Alternatif tıptan tamamlayıcı tıbba

Son yıllarda tamamlayıcı tıbba ait konularda çok sayıda bilimsel makale yayınlanmakta ve daha önce doğuya özgü kabul edilen bu yöntemler batı ülkelerinde de daha çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Sorgulamadan uygulayanların yanı sıra, bu işlemleri akademik bir ortama taşıyan ve araştıran hekimler sayesinde ‘doğu tıbbı’ olarak kabul edilen pek çok yöntem ‘batı tıbbına’ alternatif olmaktan çok, onu ‘tamamlayıcı’ bir konuma ulaşmıştır. Birçok alt başlığı olan tamamlayıcı tıp konularında ülkemizde ençok kullanılan ‘akupunktur’ dur ve daha çok obezite, sigara bağımlılığı, migren gibi belli konularda uygulanmaktadır.

From alternative medicine to complementary medicine

Complementary medical techniques, which have been used in the eastern countries as their oriental medicine for centuries, have been adopted and used by many western physicians. There is a huge body of scientific evidence growing on complementary medicine fields. Some physicians adopt and use these techniques without further investigation however there are some that prefer to carry these techniques in to academic area. We owe it to those that have supported the use of these techniques not as an alternative to contemporary medicine, but as a complementary medical approach. There are many techniques, application fields contained within the complementary medicine, however the most commonly applied form in our country is acupuncture, and it is widely used for the treatment of obesity, nicotine abuse and migraine.

___

1. Yuanzhen Z,Xıaohan T,Hui Y,QınZ, Ming G. Doğu tıbbı ile batı tıbbının entegre edilmesi. Akupunktur.1997; 2 (7): 9-17 .

2. Vanderbroucke JP, De Craen Anton JM. Alternative Medicine A ‘Mirror Image’ for scientific reasoning conventional medicine. Ann Intern Med 2001;135:507-513.

3. Ernst E, Fugh-Berman A. Complementary and alternative medicine, what is it all about? Occup Environ Med 2002;59.140-144.

4. Wang SM, Constable RT, Tokoglu FS, Weiss DI et all. Acupuncture induced blood oxygenation level-dependent signals in awake and anesthetized volonters. A pilot study. Anest Analg 2007;105 (2): 499-506.

5. Litscher G. Electroencephalogram-Entropy and Acupuncture. Anest Analg 2006; 102: 1745-51.

6. Litscher G,Shentiting and Yintang. Guantification of cerebral effects of acupuncture using high-tech neuromonitoring methods. Med Acupuncture 2005; 16: 24-9.

7. Rusy L, Hoffman G, Weisman S. Electroacupuncture prophylaxis of postoperative nause and vomiting following pediatric tonsillectomy with or without adenoidectomy. Anesthesiology 2002;96: 300-5.

8. Sabar R, Kaye AD, Frost EA. Perioperative considerations for the patient taking herbal medicines. Heart Disease 2001;3.87-96.

9. Tsen IC, Segal S, Potheir M et al. Alternative medicine use in presurgical patients. Anesthesiology 2000; 93: 148-151.

10. Kemper KJ. Complementary and alternative medicine for children: Does it work? Arch Dis Child 2001; 84: 6-9.

11. Ted J. Kapchuk. The placebo effect in alternative medicine: Can the performance of healing retual have clinical significance? Ann Intern Med 2002;136:817-825.

12. Chernyak GV, Sessler D. Perioperative acupuncture and related techniques. Anesthesiology 2005;102:1031-43.

13. Website of National Center for Complementary and Alternative Medicine: http://nccam.nih.gov/health/

14. Arpacıoğlu G. http://www.energyturkey.org/energy-turkey/e-kitaplar. html

15. Adams PM. Tamamlayıcı ve alternative tıp (CAM) nedir? http://nccam.nih.gov

16. Ernest E. Prevalance of use of complementary / Alternative Medicine a systematic review. Bull World Health Organ 2000; 78: 252-257.

17. Kim DH. Acupuncture & Moxibition. Oriental Medicine Series Volume two. The research institute of oriental medicine inc 1987 Seoul Chapter 1 Introduction to mridian pp 3-44, Chapter 2 Treatment of disease.

