Baryum sülfat aspirasyonu sonrası gelişen ARDS

Aspirasyorı katı ya da sıvı materyalin havayoluna ve akciğerlere inhalasyonudur. Orofarinks ve özefagusun anatomik ve fonksiyonel bütünlüğünü bozan bazı durumlarda aspirasyon riski artar. Radyokontrast olarak, baryum sülfat mukozadan emilmediği için güvenli kabul edilir ve çok yaygın kullanılır. Yanlışlıkla aspirasyonu sık görülür ve genellikle sessiz seyididir. Bununla birlikte, baryum sülfat aspirasyonurıa bağlı olarak gelişen ciddi akciğer sorunları ve ölümler bildirilmiştir. Bu yazıda gastrointestinal sistemin radyolojik incelenmesi sırasında baryum sülfat aspire eden ve sonrasında ARDS ve septik şok gelişen hastanın sunulmasının yanı sıra aspirasyon için predispozan faktörler, ayırıcı tanı ve tedavi tartışılmaktadır.

ARDS after barium sulphate aspiration

Aspiration is a term used to describe inhalation of solid or liquid materials into the airways and lungs.The disturbance of the anatomical and functional integrity of the orofarinx and esophagus can predispose the patient to aspiration. As a radiocontrast media, barium sulphate is considered safe due to is nonabsorbable property, and is widely used for upper gastrointestinal examinations. Accidentally aspiration occurs frequently during these examinations and is likely to be silent. However, severe lung pathologies and death after barium sulphate aspiration have been reported. We present a case of ARDS following barium sulphate aspiration and discuss the predisposing factors-for aspiration, differential diagnosis and treatment of ARDS secondary to barrium sulphate aspiration.

Kaynakça

1. Franquet T, Gimenez A, Roson N, Torrubia S, Sabate JM, Perez C. Aspiration diseases: findings, pitfalls, and differential diagnosis. Radiographics 2000; 20: 673-85.

2. Periard MA. Adverse effects and complications related to the use of barium sulphate contrast media for radiological examinations of the gastrointestinal tract - a literature review. Can J Med Rad Tech 2003; 34: 3-9.

3. Katsanoulas C, Passakiotou M, Mouloudi E, Georgopoulou V, Gritsi-Gerogianni N. Severe barium sulphate aspiration: a report of two cases and review of the literature. Signa Vitae 2007; 2: 25-8.

4. Gernez Y, Barlesi C, Doddoli C, Chetaille J, Forel J M, Astoul P, Papazian L. Syndrome de destresse respiratoire aigue apres inhalation de sulphate de baryum. Rev Mal Respir. 2005; 22: 477-80.

5. Venkatraman B, Rehman AH, Abdul-Wahab A. High resolution computed tomography appearances of late sequelae of barium aspiration in an asymptomatic young child. Saudi Med J 2005; 26: 665-7.

6. Akata S, Park J, Shindo H, Yoshimura M, Kakizaki D, Abe K. Barium aspiration showing crazy-paving appearance on high-resolution computed tomography. Australas Radiol 2007; 51: B235-7.

7. Kyoichi K, Atsushi T, Tomoki G, Horie T, Masatomo M. Barium sulphate aspiration. Lancet 2004; 364:2220.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

4.5b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Baryum sülfat aspirasyonu sonrası gelişen ARDS

Dilek YAZICIOĞLU, Emine ARIK, H. Alp ALPTEKİN, Ercan SÖNMEZ, İ. Haluk GÜMÜŞ

Epidural anestezide %0.5 bupivakain ve % 0.5 levobupivakain kullanımının QT dispersiyonu ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Yaşar ÖZDEMİR, Yalçın Gülbin SEZEN, YAVUZ DEMİRARAN, Mehmet YAZICI, Abdulkadir İSKENDER, İstemi YÜCEL

Yoğun bakımdaki sedatize hastaların ağrılı uygulamalara tepkileri

FATMA ETİ ASLAN, Karadağ Şenay ARLI, MERYEM YAVUZ VAN GİERSBERGEN, İlknur AYTAÇOĞLU, Kemal TEMİZ, Emine ÇINAR, Sevim PURİSA

Bilateral kombine (yüzeysel ve derin) servikal pleksus bloğu ile total tiroidektomi ameliyatı

CENGİZ KAYA, Sekban Nurdan SAYKAL, Süreyya AYDIN, Saliha AVCI

Metanol zehirlenmesi sonrasında gelişen akut böbrek yetmezliği

NAMIK NEBİ ÖZCAN, Müge TÜRKOĞLU, Bülent BALTACI, Çetin KAYMAK, Hülya BAŞAR

Anesthesia for a patient with glycogen storage disease type IA

Perihan EKMEKÇİ, ZÜLEYHA KAZAK BENGİSUN, ARZU PAMPAL, BATURAY KANSU KAZBEK, Arif Hikmet SÜER

Hastanemiz reanimasyon ünitesinde tedavi edilen akut ıntoksikasyon olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi

NAMIK NEBİ ÖZCAN, Ayşe ÖZCAN, Ünal Çiğdem KANTEKİN, Çetin KAYMAK, Hülya BAŞAR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde 2005-2009 yılları arasında endovasküler embolizasyonla tedavi edilen AVM hastalarının retrospektif olarak incelenmesi

A. Gülsün PAMUK, İ. Aydın ERDEN, Ö. Savaş YILBAŞ, Seda Banu AKINCI, KIVILCIM YAVUZ, Saruhan ÇEKİRGE, Ülkü AYPAR