MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE BORSA İSTANBUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz Çalışmanın temel amacı; Borsa İstanbul sektör endekslerinden olan BİST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XGMYO) ile seçilmiş makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin  analiz edilmesidir.  Bu bağlamda, çalışmanın bağımlı değişkenini BİST XGMYO endeksi, bağımsız değişkenlerini ise BİST100 endeksi, ekonomik büyüme, mevduat faizi oranı ve enflasyon oranı oluşturmaktadır. Makroekonomik değişkenlerin seçilmesinde, GYO sektörünün sağladığı üretim ve istihdamın ekonomik büyümeye olan katkısı, sektörün enflasyondan korunma yöntemi olarak görülmesi, yüksek sermaye maliyetine sahip olması ve BIST100 endeksindeki dalgalanmalardan etkilenme olasılığı rol oynamıştır. Analiz kapsamında, 2000-2017 dönemi için çeyreklik veri setleri kullanılmış ve değişkenler arasındaki ilişki Granger Nedensellik testi yardımı ile analiz edilmiştir. Çalışmada, BİST XGMYO endeksi ile araştırmaya dahil edilen tüm makroekonomik değişkenler arasında ilişki bulunması beklenmiştir. Analiz sonucunda, mevduat faiz oranından gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksine (XGMYO) doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmuştur. Diğer taraftan gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksinden (XGMYO) ise enflasyon oranı ve ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 2000-2017 döneminde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları endeksi ile bu endekse etkisi olduğu tahmin edilen seçilen makroekonomik değişkenler arasında farklı yönlü de olsa bir ilişki vardır. Çalışmanın temel amacı; Borsa İstanbul sektör endekslerinden olan BİST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XGMYO) ile seçilmiş makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin  analiz edilmesidir.  Bu bağlamda, çalışmanın bağımlı değişkenini BİST XGMYO endeksi, bağımsız değişkenlerini ise BİST100 endeksi, ekonomik büyüme, mevduat faizi oranı ve enflasyon oranı oluşturmaktadır. Makroekonomik değişkenlerin seçilmesinde, GYO sektörünün sağladığı üretim ve istihdamın ekonomik büyümeye olan katkısı, sektörün enflasyondan korunma yöntemi olarak görülmesi, yüksek sermaye maliyetine sahip olması ve BIST100 endeksindeki dalgalanmalardan etkilenme olasılığı rol oynamıştır. Analiz kapsamında, 2000-2017 dönemi için çeyreklik veri setleri kullanılmış ve değişkenler arasındaki ilişki Granger Nedensellik testi yardımı ile analiz edilmiştir. Çalışmada, BİST XGMYO endeksi ile araştırmaya dahil edilen tüm makroekonomik değişkenler arasında ilişki bulunması beklenmiştir. Analiz sonucunda, mevduat faiz oranından gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksine (XGMYO) doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmuştur. Diğer taraftan gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksinden (XGMYO) ise enflasyon oranı ve ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 2000-2017 döneminde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları endeksi ile bu endekse etkisi olduğu tahmin edilen seçilen makroekonomik değişkenler arasında farklı yönlü de olsa bir ilişki vardır.

___

 • Chang, L., Chen, N.-K., & Leung, C. K. Y. (2011). Monetary Policy , Term Structure and Asset Return : Comparing REIT, Housing and Stock. Journal of Real Estate Finance and Economy, 43, 221–257. https://doi.org/10.1007/s11146-010-9241-8
 • Ewing, B. T., & Payne, J. E. (2005). The Response of Real Estate investment Trust Returns to Macroeconomic Shocks. Journal of Business Research, 58, 293–300. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00147-
 • Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (2018), Türkiye Gayrimenkul Sektörü Araştırma Raporu. Glascock, J. L., Lu, C., & So, R. (2000). Further Evidence on the Integration of REIT , Bond , and Stock Returns. Journal of Real Estate Finance and Economics, 20(2), 177–194.
 • Hamelink, F., & Hoesli, M. (2004). What Factors Determine International Real Estate Security Returns ? Real Estate Economics, 34, 437–462.
 • Hussin, M., Muhammad, F., AbdulRazak, A. A., Abdul Hadi, F. S., & Gan, P. (2017). The Role of Macroeconomic Variables in the Islamic Real Estate Investment Trusts ( I-REIT ) Market in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(4), 911–926. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i4/2901
 • Işığıçok, E. (1994). Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi: Türkiye’de Para Arzı ve Enflasyon Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.
 • Kırdök, F. E. (2012). Dynamic Relationship between macroeconomic Variables and Returns on Turkish Real Estate Investment Trusts, PhD Thesis. Bilkent University.
 • Linck, L. (2016). Stock Returns, Macroeconomic Variables And Expectations: Evidence from Brazil. Pensamiento Y Gestión, (40), 91–112. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14482/pege.40.8806
 • Lizieri, C., & Satchell, S. (1997). Property Company Performance and Real Interest Rates: A Regime-Switching Approach. Journal of Property Research, 14(2), 85-97.
 • Loo, W. K., Anuar, M. A., & Ramakrishnan, S. (2016). Integration between the Asian REIT Markets and Macroeconomic Variables. Journal of Property Investment & Finance, 34(1), 68–82. https://doi.org/10.1108/09574090910954864
 • Lu, C., & So, R. (2001). The Relationship between REITs Returns and Inflation : A Vector Error Correction Approach. Review of Quantitative Finance and Accounting, 16(852), 103–115.
 • Marfati, H., Gupta, R., & Cakan, E. (2017). The International REIT ’ s Time-Varying Response to the U. S. Monetary Policy and Macroeconomic Surprises. University of Pretoria Department of Economics Working Paper Series, 12.
 • Nishigaki, H. (2007). An Analysis of the Relationship between US REIT Returns. Economics Bulletin, 13(1), 1–7.
 • Ratanapakorn, O., & Sharma, S. C. (2007). Dynamic Analysis Between The US Stock Returns And Macroeconomic Variables. Applied Financial Economics, 17(5), 369–377. https://doi.org/10.1080/09603100600638944
 • Sermaye Piyasası Kurulu, SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları (2016)
 • Wong, W. W. (2017). The macroeconomic forces that drive REIT returns in Australia. ERES 2017: 24th Annual Conference of the European Real Estate Society.
 • Wongbangpo, P., & Sharma, S. C. (2002). Stock market and macroeconomic fundamental dynamic interactions: ASEAN-5 countries. Journal of Asian Economics, 13(1), 27–51. https://doi.org/10.1016/S1049-0078(01)00111-7
 • Zügül, M., & Şahin, C. (2015). Faiz Oranı ve Enflasyonun Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Getirisi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Uygulama. Akademik Bakış Dergisi, 49, 147-162.

___

APA Afşar, A. & Karpuz, E. (2019). MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE BORSA İSTANBUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 52-64 .