TÜRKİYE'DE KİT'LERİN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN GELİŞİMİ

-
Anahtar Kelimeler:

KİT, Türkiye Ekonomisi

___

AKTAN, Coşkun CAN: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, İzmir, 1987.

ALTINTAŞ, Berra: Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi ve Özelleştirmenin Sermaye Piyasasına Etkileri, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Yay. No: 8, Ankara, 1988.

AREN, Saden: İktisadi Devlet Teşekkülleri, İstanbul, 1968.

BORATAV, Korkut: Türkiye'de Devletçilik, Ankara, 1982.

HİÇ, Mükerrem: Türkiye Ekonomisinin Analizi Başlıca Ekonomik Göstergelerle, t.ü. İkt. Fak. İstanbul, 1980.

KURUÇ, Bilsay: Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Ankara, 1987.

KURUÇ, Bilsay, v.d.: Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler (1980-1985), Ankara, 1985.

ÖZMEN, Selahattin: Türkiye'de ve Dünya'da KİT'lerin Özelleştirilmesi, Ankara, 1987.

SERİN, Necdet: Türkiye'nin Sanayi Aşaması, Ankara, 1963.

Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay. No: 513, Ankara, 1982.

Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ankara, 1981.

«Karma Ekonomide Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yeri», Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, DPT Yay. No: 1272.

İktisat, İşletme ve Finans, Yıl: 6, Sayı: 67, Ekim, 1991.

1990, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Raporu, T.C. Başbakanlık

Yüksek Denetleme Kurulu, Ankara, 1992.

___

APA Eşkinat, R. & Gerek, S. (1992). TÜRKİYE'DE KİT'LERİN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN GELİŞİMİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 35-44 .
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Anadolu Üniversitesi

64.1b27.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ŞLETMELERDE KARLILIĞIN ARTIRILMASI KOŞULLARI

Mehmet ŞAHİN

HİSSE SENETLERİNDE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ ve TÜRKİYE'DE HİSSE SENETLERİNİN FİYATLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

Necat BERBEROĞLU, Sadık ARSLAN, Muharrem AFŞAR

ORGANİZASYONLARDA DURUMSALLIK YAKLAŞIMI AÇISINDAN LİDERLİK : LİDERLİCİN FRED E. FIEDLER TEORİSİNDEKİ LİDERLİK TARZLARINA GÖRE (BELİRLENMESİ VE ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE SEÇİLEN BÜYÜK SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

İnan ÖZALP, Gülten EREN, Hülya ÖCAL

ORGANİZASYONLARDA DURUMSALLIK YAKLAŞIMI AÇISINDAN LİDERLİK : LİDERLİCİN FRED E. FIEDLER TEORİSİNDEKİ LİDERLİK TARZLARINA GÖRE (BELİRLENMESİ VE ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE SEÇİLEN BÜYÜK SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

İnan ÖZALP, Gülten EREN, Hülya ÖCAL

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Rıza AŞIKOĞLU

TÜRKİYE'DE KİT'LERİN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN GELİŞİMİ

Rana EŞKİNAT, Sevgi GEREK

TÜRKİYE-AVRUPA SERBEST TİCARET İŞBİRLİGİ (EFTA) İLİŞKİLERİNİN AVRUPA TOPLULUĞU-EFTA İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE DEGERLENDİRİLMESİ

Necdet SAĞLAM, Ayla YAZICI

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN KULLANANLARA MALİYETİ VE BANKALAR AÇıSINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Seval KARDEŞ

STRATEJİK YÖNETİMDE LİDERLİK FONKSİYONU

Huriye ÇATALCA

HİSSE SENETLERİNDE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ ve TÜRKİYE'DE HİSSE SENETLERİNİN FİYATLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

Necat BERBEROĞLU, Sadık ARSLAN, Muharrem AFŞAR