HİSSE SENETLERİNDE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ ve TÜRKİYE'DE HİSSE SENETLERİNİN FİYATLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

-
Anahtar Kelimeler:

Finans

___

-

-

-

___

APA Berberoğlu, N. , Arslan, S. & Afşar, M. (1992). HİSSE SENETLERİNDE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ ve TÜRKİYE'DE HİSSE SENETLERİNİN FİYATLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 1-34 .