GÜNEY KORE'DE UYGULANAN SANAYİLEŞME STRATEJİSİNİN ANALİZİ

Bu çalışmada Doğu Asya Ülkelerinin özellikle Güney Kore'nin ithalata dayalı sanayileşme stratejisinden, ihracata dayalı sanayileşme stratejisine geçiş süreci incelenmiş ve bu geçişte devletin üstlendiği rol analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Sanayi Politikası, Güney Kore

___

DİCLELİ, Zülfü: "Asya Kaplanlarına Yetişmek İçin Model mi Arayacağız, Anlayış mı Değiştireceğiz?" Görüş Dergisi, Eylül 1996.

DTM: Dünya Ekonomileri Bülteni, Sayı: 6, Temmuz 1996.

DTM: Başlıca Ekonomik Göstergeler, Ocak 1997.

KOZLU, Cem: Türkiye Mucizesi İçin Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 1995.

KUWON, Yul O. "Kore'de Uygulanan Endüstriyel Kalkınma Stratejisi, Piyasa Ekonomileri, İstanbul, TÜSİAD Yay. No: t/90,04-133; Nisan 1990.

SAAT, Mesiha."1980'den Bugüne Güney Kore ve Türkiye, Bir Asya Kaplanından Dersler", FORUM Mart 1995.

ŞAHİNALP, Bülent. " Doğu Asya Ülkeleri Nasıl Başardılar?", Dış Ticaret Dergisi, Sayı:1 Nisan 1996.

OKTAV Mete, KAVAS, Alican, TANYERİ, Mustafa." TOBB İhracat Geliştirilmesi ve Ortak İhracat Pazarlama Grubu", Ekonoik ve Sosyal Sorunlar Çözüm Önerileri Dizisi, 6 Ankara, 1982.

WESTPHAL, Larry E. "Industrial Policy in Export-Propelled Economy: Lesson From South Korea's Experience", Journal of Economic Persectives, Volume 4, Number: 3, Summer 1990.

YILMAZ, Bahri. "Devletin Ekonomideki Belirleyici Gücü Model; Kore", Görüş, Eylül 1996.

IMF SURVEY."Structural Policies Shift in Developing Countries", February 6 , 1995.

___

APA İslatince, H. (1998). GÜNEY KORE'DE UYGULANAN SANAYİLEŞME STRATEJİSİNİN ANALİZİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 349-362 .