TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TAKSİTLENDİRİLMESİ

Öz -
Anahtar Kelimeler:

Tüketici kredisi

Kaynakça

AYDIN, N., Tüketici Kredileri , Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:474, Eskişehir, (1991).

BREW, M.L. , Trends in Consumer Credit, Journal of Home Economics, 49:415-418, {1957).

KAHYA, E., Mühendislik Ekonomisi, Ders Notları, Osmangazi Üniv. M.M.F., Endüstri Müh. Bölümü, Eskişehir, 162, (1996).

ÖZGEN, Ö. , Ankara'da Farklı Gelir Gruplarındaki Öğretim Elemanlarının Tüketici Kredisi Kullanma Davranışları, Bankacılar Dergisi, 17:19-28, (1996).

ŞENEL, M. , Mali Matematik, Bilim ve Teknik Kitabevi Yayınları, Eskişehir, 254, {1983).

WHITE, J.A., AGEE, H.A., CASE, K.E., Principles of Engineering Economic Analysis, John Wiley & Sons ine., New York, 588, {1989).

Kaynak Göster

APA Kahya, E . (1997). TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TAKSİTLENDİRİLMESİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 301-310 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/49382/632680