Türlerarası Melezleme Yoluyla Lahana Kök Uru (Plasmodiophora brassicae Woronin)'na Karşı Dayanıklı Hatların Geliştirilmesinde Embriyo Kültür Tekniğinin Kullanım İmkanı

Bu araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2010 ve 2014 yılları arasında yürütülmüştür. Lahana kök ur hastalığına (Plasmodiophora brassicae) karşı dayanıklı hatların B. oleraceae L. ve B. rapa L arasında türlerarası melezleme yoluyla geliştirilmesi anacıyla yapılan bu çalışmada; B. oreacea L. var. Dürme ve ECD-1, ECD-2, ECD-3 ve ECD-4 olmak üzere B. rapa L. hatları arasında 831 çiçek melezlenmiştir. Bu melezlemeden oluşan 2663 primitif embriyo besi ortamına aktarılmıştır. Besi ortamına aktarılan ebriyolardan toplam 813 adet haploid ve 348 adet double haploid melez bitki elde edilmiştir. Elde edilen double haploid bitkilerden vernalizasyon sonrası toplam 162 bitki sera koşullarına aktarılmış ve çiçeklenme periyodunda kendileme yapılmıştır. DurmexECD-4 melez kombinasyonuna ait 8 melez bitkiden toplam 293 tohum elde edilmiştir. Kök ur hastalığına dayanıklılık durumunu test etmek amacıyla, elde edilen tohumlar ekilerek 95 melez double haploid bitki yetiştirilmiştir. Testleme sonrası lahana kök ur hastalığına dayanıklılık gösteren 33 bitkiden oluşan bir gen havuzu oluşturulmuştur.

Possibility of the Use of Embryo Culture Technique to Improve Resistant Lines Against Cabbage Clubroot (Plasmodiophora brassicae Woronin) via Interspesific Hybridization

This research was carried out at Ondokuz Mayıs University between 2010 and 2014. Breeding of resistant lines against to clubroot (Plasmodiophora brassicae) via interspesific hybridisation between B. oleraceae L. and B. rapa L. In these research; 831 flowers were hybridisated between B. oreacea L. var. Dürme and B. rapa L. Lines ECD-1, ECD-2, ECD-3 and ECD-4. 2663 primitif embrios were transfered to medium and produced 813 haploid and 348 double haploid plants. 162 double haploid plants trasfered green condition after vernalisation and self crossing was done in flowering condition. 293 seeds were harvested from 8 hybrid plants from DurmexECD-4 hybrid combination. In order to test the endurance status of cabbage clubroot disease, 95 hybrid double-haploid plants were cultivated by seeding the obtained seeds. After the test, a gene pool was formed, consisting of 33 plants that tolerate cabbage root disease

Kaynakça

Zhou, W. J., and L. W. Zhang. 2001. Oilseed rape. pp.78-95. In: Wu J. L., Zhang G. P. (Eds.), Seed Production and Quality Control in Crops, Zhejiang University Press, Hangzhou, China.

Walker, J. C. 1952. Diseases of Vegetable Crops. McGrawHıll Book Company, Inc. New York. Toronto. London.

Porth, G., F. Mangan., R. Wick, and W. Autio. 2003.Evaluation of Management Strategies For Clubroot Disease of Brassicae Crops. Vegetable Notes. March 2003. Volume 13, No:25 University of Massachusetts,Amherst MA (http: //www.umassvegetable. org/newsletters /archive/ 2003/ 2003_03. pdf).

Murashige, T., and F. Skoog. 1962. A Revised Medium for Rapid Growth and Bioassays with Tabacco Tissue Cultures. Plantarum 15: 473-497.

Kurt, O. 2015. Bitki Islahı. OMU, Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders kitabı No: 43 (5. Basım).

