AND BÖLGESİ'NDE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

And ülkelerinde (Bolivya, Peru, Ekvador ve Kolombiya) yakın dönemde gerçekleştirilen anayasa reformları, bir yandan, siyasi ve sosyal değişimin meşrulaştırılmasına zemin hazırlarken, öte yandan, art arda düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde önceki başkanın tekrar seçilmesine olanak tanıdı. Fakat önceki dönemlerin savaş lordluğu sisteminin aksine, başkanın yeniden seçilmesi, günümüzde dava edilebilir nitelikte siyasi bir meseledir. Dolayısıyla devlet başkanının yeniden seçilmesine imkan tanıyan anayasa reformları anayasa mahkemelerinin denetimine tabidir. Anayasa mahkemeleri, devlet başkanının bir kez daha seçilmesinin önünü açan bu reformları kimi zaman anayasaya aykırı bulmakta, kimi zaman da onaylamaktadır.

JUDICIAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL AMENDMENTS IN THE ANDEAN REGION

"Over the last decades, the constitutional reform in the Andean countries (Bolivia, Peru, Ecuador and Colombia) has allowed to legitimize political and social changes, but also has served to introduce the successive presidential re-election of Presidents. But, unlike the old times of warlordism, now reelection is a political question justiciable; therefore, currently constitutional reforms that allow successive presidential re-election are placed under the control of the constitutional courts. Thus, sometimes, the courts declare it unconstitutional for violating the prohibition of successive re-election, and at other times, allow presidential re-election of new leaders".

Kaynakça

Augusto HERNÁNDEZ, "Presidencialismo y reelección presidencial en Colombia", In SANTANO, A. (coord.), Reeleicao presidencial nos sistemas políticos das Américas..., op. cit., p. 187.

César LANDA, "Límites constitucionales de la ley de la reelección presidencial", Journal El Comercio, 11 octobre 1996, p. A2

Cour Constitutionnelle, Jugement C-1040 du 19 octobre 2005.

Déclaration Constitutionnelle Plurinationale 0003/2013 du 25 avril fondement III.9.

Déclaration Constitutionnelle Plurinationale 0003/2013 du 25 avril fondement III.5.

Jury National d'Elections. Résolution No. 172-94-JNE, Lima, le 26 octobre 1994.

Nataly VARGAS, "La segunda o ¿primera? Reelección presidencial de Juan Evo Morales Ayma: Hacia un mandato presidencial de 14 años ininterrumpidos", in SANTANO, A. (coord.), Reeleicao presidencial nos sistemas políticos das Américas, Curitiba, Ithala, 2015, p. 116.

Nataly VARGAS, "La segunda o ¿primera? Reelección presidencial de Juan Evo Morales Ayma: Hacia un mandato presidencial de 14 años ininterrumpidos"..., op. cit., pp. 121-122.

Pedro DE VEGA, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, Tecnos, 1985, pp. 24-38

Rafael OYARTE, "Reelección presidencial en Ecuador", in SANTANO, A. (coord.), Reeleicao presidencial nos sistemas políticos das Américas..., op. cit, p. 140.

Tribunal Constitucional. Jugement de la Ley N.º 26657. Dans: El Peruano, Lima, le 17 janvier 1997, p. 146046.

Kaynak Göster