ENFLASYON ORTAMINDA HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Enflasyonun hisse senedi fiyatlarr üzerindeki etkisinin incelenmesi, sürekli ve yüksek enflasyonun yaşandığı ülkemizde daha da önem kazanmaktadır. Bu etki incelenirken, hisse senedi yatırımcısının ne tür hisse senedine yatırım yaptığı belirlenmelidir. Çünkü enflasyonun büyüme .potansiyeli olan hisse senetleri ile sadece temettü elde etmek amacıyla yatırım yapılan hisse senetleri üzerindeki etkisi farklı olacaktır. Bu çalışmanın amacı da, enflasyonun bu iki tür hisse senedi üzerindeki etkisini incelemektir. Ancakağırlık, temettü amaıcıyla yatırım yapılan hisse senetleri üzerinde olacaktır. Bu çalışmada, sırasıyla, enflasyonun hisse senedi fiyatı, fiyat· kazanç oranı, özsermaye verimi ve' hisse senedinden beklenen minimum verim oranı üzerindeki etkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler:

Enflasyon, Hisse Senedi

___

 • Akgüç, Ö., 1989. Finansal Yönetim, AVClOĞLU Matb., 5. Baskı, İstanbul.
 • Brealey, R.A., 1988.Principles of Corporate Finance. 3. Baskı McGraw Hill, New York.
 • Copeland, Jr. B., 1982. "Inflatiorı, Interest Rates and Equity Risk Premia," Financial Analysts Journal, Mayıs - Haziran, s. 32-43.
 • Freund, W.C., 1972. "What Bad New Era for Stockc?," Fortune, Nisan, s. 45-52.
 • Fuller, R.J. and Petry, G.H., 1981. "Inflation, Return on Equity and Stock Prices," The Journal of Portfollo Management, Yaz, s. 19-25.
 • Home, J.C.V. and Glassmire Jr. W., 1975. "The Impact of Unanticipated Changes in Inflation on The Value of Comman Stocks," The Journal of Finance, Aralık, s. 1081-1092.
 • Graham, B., Dodd, D. and Cottle, S., 1961. Security Analysts, Irwin. Gordon, M.J., 1983. "The Impact of Real Factors and Inflation on the Perfarmance of the US Stock Market from 1960 to 1980)," The Journal of Finance, Vol. XXXVIII, No: 2, Mayıs, s. 553-563.
 • Lavely, Joe, 1977. "More About Stock Prices and Inflatin," The Journal of Portfolio Management, Yaz, s. 43-47.
 • Ma, C.K. ve Ellis, M.E., 1989. "Selecting Industries as Inflation Hedges," The Journal of Portfolio Management, Yaz, s. 45-48.
 • Miles, A.J., 1983. "Taxes and Fisıher Effects: A Clarifying Analysis," The Journal of Finance, Mart, s. 67-77.
 • Moyer, R.C. and Kretlow, W.J. 1979. "A Note on Oppurtunities, Dividend Policyand Uncertainty Resolution," Financlal Review, Sonbahar, s. 235-245.
 • Najand, M., 1987. Stocks Returns Volatility and Uncertain Inflation, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Syracuse Universitesi.
 • Nichols, DA, 1968. "A Note in Inflation and Comman Stoek Values," The Journal of Finance, 27, Eylül s. 655-657.
 • Peawy, J.W. and Goodman, D.A., 1985. "How Inflation, Risk and Corparate Profitability AHeet Comman Stock Returns," Financlal Analysts Journal, Eylül. Ekim, s. 59-65.
 • Reilly, F.K., 1986. Investment, ikinci Baskı, The Dreyden Press, NewYork.
 • Ross, S.A., Westerfield. R.W. and Jaffe, J.F., 1990. Corporate Finance, Irwin, Bostan.
 • Seligman, D., 1971. "A Bad Era for Comman Stocks," Fortune, Ekim, s. 73-79,
 • Sharpe, W.F and Alexander, G.J., 1989.Investments, 4'üncü Baskı, Prentice-Hall, Englewood CH6fs, New Jersey.

___

APA Doğukanlı, H. (1992). ENFLASYON ORTAMINDA HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 349-364 .