2012 YILI ÇEŞME - BAĞLARARASI KAZILARI

2009 yılından bu yana Ankara Üniversitesi adına kesintisiz olarak devam eden Çeşme - Bağlararası Kazıları'nda 2012 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları, özellikle Orta Tunç Çağı yerleşmesinin savunma sistemininbulunduğu alanda yoğunlaşmıştır. Bu bölgede yeni açılan bir kazı alanı alanında bir yandan Orta Minos IIIDönemi ile çağdaş olan Orta Tunç Çağı sonlarına ait yerleşim hakkında bilgi edinilmiş, diğer yandan da Çeşme Bağlararası'nda daha önceki yıllarda tespit edilemeyen 0. tabakaya (Geç Tunç Çağı) ait mimari kalıntılar ortayaçıkarılmıştır. 2012 yılı kazılarının en önemli sonuçlarından birisi, sur duvarının dışındaki alanda, yaklaşık 1,5 - 2cm kalınlığında bir volkanik kül tabakasıyla karşılaşılması olmuştur. Bu kül tabakasının Thera volkanının patlamasıyla olan ilişkisi, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek çalışmaların odak noktasını oluşturacaktır

2012 ÇEŞME - BAĞLARARASI EXCAVATIONS

Ankara University Excavations at Çeşme - Bağlararası have been continuing uninterrupted since 2009.Excavations at 2012 focused on the area where the Middle Bronze Age fortification system was located. A newtrench was opened in this area and levels dating to the end of the Middle Bronze Age (contemporary withMiddle Minoan III) were investigated. 2012 excavations revealed for the first time, architectural features datingto the Level 0 (Late Bronze Age) at Çeşme - Bağlararası. One of the most important results of the 2012excavation season was the discovery of a volcanic ash layer c. 1,5 - 2 cm thick, just outside the fortification wall.The relationship of this volcanic ash layer to the eruption of Thera, will be the focus of the investigations in thefollowing years

Kaynakça

Aykurt 2010 A. Aykurt, “Late Bronze Age Pottery from Çeşme- Bağlararası”, OLBA 18, 2010, 1-63.

Erkanal – Karaturgut 2004 H. Erkanal – E. Karaturgut, “Çeşme - Bağlararası 2002 Yılı Kazıları”, KST 25.2, 2004, 153-165.

Erkanal – Keskin 2009 H. Erkanal – L. Keskin, “Relations between the Urla Peninsula and the Minoan World”, içinde: C. F. Macdonald – E. Halleger – W. D. Niemeier (ed.) The Minoans in the Central, Eastern and Northern Aegean - New Evidence (2009) 97-110.

Kulakoğlu – Kangal 2010 F. Kulakoğlu – S. Kangal, Anatolia’s Prologue. Kültepe Kanesh Karum (2010).

Momigliano 2012 N. Momigliano, Bronze Age Carian Iasos. Structures and Finds from the Area of the Roman Agora (2012). Ramsey ve diğ. 2004 C. B. Ramsey – S. W. Manning – M. Galimberti, “Dating the Volcanic Eruption at Thera”, Radiocarbon 46.1, 2004, No. 1, 325-344.

Şahoğlu 2007 V. Şahoğlu, “Çeşme – Bağlararası: A New Excavation in Western Anatolia”, içinde: F. Felten – W. Gauss – R.

Smetana (ed.) Middle Helladic Pottery and Synchronisms. Proceedings of the International Workshop held at Salzburg, October 31st – November 2nd (2007) 309-322.

Şahoğlu 2012 V. Şahoğlu, “Çeşme – Bağlararası”, içinde: O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 75.

Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936- 2011), (2012) 83-90. Şahoğlu ve diğ. 2011 V.

Şahoğlu – H. Erkanal – Ü. Çayır, “2009 Yılı Çeşme – Bağlararası Kazıları”, KST 32.4, 2011, 463-474.

Şahoğlu ve diğ. 2012 V. Şahoğlu – H. Erkanal – Ü. Çayır-Böyükulusoy – Y. Erbil, “Çeşme – Bağlararası 2010 Yılı Kazıları”, KST 33.4, 2012, 489-508.

Kaynak Göster