Türkiye'de psikiyatri dergileri ve gelecekleri

Kaynakça

1. Tamam L. Türk Psikiyatri Dizini (Turkish Psychiatry Index). www.psikiyatridizini.net. (Accessed at May1, 2016)

2. Ünivesitelerarası Kurul. Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları. http://www.uak.gov.tr/?q=node/56#2016E. (Accessed at May 1st, 2016).

Kaynak Göster

1652 2384

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Eroin bağımlılarında dopamin 2 reseptör (DRD2) TaqIA gen polimorfizmi ile bağımlılık ilişkisi

Barış YILBAŞ, Neslihan AKKISI KUMSAR, Nesrin DİLBAZ

Afete uğramanın öznel ve nesnel etkisi travma sonrası stresin üç belirti kümesi ile nasıl ilişkilidir?

GÖZDE İKİZER, AYŞE NURAY KARANCI, CANAY DOĞULU

Şizofreni hastalarında geleneksel dinsel tedavi arayışı: Güncel durum

Esra YAZICI, AHMET BÜLENT YAZICI, Mustafa İNCE, Atila EROL, Ayşe ERDOĞAN, Hüsnü Selim İKİZ, İsmet KIRPINAR

Bipolar bozukluk hastalarında çocukluk çağı travmaları: Aleksitimi ve dissosiyatif yaşantılarla ilişkileri

ONUR YILMAZ, M.Alpay ATEŞ, Ü. Başar SEMİVZ, Recep TÜTÜNCÜ, Yasin BEZ, Ayhan ALGÜL, Hakan BALIBEY, Cengiz BAŞOĞLU, Servet EBRİNÇ, Mesut ÇETİN

Tütün kullanım bozukluğu ile serum D vitamini düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Tijen ŞENGEZER, Rabia NAZİK YÜKSEL, Tuğba BABACAN, Hüseyin CAN, Nesrin DİLBAZ

Somatizasyon bozukluğu ve hipokondriyazis: Bir elmanın iki yarısımı?

İsmet KIRPINAR, Erdem DEVECİ, Alperen KILIÇ, Demet ZİHNİ ÇAMUR

Zihinsel yetersizliği olan çocukların annelerinde eğitim ve grup etkileşiminin aile yükü ve aile desteğine etkisi

ZEHRA ÇALIŞKAN, MERAL BAYAT

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı konulan çocuklarda saldırgan davranışları yordayan etkenler

Ayşe Burcu AYAZ, Elif EROL GÜLER, Burcu YILDIRIM, Gözde YAZKAN AKGÜL, Ayşe BÜYÜKDENİZ, Zeynep ÇUBUKÇUOĞLU TAŞ

Türkiye'de psikiyatri dergileri ve gelecekleri

Lut TAMAM