Mandalarda [Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)] Termal Stresin Azaltılma Olanakları

Mandalar [Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)] tropikal kökenli olmasına rağmen, iklimsel farklılıklara karşı oldukça hassastır. Sıcaklık stresinin mandalar üzerinde olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla alınabilecek idari tedbirler vardır. Bu amaçla manda çiftliklerinde gölgelik alanlar, fanlar, duş sistemleri, doğal ve yapay havuzlar oluşturulabilir. Sıcak havalarda mandalara yapay havuzlar ya da gölgelik alanlar oluşturularak vücutta meydana gelebilecek ısı artışı engellenir. Diğer yandan besleme kapsamında rasyonda yapılacak değişikliklerle (yemleme sistemi, rasyonda düşük ısı değerine sahip yemlerin secimi ve katkı maddelerin tercih edilmesi) yem tüketimindeki düşme engellenmekte ve böylece hayvanın performansı olumlu yönde etkilemektedir. Bu derlemede olumsuz çevre koşullarından dolayı oluşabilecek manda kayıpların önüne geçebilmek, hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi ve nitelikli ürünler verebilmesi için idari ve beslemenin önemi anlatılmaya çalışılmıştır.

Possibilities to Reduce Thermal Stress in Water Buffalo [Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)]

Although the buffaloes [Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)] are tropical origin, they are very sensitive to climatic differences. There are administrative measures that will be able to taken to reduce the effects of temperature stress on buffaloes. For this purpose, shade areas, fans, shower systems, natural and artificial pools can be created in buffalo farms. In hot weather, artificial ponds or canopy areas are created for the buffaloes to prevent heat increase in the body. On the other hand, in the some of changes that will be done in the ration within the scope of feeding (feeding system, selection of feeds with low heat value in the ration and preference of additives) prevent the decrease in feed consumption and thus have a positive effect on the performance of the animal. In this review, the importance of administration and feeding in order to prevent buffalo losses that may occur due to negative environmental conditions, to sustain the lives of animals and to provide qualified products are tried to be explained.

Kaynakça

Akçapınar, H. ve C. Özbeyaz. 1999. Hayvan yetiştiriciliği temel bilgileri. ISBN: 975-96978-0-7. Kariyer Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara.

Anonim. 1983. Ventilation of Agricultural Structures. Mylo A. Hellickson and John N. Walker (Eds.). ASAE Monograph Number: 6, St. Joseph, Michigan.

Anonim. 1991. Modern Kanatlı Yetiştiriciliği. Stres ve C vitamini, Roche Müstahzarları San. A. Ş. Yayınları, Deniz Ofset, İstanbul, 53s.

Anonim. 2016. Resmi Gazete. http://www.mevzuat.gov.tr/ Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.6109&MevzuatIliski= 0&sourceXmlSearch. (Erişim Tarihi: 15.01.2018).

Anonymous. 1981. NRC (National Research Council) the Water Buffallo New Prospects an Underlilized Animal. National Academy Press Washington. D. C.

Botigeli Sevegnani, K., L. Macedo De Toledo, I. Arcaro Junior, P. Schneider, S. V. Matarazzo, N. A. Tonizza De Carvalho, and L. A. Ambrosio. 2007. Effect of environmental variables on buffaloes physiology. Proc. 8th World Buffalo Congress in Italian J. Anim. Sci. 6 (2): 1333-1335.

Cockrill, W. R. 1974. Aspects of Disease. p. 495. In: The Husbandry and Health of the Domestic Buffalo. FAO, Rome, Italy.

Değirmencioglu, T., T. Özcan, S. Özbilgin, and S. Şentürklü. 2013. Effects of yeast culture addition (Saccharomyces cerevisiae) to Anatolian water buffalo diets on milk composition and somatic cell count. Mljekarstvo 63 (1): 42-48.

Degirmencioglu, T., H. Unal, S. Ozbilgin, and H. Kuraloglu. 2016. Effect of ground fenugreek seeds (Trigonella foenum graecum) on feed consumption and milk performance in anatolian water buffaloes. Arch. Anim. Breed. 59 (3): 345-349.

Degirmencioglu, T., E. Simsek, H. Unal, H. Kuraloglu, and S. Ozbilgin. 2019. Effect of Cuminun seeds (Cuminum cyminum) supplementation to Anatolian water buffaloes diets on shelter into gass concentration, milk and milking. Proje no’su KUAP(KMYO)-2015/37. Unpublished.

Fuller, R. 1989. A Review. Probiotics in man and animals. J. of Applied Bacteriology 66 (5): 365-378.

Görgülü, M. 2019. Sıcaklık Stresi ve Besleme. http://www. muratgorgulu.com.tr/altekran.asp?id=45 (Erişim tarihi 11.12.2020).

Görgülü, M. ve S. Göncü. 2019. Sıcak Koşullarda Süt Sığırlarının Beslenmesi. http://www.muratgorgulu. com.tr/altekran.asp?id=58. (Erişim tarihi 11.12.2020).