18. Zhang LZ, Li A, Liu B, LeeBY, Farrar JTT et al. Electroacupuncture attenuates bone cancer pain and inhibits spinal interleukin -1B expression in a rat model. Anest Analg 2007;105 (5): 1482-1488.

19. Lee H,Schmidt K, Ernst E. Acupuncture for the relief of cancer related pain a systemic rewiev. Eur J pain 2005; 9: 437-44.

20. Linde K, Allais G,Brinkhaus B,Manheimer E.Acupuncture for tension type headache. Cochrane database of systamatic reviewers, ıssue ın 2009.

21. Wang SM, Peloguin C, Kain ZN. The use of auricular acupuncture to reduce preoperative anxiety. Anest Analg 2001; 93: 1178-80.

22. Tüzüner F, Keçik Y, Özdemir fi, Çanakçı N. Electro–acupuncture in the treatment of enuresis nocturna. Acupuncture & Electrotherapeutics Res Int J. 1989;14.211-215.

23. Krononberh F, Fugh-Berman A. Complementary and alternative medicine for Menapausal Symptoms: A review of randomized controlled trials. Ann Intern Med 2002;137:805-813.

24. Partop S, Khalsa DC. National institutes of health ( NCCAM ). Medline Plus 2007.

25. Meeker WC, Haldeman S. Chiropractic: A profession at teh crossroads of mainstream and alternative medicine Ann Intern Med 2002;136:216-227.

26. Hodges PJ, Kam PCA. The peri-operative implications of herbal medicines. Anaesthesia 2002;57.889-899.

27. Crowe S,Lyons B. Herbal medicine use by children presenting for ambulatory anesthesia and surgery. Ped Anest 2004;14.916-919.

28. Scharbert G, Kalb ML, Duris M et all. Garlic at dietary does not impair platelet function. Anest Analg 2007; 105 (5) :1214-1218.

___

Anestezi Dergisi
  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

18.2b9.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sevofluran ve malign hipertermi: Geciken dantrolen tedavisi

Hale BORAZAN, Mine ÖZDEN, Tuba B. ERDEM, Alper YOSUNKAYA, Selmin ÖKESLİ

Sezaryen operasyonlarında spinal anestezi öncesi sabit volümde kristalloid veya koloid önyüklemesinin maternal ve neonatal etkilerinin karşılaştırılması

DUDU BERRİN GÜNAYDIN, Nuray CAMGÖZ, Gülşah Alp POLAT

Diz ağrısında plus-radyofrekans uygulaması

MERT AKBAŞ, Emel GÜNDÜZ, Bilge KARSU

Lomber omurga cerrahisinde spinal anestezi ve total intravenöz anestezinin karşılaştırılması

Soyarslan Özgün DEMİRKOL, Onur ÖZLÜ, Gülten ÜTEBEY, Uyğur ER

Alternatif tıptan tamamlayıcı tıbba

Oya ÖZTAMER, Sevil ÖZKAN

Walker–warburg sendromlu bebeğe anestezi uygulaması

Şennur UZUN, İsmail Aydın ERDEN, Akbay Burcu ÖZKAYA, Ülkü AYPAR

Propofol enjeksiyon ağrısını önlemede % 5 dekstroz ile dilüe edilen deksmedetomidinin etkisi

Şennur UZUN, Ayşe Heves KARAGÖZ, Emine Arzu KÖSE, Özgür CANBAY, Saadet ÖZGEN

Diz artroplastisisinde postoperatif ağrı tedavisinde femoral sinir bloğu

Özlem Selvi CAN, Enver ÖZGENCİL, Menekşe HASDOĞAN, Feyhan ÖKTEN

Sezaryen operasyonlarında deksketoprofen trometamol ile lornoksikamın postoperatif analizi ve tramadol tüketimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Hüseyin SERT, İrem Rüveyda DEMİRCİOĞLU, Bünyamin MUSLU, Burhanettin USTA, Muhammet GÖZDEMİR

Aksiller yaklaşıma brakial pleksus blokajında sedasyon amaçlı kullanılan midazalamın bolus ve infüzyon dozlarının karşılaştırılması

Nedret Hacıferat BAHTİYAR, Aysun YILMAZLAR