Psikiyatrik belirtilerle başvuran pediatrik nöroborelyoz olgusu

Psikiyatrik bozukluklarda inflamasyonun ve başlatan patojenlerin rolü ile ilgili araştırmalar son yıllarda artmıştır. Borrelia burgdorferi enfeksiyonu, Ixodes grubu sert keneler ile hayvanlara ve insanlara bulaşır. Borrelia burgdorferi bakterileri Lyme Hastalığına (LH) neden olur. Kene kaynaklı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar arasındaki nedensel ilişkiyi ele alan 250’nin üzerinde bilimsel makale vardır. LH ile enfekte olmak çeşitli psikiyatrik durumlarla ilişkilendirilmiştir. Çalışmalar şizofreni, bipolar bozukluk, panik atağı, majör depresyon, anoreksiya nervoza ve obsesif kompulsif bozukluk dahil olmak üzere LH’da birçok psikiyatrik bozukluğun görüldüğünü göstermektedir. Tedaviye dirençli ruhsal bozukluklarda enfeksiyöz ajanları ve ilişkili inflamatuvar ve immünolojik etkenleri tanımlamak önemlidir. Özellikle çocuk ve ergenlerde daha fazla araştırmaya gereksinme vardır. Bu olgu sunumunda huzursuzluk, ajitasyon ve psikotik belirtilerle acil servise başvuran bir çocukta borrelia burgdorferi enfeksiyonu ile psikotik belirtiler arasındaki ilişki tartışılmıştır. (Anadolu Psikiyatri Derg 2020; 21(5):553-556)

A case of pediatric neuroboreliosis presenting with psychiatric symptoms

Research on the role of inflammation and initiating pathogens in psychiatric diseases has been increasing in recent years. Borrelia burgdorferi infection is transmitted to animals and humans with Ixodes group hard ticks. Borrelia burgdorferi bacteria cause Lyme Disease (LD). There are over 250 peer-reviewed scientific articles addressing the causal relationship between tick-borne diseases and mental disorders. Infection with LD has been associated with various psychiatric conditions. Studies show that many psychiatric disorders are seen in LD, including schizophrenia, bipolar disorder, panic attack, major depression, anorexia nervosa and obsessive compulsive disorder. It is important to identify infectious agents and associated inflammatory and immunological factors in treatment-resistant mental disorders. More research is needed, especially in the child and adolescent population. In these case report the relationship between borrelia burgdorferi infection and psychotic symptoms in a child who presented to the emergency department with restlessness, agitation and psychotic symptoms is discussed. (Anatolian Journal of Psychiatry 2020; 21(5):553-556)

Kaynakça

1. Greenberg R. Infections and childhood psychiatric disorders: Tick-borne illness and bipolar disorder in youth. Bipolar Disord 2017; 3:113 doi:10.4172/2472-1077.1000113.

2. Şen E. Lyme hastalığının epidemiyolojisi. Türk Mikrobiol Cem Derg 2006; 36(1):55-66.

3. Bransfield R. Neuropsychiatric Lyme disease: pathophysiology, assessment and treatment. 2 nd International Lyme and Associated Diseases Society European Meeting, 2011, Augsburg, Germany.

4. www.columbia-lyme.org

5. Tager FA, Fallon BA, Keilp J, Rissenberg M, Jones CR, Liebowitz MR et al. A controlled study of cognitive deficits in children with chronic Lyme disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2001; 13:500-507.

6. Fallon B. Neuropsychiatric lyme disease: The new ‘greatimitator’. Psychiatric Times 2004; 21:44-48.

7. Bransfield RC. The psychoimmunology of lyme/ tick-borne diseases and its association with neuropsychiatric symptoms. Open Neurol J 2012; 6:88-93.

8. Chervonsky AV. Influence of microbial environment on autoimmunity. Nat Immunol 2010; 11:28- 35.

9. Hájek T, Pašková B, Janovská D, Bahbouh R, Hájek P, Libiger, et al. Higher prevalence of antibodies to Borrelia burgdorferi in psychiatric patients than in healthy subjects. Am J Psychiatry 2002; 159(2):297-301.

10. Agarwal R, Sze G. Neuro-lyme disease: MR imaging findings. Radiology 2009; 253:167-173.

Kaynak Göster

328 191

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Suça sürüklenen çocukların sosyodemografik özellikleri, algılanan aile işlevselliğinin ve anne-baba tutumlarının suça sürüklenme üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Ozan ÖĞÜT, Yunus DURSUN, Gülen Şahika ŞİŞMANLAR, Ayşen COŞKUN, Uğur SARI

Okul çağı çocuklarında gelişimsel kekemelik ve eşlik eden psikiyatrik bozukluklar

Yunus Emre DÖNMEZ, Özlem ÖZEL ÖZCAN

Decreased olfactory bulb volume in patients with restless legs syndrome

Erman ALTUNIŞIK, Ali Haydar BAYKAN

Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying

Selma TURAL HESAPÇIOĞLU, Habibe YEŞİLOVA

Psikiyatrik belirtilerle başvuran pediatrik nöroborelyoz olgusu

Merve AKTAŞ TERZİOĞLU, Pakize KARAOĞLU

Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi

Burcu DEMİR GÖKMEN, Mine ÇELİK CENGİZ, Meryem FIRAT

The mediating effects of psychache and dissociation in the relationship between childhood trauma and suicide attempts

Mehmet Emin DEMİRKOL, Kerim UĞUR, Lut TAMAM

Dirençli şizofreni tedavisinde iki depo antipsikotiğin birlikte kullanımı: Olgu sunumu

İbrahim YAĞCI, Ali İNALTEKİN, Yüksel KIVRAK

Successful management of methylphenidate related thrombocytopenia during ADHD treatment: a case report

Hüsna KAAN, Ali KARAYAĞMURLU

Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis

Mengühan ARAZ ALTAY, Işık GÖRKER, Sibel GÜLER, Begüm DEMİRCİ ŞİPKA, Tuğçe ATAŞ