NÖRAL TÜP DEFEKTLERİ VE ÖNLEMEDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

Öz Nöral tüp defektleri (NTD), çok yaygın ve ağır doğumsal defektler arasındadır. Nöral tüp defektlerinin etyolojisi, hem çevresel hem de genetik faktörlerin etkilemesi sonucu multifaktöriyeldir. Folik asit alımı ise, nöral tüp defektleri ile ilişkili olan önemli bir çevresel faktördür. Nöral tüp defektlerinin önlenmesi, ailenin sağlığını ve iyi oluşluğunu artırmada önemlidir. Pediatri hemşireleri, çocuklarla ve onların aileleriyle temas yoluyla üreme çağındaki kadınlarla sıkça karşılaşmalarından dolayı, riskleri değerlendirme ve önleme hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermede önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle nöral tüp defektlerinin patogenezinin anlaşılması, yapılacak müdahalelerin ve yaklaşımların çerçevesinin belirlenmesinde esastır.

Kaynak Göster

Vancouver Yıldız D , Akbayrak N . NÖRAL TÜP DEFEKTLERİ VE ÖNLEMEDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010; 102-111.