Şizofrenide menarş yaşı

Amaç: Kadın cinsiyet hormonları ile ruhsal hastalıklar arasındaki ilişki üzerine olan ilgi yeni değildir. Özellikle psikozla ilgili olarak, şizofreni ve östrojen arasındaki ilişki dikkat çekmektedir. Kadın şizofreni hastaları ile ilgili olarak, bazı kadın şizofreni hastalarında kronik gonadal hipofonksiyon ve hipoöstrojenizm olduğu varsayımı da öne sürülmüştür. Bu çalışmada, kadın şizofreni hastalarında gonadların yetersiz işlevi ve östrojen eksikliği olduğu varsayımına dayanarak ve şizofreni hastalarında pubertenin başlamasının gecikebileceği düşüncesinden yola çıkarak, kadın şizofreni hastalarıyla ruhsal açıdan sağlıklı kadınlar arasında menarş yaşı açısından fark olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Yöntem: SCID-I görüşmesi sonucunda şizofreni tanısı onaylanan 289 hasta çalışmaya alındı. Sağlıklı kontroller kardiyoloji ve psikiyatri polikliniklerine başvuran hastaların kadın yakınları arasından seçildi. SCID-I ile herhangi bir ruhsal hastalığı olmadığı belirlenen 100 kişi çalışmaya alındı. Zeka geriliği veya bilinen organik beyin hastalığı (epilepsi, inme) oan hastalar çalışmaya alınmadı. Verilen sosyodemografik form ile hastaların kişisel bilgileri ve ilk adet yaşı hasta ve bir yakını ile görüşülerek belirlendi. Sonuçlar: Şizofreni hastalarının ilk adet yaş ortalamasının, kontrol grubundaki hastaların ilk adet yaş ortalamasından yüksek olduğu ve bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlendi. Tartışma: Çalışmamızın sonuçlarına göre kadın şizofreni hastalarında puberte gecikmektedir. Bu sonuç şizofreni hastası kadınlarda gonadların kronik yetersiz işlevi ve hipoöstrojenizm olduğu varsayımını desteklemektedir.

Menarche age in schizophrenia

Objective: Interest in the association between female sex hormones and mental diseases is not new. A possible association between schizophrenia and estrogens is remarkable. Research on the subject suggested that, women with schizophrenia have chronic gonadal hypofunction and hypoestrogenism. With regard to the hypothesis claiming; insufficient functioning of the sexual glands and estrogen deficiency in women with schizophrenia, the onset of the puberty may be later. In this study, our aim is to examine whether there is difference between women with schizophrenia and mentally healty women considering the age at menarche. Methods: In this study, we included 289 patients who were diagnosed with schizophrenia and 100 mentally healthy individuals from the outpatients" relatives in psychiatry and cardiology outpatient clinic as control group. SCID-I is used to confirm the disorder in schizophrenia group, and to exclude any mental illness in the control group. Those with mental retardation or organic brain disorders were excluded from the study. Individuals" personal information and age at menarche is determined with a sociodemographic form in consultation with the patient and a relative. Results: Compared to controls, the mean age at menarche was significantly higher in women with schizophrenia. Discussion: According to our findings, puberty is later in women with schizophrenia. This result supports the hypothesis of chronic gonadal insufficiency and hypoestrogenism in female patients with schizophrenia.

Kaynakça

Riecher-Rössler A, Hafner H. Schizophrenia and oestrogens- is there an association? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1993; 242:323-332.

Erol A. Kadın üreme yaşamı ve şizofreni. 3P Dergisi 2005; 13(Ek.1):41-44.

Güvenç C, İlnem C, Ceylan ME, Vardar M. Şizofreni ve östrojen. Düşünen Adam 2004; 17:99- 104.

Bergemann N, Mundt C, Parzer P, Jannakos I, Nagl I, Salbach B, et al. Plasma concentrations of estradiol in women suffering from schizo- phrenia treated with conventional versus atypical antipsychotics. Schizophr Res 2005; 73:357-366.

Bergemann N, Parzer P, Nagl I, Salbach B, Runnebaum B, Mundt C, et al. Acute psychiatric admission and menstruel cycle phase in women with schizophrenia. Arch Women Ment health 2002; 5:119-129.

Güz H. Şizofreni ve cinsiyet. Anadolu Psikiyatri Derg 2000; 1(3):180-185.

Iacono WG. Are males more likely than females to develop schizophrenia? Am J Psychiatry 1992; 149:1070-1074.

Canuso CM, Goldstein JM, Wojcik J, Dawson R, Brandman D, Klibanski A, et al. Antipsychotic medication, prolactin elevation and ovarian func- tion in women with schizophrenia and schizo- affective disorder. Psychiatry Res 2002; 111:11- 20.

Riecher-Rössler A, Hafner H, Strumbaum M, Maurer K, Schmidt R. Can estradiol modulate schizophrenic symptomatology? Schizophr Bull 1994; 20:203-214.

Kesebir S, Pırıldar Ş. Şizofreni: Östrojen ve Beyin. Klinik Psikiyatri 2003; 6:51-55.

Rosenfield RL. Puberty in the female and its disorders. MA Sperling (Ed.), Pediatric Endoc- rinology, second ed., Philadelphia: Sounders, 2002, p.455-518.

Riecher-Rössler A. Oestregen effects in schizo- phrenia and their potential therapeutic implica- tions. Arch Women Ment Health 2002; 5:111- 118.

First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW. Structured Clinical Interview for DSM-IV Clinical Version (SCID-I/CV). Washington D.C.: Ameri- can Psychiatric Press, 1997.

Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M, Danacı AE,Köroğlu E. DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşmenin Türkçeye uyarlanması ve güvenilirlik çalışması. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12:233-236.

Cohen RZ, Seman MV, Gotowiec A, Kopala L. Early puberty as a predictor of later onset of schizophrenia in women. Am J Psychiatry 1999; 156:1059-1064.

Gilger JW, Geary DC, Eisele LM. Reliability and validity of retrospective self reports of the age of pubertal onset using twin, sibling, and college student data. Adolescence 1991; 26:41-53.

Casey VA, Dwyer JT, Coleman KA, Krall EA, Gardner J, Valadian I. Accuracy of recall by middle-aged participants in a longitudinal study of their body size and indices of maturation earlier in life. Ann Hum Biol 1991; 18:155-166.

Riecher-Rössler A, Hafner H. Schizophrenia and estrogens - is there an assosiation? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1993; 242:323-328.

Seeman MV. The role of estrogen in schizophre- nia. J Psychiatr Neurosci 1996; 21:123-127.

Hochman KM, Lewine RR. Age of menarche and schizophrenia onset in women. Schizophr Res 2004; 69:183-188.

Kılıçaslan EE, Erol A,Zengin B,Çetinay A, Mete L. Şizofreni başlangıç yaşı ile menarş yaşı ara- sındaki ilişki. Archieves of Neuropsychiatry 2013; doi:10.4274/npa.y6675vv

Özcan ME, Banoğlu R. Şizofreni ve nevrotik bozukluklarda testosteron düzeylerinin antipsiko- tiklere cevabı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1999; 9:189-196.

Kulkarni J, De Castella A, Simith D, TaffeJ, Keks N, Copolov D. A clinical trial of the effects of estrogen in a acutely psychotic women. Schizophr Res 1996; 20:247-252.

Lindamer LA, Lohr JB, Harris MJ, Jeste DV. Gender, estrogen and schizophrenia. Psycho- pharmacol Bull 1997; 332:221-228.

Korhonen S, Saarijarvi, Aioto M. Successful estradiol treatment of psychotic symptoms in the premenstruel phase: A case report. Acta Psychiatr Scand 1995; 92:237-238.

Levitte SS. Treatment of premenstruel exacer- bation of schizophrenic. Psychosomatics 1997; 38:582-584.

Pırıldar Ş. Şizofrenide alternatif tedavi stratejileri. Anadolu Psikiyatri Derg 2001; 2(3):183-188.

Compton MT, Miller AH. Antipsychotic induced hyperprolactinemia and sexual dysfunction. Psychopharmacol Bull 2002; 36:143.

Halbreich U, Kinon BJ, Gilmore JA, Kahn LS. Elevated prolactin levels in patients with schizo- phrenia: mechanisms and related adverse ef- fects. Psychoneuroendocrinology 2003; 28:53- 67.

Abemethy V, Grunebaurn H, Clough L, Hunt B, Groover B. Family planning during psychiatric hospitalization. Am J Orthopsychiatry 1976; 46:154-162.

Coverdale JH, Turbott SH, Roberts H. Family planning needs and STD risk behaviours of female psychiatric out-patients. Br J Psychiatry 1997; 171:69-72.

Zax M, Sameroff AJ, Babigian HM. Birth out- comes in the offspring of mentally disordered women. Am J Orthopsychiatry 1993; 47:218-230.

Miller WH, Resnick MD, Williams MH, Bloom SD. Pregnant psychiatric inpatient: a missed oppor- tunity. Gen Hosp Psychiatry 1993; 12:373-378.

Welham J, Scott J, Williams G, Najman J, O'Callaghan M, McGrath J. Growth in young adults who screen positive for non-affective psychosis: birth cohort study. Aust N Z J Psychiatry 2009; 43:61-67.

Hallonquist JD, Seeman MV, Lang M, Rector NA. Variation in syptom severity over the menstruel cycle of schizophrenics. Biol Psychiatry 1993; 33:207-209.

Riecher-Rössler A, Hafner H, Dütsch-Strobel A, Oster M, Strumbaum M, et al. Further evidence for a specific role of estradiol in schizophrenia? Biol Psychiatry 1994; 36:492-495.

Yücel A. Kadın şizofrenlerde menstruel siklus boyunca östradiol düzeyi ile klinik psikopatoloji arasındaki ilişki. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1999; 9:53-56.

Seeman MV, Lang M. The role of oestrogenes in schizophrenia gender diferences. Schizophr Bull 1990; 16:185-195.

Hafner H. Gender differences in schizophrenia. Psychoneuroendocrinology 2003; 28(Suppl.2): 17-54.

Gattaz WF, Vogel P, Riecher-Rössler A, Soddu G. İnfluence of the menstruel cycle phase on the therapotic response in schizophrenia. Biol Psychiatry 1999; 36:137-139.

Meaney AM, O"keane V. Prolactin and schizo phrenia: clinical consequencies of hyperpro- lactinemia. Life Sci 2002; 71:989-992.

Melkerson KI, Hulting AL, Rane AJ. Dose re- quirement and prolactin elevation of antipsycho- tics in male and female patients with schizo- phrenia or releated psychosis. Br J Clin Pharmacol 2001; 51:317-324.

Rao ML, Gross G, Strebel B. Circadian rrhythm of triptophan, serotonin, melatonin and pituitary hormones in schizophrenia. Biol Psychiatry 1994; 35:151-163.

Kaynak Göster