Researches on Organic Black Myrtle Growing

Myrtle (Myrtus communis L.), is a characteristic plant of Mediterranean climate. The myrtle plant, known as ‘Hambeles’, which has a white and large fruit had been cultivated in the region for many years. The black myrtle plant on the other hand, grows wild in forest characterized by smaller fruit sizes. Up to now, there has not been any registered black myrtle variety in our country. The results of the observations made in Antalya province showed the presence of some black myrtle ecotypes with large fruits. The aim of this study was to examine the characteristics of black myrtle types; fruit yield and shoot growth performance of this plant grown in two different ecologies of Antalya province. The myrtle plant has been cultivated in two different ecological areas, such as high and low lands. The cultured types were budded on the wild plants under high land conditions by using the patch budding method, whereas under low land conditions, the plants were grown by using own-rooted cuttings. The number of shoots emerged from the patches ranged from 3.9 to 7.0. The shoot length increased up to 208 cm in second growing season, but decreased to 104 cm in the third year. Fruit yield has increased markedly from the third year and reached up to 10.6 kg / plant.

Organik Siyah Mersin Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar

Mersin bitkisi (Myrtus communis L.), Akdeniz ikliminin karakteristik bir meyvesidir. İri ve beyaz renkli meyveye sahip olan ve ‘Hambeles’ adıyla bilinen mersinlerin uzun yıllardır yetiştiriciliği bölgede yapılmaktadır. Siyah renkli mersinler ise doğada yabani olarak yetişmekte ve daha küçük meyvelidir. Siyah mersinde şimdiye kadar ülkemizde tescil edilmiş bir çeşit yoktur. Antalya yöresinde yapılan gözlemler sonucu nispeten iri meyveli tipler tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, farklı iki ekolojide yetiştirilen siyah mersin tiplerinin, meyve verimi ve sürgün gelişimiyle ilgili özellikleri incelemektir. Mersinler yayla ve sahil olmak üzere farklı iki ekolojide yetiştirilmiştir. Bitkiler yayla koşullarında yabani bitkiler üzerine kültür tiplerinin yama aşı metoduyla aşılanmasıyla tesis edilmiştir. Sahil koşullarında ise bitkiler çelikten yetiştirilmiştir. Yama aşılardan çıkan sürgün sayısı 3.9-7.0 arasında değişmiştir. Bu sürgünler ikinci yıl 208 cm kadar boy yapmışlardır. Üçüncü yılki sürgün uzunluğu ise en fazla 104 cm olmuştur. Meyve verimi üçüncü yıldan itibaren belirgin bir şekilde artmış ve 10.6 kg/bitki ye kadar yükselmiştir.

Kaynakça

Narinc, D., and A. Aygun. 2017. A Non Parametric Data Transformation Technique for Quantitative Genetic Analyses: The Rank Transformation. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, AIP Conference Proceedings, 1833, DOI: 10.1063/1.4981708.

Mulas M., and M. R. Cani. 1999. Germplasm evaluation of spontaneous myrtle (Myrtus communis L.) for cultivar selection and crop development. J. Herbs Spices and Medical Plants 6 (3): 31-49.

Mulas, M., A. H. D. Francesconi, and B. Perinu. 2002a. Myrtle (Myrtus communis L.) as a New Aromatic Crop: Cultivar Selection, Journal of Herbs Spices & Medicinal Plants 9 (2-3): 127-131.

Mulas, M., A. H. D. Francesconi, B. Perinu, and A. Fadda. 2002b. ‘Barbara’ and ‘Daniela’: Two cultivars for Myrtle Berries production. Acta Hortuculturae 576: 169-175.

Surmaghi, M. H. S., G. Amin, A. Shakibafar, and B. Azadi. 2014. Unexpected volatile compounds of Myrtus communis L. fruit rind growing in Iran. Int. J. Biol. And Pharm. Research 5 (5): 428-431.

Uzun, H. İ., U. Aksoy, and Ş. Gözlekci. 2014. Endüstriyel amaçlı organik siyah mersin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi. TAGEM-10/ARGE-02 nolu proje sonuç raporu.Kaynak Göster

499 294

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Intra-Genetic Variation within Olive Cultivar 'Nabali' in Palestine by Microsatellite and Random Amplified Polymorphic DNA

Aziz SALAMEH, Soha GEZAEIL, Alaa LAHLOOH, Dina ARAFAT

Yaş İncir (Mor Güz - Sarı Lop) Çekirdek ve Çekirdek Yağlarının Fiziko-Kimyasal Özellikleri

ERMAN DUMAN, Ayşe Sena YAZICI

Determination of Some Characteristics of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Populations Collected from Natural Areas of Eskisehir for Breeding Purposes

İlker ERDOĞDU, A. Levent SEVER, Celalettin AYGÜN, METİN TUNA

Türlerarası Melezleme Yoluyla Lahana Kök Uru (Plasmodiophora brassicae Woronin)'na Karşı Dayanıklı Hatların Geliştirilmesinde Embriyo Kültür Tekniğinin Kullanım İmkanı

ORHAN KURT, Ayten DEMİR

Patates Böceği [Leptinotarsa decemlineata Say.(Coleoptera: Chrysomelidae)]’nin Nevşehir İlinde Yaşamsal Etkileşim ve Çeşitliliği Üzerine Bir Ön Çalışma

AYSEL KEKİLLİOĞLU, Mevlidiye YILMAZ

Identification and Evaluation of Propagation Techniques of Dianthus orientalis Adams.

DENİZ HAZAR, İbrahim BAKTIR

Determination of Some Characteristics of Cocksfoot (Dactylis glomerata L.) Populations Collected from Natural Areas of Eskisehir for Breeding Purposes

İlker ERDOĞDU, A. Levent SEVER, Celalettin AYGÜN, METİN TUNA

Reproduction of Ficus pumila L. (Climbing Fig) with Tissue Culture

Elif KAYA SAHIN

Researches on Organic Black Myrtle Growing

H.ibrahim UZUN, Uygun AKSOY, SADİYE GÖZLEKÇİ

The Effects of Different Doses of Organic Chicken Fertilizer on the Element Analysis of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.)

Gülsüm YALDİZ, MAHMUT ÇAMLICA, FERİT ÖZEN