İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Dünyanın bir çok yerinde görülen en önemli çevre sorunlarından birisi de toprak erozyonudur. Kastamonu il sınırları içerisinde yer alan İnebolu havzasında yapılan bu çalışmanın amacı ICONA modeli kullanarak havzanın erozyon risk dağılım haritalarının oluşturulmasıdır. Model yedi aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların ana parametreleri eğim, jeoloji, arazi kullanımı arazi örtü verileridir. İlk olarak sayısal yükselti modeli (DEM) kullanılarak eğim haritası oluşturulmuştur. Eğim katmanı ve jeoloji katmanının analizi sonucunda potansiyel erozyon risk haritası yapılmıştır. Bu işlem sonucuna göre, havzanın potansiyel erozyon risk sıralaması %2.2 (düşük), %4.4 (orta), %20.1 (orta yüksek), %34.1 (yüksek) ve %39.2 (çok yüksek) olarak belirlenmiştir. Spot uydu görüntüsü kullanılarak alana ait bitki arazi örtüsü ve arazi kullanım haritaları oluşturulmuştur. Oluşturulan bu katmanların birleştirilmesi sonucu toprak koruma katmanı üretilmiş üretilen bu katman ile de potansiyel erozyon risk haritası sorgulaması sonucu alanın erozyon risk haritası oluşturulmuştur. Oluşturulan bu haritaya göre, çalışma alanının %52.9’u yüksek ve çok yüksek erozyon risk duyarlılığına sahiptir. Diğer taraftan, alanın %34.5’i düşük ve çok düşük erozyon riskine sahiptir. Alanın sadece %12.5 i orta seviyede erozyon riskine sahiptir. Ayrıca bu çalışma CBS ve UA tekniklerinin toprak erozyon risk belirleme çalışmalarında önemli rol oynadıklarını da göstermiştir.

SOIL EROSION RISK ASSESSMENT USING ICONA MODELLING FOR INEBOLU WATERSHED

Soil erosion is one of the most important environmental problems in most area of World. The aim of this research performed in İnebolu Watershed located in Kastamonu province is to create map of the distribution soil erosion risk classes using ICONA model. The soil erosion risk assessment stages of this model occurred seven steps. Main parameters of these steps are slope, geology, land use, land cover information. A potential erosion risk map (step 3) was obtained from the slope (step 1) and lithofacies layers (step 2) generated using a digital elevation model (DEM) and digital geological and soil maps. As a result of this process, the distribution of the potential erosion risk classes was 2.2% (low), 4.4% (moderate), 20.1% (medium), 34.1% (high) and 39.2% (extreme). Land use (step 4) and land cover (step 5) layers derived from Spot 2013 image data classification were combined to produce the soil protection map (step 6). Soil erodibility and soil protection layers were combined to form the ICONA soil erosion status map in the final step (step 7). This final map showed that 52.9% of the study area had high and very high for erosion sensitivity. On the other hand, 34.3% of the study area has lower (settlement, very low, low and appreciable) erosion condition. Only 12.5 of the total area has moderate erosion risk class. This study also showed that GIS and RS techniques play an important role in determine of soil erosion risk studies.

Kaynakça

Bayramin, İ., Dengiz, O., Başkan, O., Parlak, M. 2003. Soil Erosion Risk Assessment With ICONA Model; Case Study : Beypazari Area. Turkish Journal of Agriculture and Forest, 27: 105-116.

Erpul, G., Deviren-Saygın, S. 2012. Ülkemizdeki Toprak Erozyonu Sorunu Üzerine: Ne Yapmalı? Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 1(1): 26- 32.

Harmsen, K. 1996, Assessment of Current Erosion Damage Land Druck, Liebefeld, 111 p.

ICONA, 1997. Guidelines for Mapping and Measurement of Rainfall-Induced Erosion Proceses in the Mediterranean Coastal Areas. Priority Action Programme Regional Activity Centre. Split, Croatia.

Karaş, E., Oğuz İ., Türkseven E., Keskin S. 2009. Sakarya-Porsuk-Sarısu-Havzasında CORINE, LEAM ve USLE Metodolojilerinin Kullanılarak Erozyon Risk Haritalarının Hazırlanması, 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu 16-18 Haziran, s.106-112, Konya.

T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı, Toprak İzleme Sistemi, http://www.cem.gov.tr/erozyon/AnaSayfa/resimliHaber/13-12-13/Erozyon_Nedir.aspx?sflang=tr,

/02/2014.

