ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ'NİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Ülkemizin en eski fakülte dergilerinden biri olan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AUİİBFD) yayın hayatına 1965 yılında başlamış ve 2004 yılına kadar yayın hayatına devam etmiştir. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi’nin diğer fakülte dergileri ile birlikte yayın hayatına ara vermiştir. Fakülte dergilerine olan ihtiyacın artmasıyla birlikte değişen koşullara uygun olarak 2018 yılında elektronik dergi olarak yayın hayatına devam etmesine karar verilmiştir. Bu çalışmanın amacı AUİİBFD’nin bibliyometrik analizini gerçekleştirerek bulgularını paylaşmaktır. Bibliyometrik analiz kapsamında yıllar bazında yayın sayısı, yazar sayısı, yazarların çalıştıkları kurumlara göre makalelerin dağılımı, yazarların unvanlarına göre makale dağılımı, ortalama makale sayfa sayısı, anahtar kelimelerin dağılımı, ortalama kaynakça sayısı, makalenin 80/20 kuralına ve Price ve Lotka yasalarına uygunluğu alanlarında incelemeler yapılmıştır. Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar derginin aktif olarak yayın yaptığı 1965 ve 2003 yılları arasında bibliyometrik olarak genel tablonun özetlemesi ve tekrar yayın hayatına devam edeceği 2018 yılından sonrasına ışık tutması açısından önem taşımaktadır.

___

Al, U., Soydal, İ., & Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik özellikleri açısından Bilig’in değerlendirilmesi. bilig, 55, 1-20.

Al, U., & Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin bibliyometrik profili. Türk kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi http://iibf.dergi.anadolu.edu.tr/anasayfa.htmlBirinci,

H. G. (2008). Turkish Journal of Chemistry’nin bibliyometrik analizi. Bilgi Dünyası, 9(2), 348-369.

Çiçek, D.,& Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.

Dumrul, A. G. C., & Aysu, A. G. A. (2006). Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisinde Yayınlanan Makaleler: Değerlendirme Ve Bibliyografya (1981-2005). Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (27).

Egghe, L. (1986). On the 80/20 rule. Scientometrics, 10(1-2), 55-68.

___

APA Yılmazel, Ö. (2019). ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ'NİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 1-13 .