Manisa ilinde yetiştirilen kültür kekiği (Origanum spp.) (Lamiaceae)' ndeki Noctuidae (Lepidoptera) familyası türleri

Bu çalışma 1998 ve 1999 yıllarında Turgutlu ve Salihli yörelerindeki kültür kekiği tarlalarında bulunan Noctuidae familyası türlerini ortaya koyma amacıyla yapılmış ve bu familyanın üç cinsine bağlı üç tür belirlenmiştir. Bu türler Heüothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775), Trichoplusia ni (Hübner, 1803) ve Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) 'dır.

Studies on the noctuidae fauna on Origunum spp (Lamiaceae) of Manisa province, Turkey

This study was carried out to determine the Noctuidae fauna of the Origanum spp. in two fields at Turgutlu and Salihli provinces during the years of 1998 and 1999. As a result of studies, 3 species belonging to three genera were determined. Those were Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775), Trichoplusia ni (Hübner, 1803) and Macdunnoughiaconfusa (Stephens, 1850).

___

Anonymous. 2003. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 2002 yılında gerçekleşen kekik ihraç miktarları ve parasal değerleri, 1-6.

Bajwa, G. A., and H. Gul. 2000. Some observations on insect species of Paulownia species at Pakistan Forest Institute Campus, Peshawar. Pakistan Journal of Forestry 50 (1-2): 71-80.

Forster, W., und T. A. Wohlfahrt. 1971. Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Eulen (Noctuidae). Bd. 4, 1-329.

Giray, H. 1985. İzmir-Selçuk'ta Trichoplusiani (Hb.) (Lepidoptera, Noctuidae)'nin karpuzda yaptığı zarar üzerinde bir çalışma. Türkiye Bitki Koruma Dergisi 9 (1): 53-57.

Hacker, H. 1989. Die Noctuidae Griechenlands. Herbipoliana, Buchreihe zur Lepidopterologie Band 2, Herausgeber: Dr. Ulf Eitsckberger, Markleuten, 1-589.

Hacker, H. 1990. Die Noctuidae Vorderasiens (Lepidoptera). Neue Entomologische Nacricten 27: 1-707.

İyriboz, N. Ş. 1971. Pamuk Zararlıları ve Hastalıkları. Ticaret Matbaacılık T. A. Ş., İzmir, 1-104.

Jadhav, D. R., and N. J. Armes. 1996. Comparative status of insecticide resistance in the Helicoverpa and Heliothis species (Lepidoptera: Noctuidae) of south India. Bulletin of Entomological Research 86 (5): 525-531.

Kansu, İ. A. 1963. Türkiye Lepidoptera faunası için ilkel liste. IV, V. Bitki Koruma Bülteni 3 (3): 195-223.

Keyder, S. 1961. Marmara ve Trakya Bölgesinde Zarar Yapan Noctuidae Türlerinin Evsafı ve Kısa Biyolojileri Hakkında Araştırmalar. Yenilik Basımevi, İstanbul, 1-43.

Kornoşor, S. ve Z. Düzgüneş. 1980. Güney Anadolu Bölgesinde Heliothis cinsine bağlı türlerin tesbiti ve bunların morfolojik ve genetik özelliklerinin araştırılması. Ankara Ü. Z. F. Diploma Sonrası Yüksek Okulu Doktora Tez Özetleri, 1258-1287.

Murakami, M., K. Tsuda, and K. Kusigemati. 2000. Biological studies of the peşts feeding on Gynura bicolor (Willd.) DC. (Asteraceae) II. List of feeding species, seasonal abundance and damage-occurrence in Kagoshima Prefecture in 1998. Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University, 50: 9-39 70 (Abst. in: CAB Abstracts: 078-09888).

Nizamlıoğlu, K. 1961. "Pamuk zararlıları". Türkiye Ziraatına Zararlı Olan Böcekler ve Mücadelesi. 2: 17-32.

Parisi, B., and P. Ranalli. 1997. The principal pests of industrial French beans. Informatore Agrario 53 (32): 52-53.

Sannino, L., A. Balbiani, and B. Espinosa. 1988. Study of the lepidopterous fauna of tobacco. 3- Recent captures and observations on biology of Phragmatobia fuliginosa L. (Lepidoptera: Arctiidae). Informatore Fitopatologico 38 (12): 65-70 (Abst. in: CAB Abstracts: 1990-078-09888).

___

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1300-0225
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1991

12.7b9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Maxma 14 kiraz anacının in vitro üretimi

SERRA HEPAKSOY

Bazı fiğ (Vicia sativa) çeşitlerinin Bornova koşullarındaki hasıl performansları üzerinde araştırmalar

HAKAN GEREN, Rıza AVCIOĞLU, Hikmet SOYA

Mikrobiyal biyomass aktivitesi üzerine farklı organik ve mineral azotlu gübrelerin etkileri

OSMAN EREKUL, Timo KAUTZ, Frank ELLMER, İsmail TURGUT

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) üstün melez kombinasyonların belirlenmesi üzerinde bir araştırma

Arzu BALCI, İLHAN TURGUT, Ahmet DUMAN

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarım ürünleri ticaretinin gelişimi, önemi, taze ve kuru incir ticareti açısından değerlendirilmesi

FERİT ÇOBANOĞLU

$beta$ -DL- aminobutyric acid and its using in control of some important plant diseases

Ömür BAYSAL, Y. Ziya GÜRSOY, FİGEN YILDIZ

Mikroçoğaltımda çevre kontrolünde son gelişmeler: Besin ortamı üst çevresi ve kültür ortamı çevresi faktörleri

Ercan ÖZKAYNAK, Bülent SAMANCI

Yayla koşullarında yapılan brokkoli (Brassica oleracea var. italica) üretiminde fide yaşı ve bitki sıklığının verim ve kalite üzerine etkileri

FUNDA YOLDAŞ, Dursun EŞİYOK

Manisa ilinde yetiştirilen kültür kekiği (Origanum spp.) (Lamiaceae)' ndeki Noctuidae (Lepidoptera) familyası türleri

Serdar TEZCAN, Zuhal OKYAR, Göksal BEYAZ

Çinko ve humik asit uygulamalarının makarnalık buğday (Triticum durum L.)' da verim ve verim öğelerine etkileri

Mehmet ATAK, Muharrem KAYA, Cemalettin Y. Çiftçi