği

Mehmet Emin İNCE, Ali SIZLAN, SERKAN ŞENKAL, Tarık PURTULOĞLU, Umut KARA, GÖKHAN ÖZKAN, Ercan KURT

Modifiye Radikal Mastektomi ve Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonunda Ultrason Eşliğinde Yapılan Yüzeyel Serratus Plan Bloğunun Akut Postmastektomi Ağrısına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Ahmet Murat YAYIK, Ali AHISKALIOĞLU, Muhammet Mustafa SULAK, Elif Oral AHISKALIOĞLU, Muhammet AHMET KARAKAYA, Erkan Cem ÇELİK, Erdem KARADENİZ, Hacı Ahmet ALICI

Ultrasound Guided Distal Adductor Canal Block for Pediatric Lower Limb Surgery

Ahmet Murat YAYIK, Ali AHISKALIOĞLU, Erkan Cem ÇELİK

Geriyatrik Hastaların Dental Tedavilerinde Anestezi Uygulamalarımız

HATİCE AKPINAR

Airway Management Experiences In Bariatric Surgery

Betül KOCAMER ŞİMŞEK, Yunus BAYDİLEK