Kaynak Göster

Bibtex @ { omuanajas214574, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {29}, pages = {136 - 142}, doi = {10.7161/anajas.2014.29.2.136-142}, title = {İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ}, key = {cite}, author = {Dengiz, Orhan and İmamoğlu, Ali and Saygın, Fikret and Göl, Ceyhun and Ediş, Semih and Doğan, Ahmet} }
APA Dengiz, O , İmamoğlu, A , Saygın, F , Göl, C , Ediş, S , Doğan, A . (2014). İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ . Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 29 (2) , 136-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/20239/214574
MLA Dengiz, O , İmamoğlu, A , Saygın, F , Göl, C , Ediş, S , Doğan, A . "İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ" . Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2014 ): 136-142 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/20239/214574>
Chicago Dengiz, O , İmamoğlu, A , Saygın, F , Göl, C , Ediş, S , Doğan, A . "İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2014 ): 136-142
RIS TY - JOUR T1 - İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ AU - Orhan Dengiz , Ali İmamoğlu , Fikret Saygın , Ceyhun Göl , Semih Ediş , Ahmet Doğan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 142 VL - 29 IS - 2 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ %A Orhan Dengiz , Ali İmamoğlu , Fikret Saygın , Ceyhun Göl , Semih Ediş , Ahmet Doğan %T İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ %D 2014 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD Dengiz, Orhan , İmamoğlu, Ali , Saygın, Fikret , Göl, Ceyhun , Ediş, Semih , Doğan, Ahmet . "İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 2 (Haziran 2014): 136-142 .
AMA Dengiz O , İmamoğlu A , Saygın F , Göl C , Ediş S , Doğan A . İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2014; 29(2): 136-142.
Vancouver Dengiz O , İmamoğlu A , Saygın F , Göl C , Ediş S , Doğan A . İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2014; 29(2): 136-142.
IEEE O. Dengiz , A. İmamoğlu , F. Saygın , C. Göl , S. Ediş ve A. Doğan , "İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, c. 29, sayı. 2, ss. 136-142, Haz. 2014, doi:10.7161/anajas.2014.29.2.136-142

4493 6697

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE KÖKENLİ BOZ KETEN (Linum bienne Mill.) POPÜLASYONLARININ YAĞ ASİT İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ

Hüseyin UYSAL, Orhan KURT

İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Orhan DENGİZ, Ali İMAMOĞLU, Fikret SAYGIN, Ceyhun GÖL, Semih EDİŞ, Ahmet DOĞAN

DEĞİŞİK GÖLGELEME UYGULAMALARININ SWEET CHARLİE ÇİLEK ÇEŞİDİNDE BÜYÜMEYE ETKİSİNİN KANTİTATİF ANALİZLERLE İNCELENMESİ

Ahmet ÖZTÜRK, Leyla DEMİRSOY

CIRENCESTER DOĞAL FLORASINDA BULUNAN BAZI YABANİ BİTKİLER

Mehmet BASBAG, W. Paul DAVIES, Nicola CANNON, Karen LOVERA, Sema BASBAG, Sara BURBI, A.v. Vijaya BASHKAR, Harriet MOYO, Matthew AXE, Adeola ALO, Negin MINAEI

TÜRKİYE'NİN AKDENİZ BÖLGESİNDEN ELDE EDİLEN BAZI AĞAÇ YAPRAKLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİ VE IN VITRO GAZ ÜRETİM KİNETİKLERİ

Mustafa BOGA

PATATES (SOLANUM TUBEROSUM L.)’TE IN VITRO ŞARTLARDA MİKROYUMRU ELDE EDİLMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ahmet KUMLAY, Neşet ARSLAN, Canan KAYA

KOYUNCULUK SÜRÜ YÖNETİMİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

Mehmet ŞAHİNLİ

ADANA’DA PAMUKTA YEŞİLKURT (Helicoverpa armigera (Hübner)) ’UN İNSEKTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK ORANLARININ BELİRLENMESİ

Metin KONUŞ, Sakine UĞURLU KARAAĞAÇ

YOZGAT İLİ HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN BEYAZ VE ALACA KAZLARIN ET KALİTE ÖZELLİKLERİ VE BAZI KAN PARAMETRELERİ

Musa SARICA, Mehmet BOZ, Umut YAMAK

ELMALARDA SLENDER SPINDLE VE VERTICAL AXIS TERBİYE SİSTEMLERİNİN ERKEN DÖNEM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

Emine KÜÇÜKER, Yakup ÖZKAN