Kurt, O., H. Uysal., A. Demir ve R. Kılınç. 2010. Embriyo Kültürü ile Yemeklik Yağ Kalitesi Yüksek Keten (L. Usitatissımum L.) Çeşitlerinin Geliştirilmesi Üzerinde Bir Araştırma. Uluslar arası Katılımlı 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-25 Haziran. Denizli.

Hanzel, J. J., P. Miller., M. A. Brinkman, and E. Fendos.1985. Genotype and Media Effects on Callus Formation and Regeneration in Barley. Crop Science25: 27-31.

Can, E., N. Çeliktaş ve R. Hatipoğlu. 2000. Adi Yalancıdarı (Paspalum dilatatum Poir.) Bitkisinin Genç Salkımlarından Kallus Oluşumu ve Bitki Rejenerasyonuna Genotip ve 2,4-D Konsantrasyonunun Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Turk J. Agric For, 24: 113-119. TUBİTAK.

Brown, D. C. W., and A. Atanassov. 1985. Role of Genetic Background in Somatic Embryogenesis in Medicago. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 4: 111-122.

Anonymous. 2013. http://www.Fao.org/statistics/databases/en/(erişim 23.06.2017).

Anonymous. 2011. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Brassica&oldid (erişim 03.02.2017).

Anonim. 2014b. Lahana Kök-uru Hastalığı. Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası. Tarım Ziraat.com.

Anonim. 2014a. Tarımsal Yapı ve Üretim. www.tuik.gov.tr(erişim 23.06.2017).

Anonim. 2005. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2005 Yılı Bitki Koruma Programı ve Uygulama Prensipleri. Ankara.

Anonim. 1995. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele Teknik Talimatları. Cilt 2. Ankara.

Kaynak Göster

148 58

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Preliminary Study on Edible Insect Species Cybister limbatus (Fabricius 1775) and Its Heavy Element Contents

ZEYNEP AYDOĞAN, ÜMİT İNCEKARA, ALİ GÜROL

Effect of NaCl and PEG-Induced Osmotic Stress on Germination and Seedling Growth Properties in Wild Mustard (Sinapis arvensis L.)

Fatma KAYAÇETİN, Banu EFEOĞLU, Behrouz ALIZADEH

Intra-Genetic Variation within Olive Cultivar 'Nabali' in Palestine by Microsatellite and Random Amplified Polymorphic DNA

Aziz SALAMEH, Soha GEZAEIL, Alaa LAHLOOH, Dina ARAFAT

The Density Status of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. & Scheng. Species Showing Natural Distribution in Adiyaman Province and the Comparison of Different Locality Populations in terms of Essential Oil Contents

MEMET İNAN, AHMET ZAFER TEL

Evaluation of Yield and Quality Characteristics of Dill (Anethum graveolans L.) in Turkey and the World

Gülsüm YALDİZ, MAHMUT ÇAMLICA, FERİT ÖZEN

Researches on Organic Black Myrtle Growing

H.ibrahim UZUN, Uygun AKSOY, SADİYE GÖZLEKÇİ

Türlerarası Melezleme Yoluyla Lahana Kök Uru (Plasmodiophora brassicae Woronin)'na Karşı Dayanıklı Hatların Geliştirilmesinde Embriyo Kültür Tekniğinin Kullanım İmkanı

ORHAN KURT, Ayten DEMİR

Estimation of Biodiversity of Eastern Black Sea Mixed Forests in Turkey

NURAY MISIR, Sinem SATIROGLU, MEHMET MISIR

The Effects of Different Doses of Organic Chicken Fertilizer on the Element Analysis of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.)

Gülsüm YALDİZ, MAHMUT ÇAMLICA, FERİT ÖZEN

Reassessment of Mentha Species from Kunhar River Catchment Using Morphological and Molecular Markers

H.ibrahim UZUN, Uygun AKSOY, SADİYE GÖZLEKÇİ, Israr AHMAD, Sami Ullah KHAN, Aziz KHAN, Muhammad Shoaib AMJAD, Fozia ABBASI