Gudev, D., S. Popola-Ralcheva, P. Moneva, Y. Aleksiev, T. Peeva, Y. Ilieva, and P. Penchev. 2007. Effect of heatstress on some physiological and biochemical parameters in buffaloes. Proc. 8th. World Buffalo Congress in Italian J. Anim. Sci. 6: 1325-1328.

Hussein, F. M., W. M. Noiser, and E. L. El-Bawab. 1997. Reproductive performance of buffaloes under some stress factors. pp. 928-932. In: Proceedings 5th World Buffalo Congress, Caserta, Italy.

Jacobsen, K. L. 1998. Il benessere delle bovine da latte nei climi caldi e umidi. Parte I. Ricoveri ed effetti dello stress da calore. Large Animals Review 4: 29-34.

Johnson, I. T., J. M. Gee, K. Price, C. Curl, and G. R. Fenwick. 1986. Influence of saponins on gut permeability and active nutrient transport in vitro. J. Nutri. 116 (11): 2270-2277. https://doi.org/10.1093 /jn/116.11.2270.

Karademir, G., and B. Karademir. 2003. Yem katkı maddesi olarak kullanılan biyoteknolojik ürünler. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 43 (1): 61-74.

Koga, A., and N. Chaiyabutr. 2006. Distinctive water turnover in Swamp Buffaloes suggesting species-specific adaptation to hot-humid climates. pp. 490-494. In: Proceedings of the 5th Asian Buffalo Congress on social economic contribution if buffalo to rural areas, April 18-22 Nanning, China.

Küçükkebabçı, M. ve S. Aslan, 2002. Evcil dişi mandaların üreme özellikleri. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Dergisi 42 (2): 55-63.

Kılıç, U., M. Boğa, and M. Görgülü. 2007. Ruminantların beslenmesinde kullanılan yem katkı maddeleri. Yem Magazin 48: 25-32.

Kic, P., and V. Brož. 1995. Tvorba Stájového Prostředí (Generation of the Environment in Animal Houses). Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR v Praze, p.47. ISBN 80-7105-106-3.

Marai, I. F. M., and A. A. M. Habeeb. 2010. Buffalo’s biological functions as affected by heat stress Live stock Science 127(2):89-109.

Mccool, C. J., and K. W. Entwistle. 1989. The effects of capture stress on testis function in the Australian Swamp buffalo (Bubalus bubalis). Theriogenology 31 (3): 595-612.

Petit, H. V., M. Ivan., and C. J., Brisson. 1989. Digestibility measured by fecal and ileal collection in preruminant calves fed a clotting or a non-clotting milk replacer. J. Dairy Sci. 72 (1): 123-128. https://doi.org/10.3168/ jds.S0022-0302(89)79087-1.

Rane, R. S., R. A. Thorat, and S. I. Mali. 2003. Microclimate studies in buffalo farm shelter. pp. 185-186. In: Proceedings of the 4th Asian Buffalo Congress, New Delhi, India.

Roncoroni, C., G. Giangolini, L. Alfieri, and A. Fagiolo. 2008. Housing and management In: M. D. Rasmussen, S. Thomas and A. Borghese (Eds.) Milking management of dairy buffaloes. Bulletin of the International Dairy Federation Brussels, Belgium 426: 85-91.

Sarwar, M., M. A. Shahzad, and M., Nisa. 2007. Influence of varying level of sodium bicarbonate on milk yield and its composition in early lactating Nili Ravi buffaloes. Asian-Australian Journal of Animal Sciences 20: 1713- 1720.

Siegel, H. S. 1985. Immunological responses as indicators of stress. World’s Poult. Sci. J. 41 (1): 36-44.

Thakur, S. S., and S. K. Shelke. 2010. Effect of supplementing bypass fat prepared from soybean acid oil on milk yield and nutrient utilization in Murrah buffaloes. Indian J. Anim. Sci. 80: 354-357.

Thanh, V. T. K., and W. S. Chang. 2007. Differences in adaptation to tropical weather between buffaloes and cattle. Proc. 8th World Buffalo Congress in Italian J. Anim. Sci. 6: 1340-1343.

Upadhyay, R. C., R. Ranı, S. Asharaf, S.V. Sıngh, S. P. S. Somvanshı, and A. Kumar. 2010. The effect of climatic changes on buffalo milk production. Proc. 9th WBC, Buenos Aires, Argentina, 28-30 of April. in Rev. Vet. 21 (1): 256-258.

Vahap, Y. A. 1987. Süt sığırı barınaklarının mekanik havalandırma sistemi ile havalandırılması. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Dergisi 18 (1-4): 125-132.

Wang, Y., T. A. McAllister, L. J. Yanke, and P. R. Cheeke. 2000. Effect of steroidal saponin from Yucca schidigeraextract on ruminal microbes. J. App. Microbiol. 88 (5): 887-896.

Wenk, C. 2000. Why all discussion about herbs? Biotechn. In the feed industry. pp. 79-96. In: Proc. of alltech`s 16th. Ann. Symp. Alltech technical publications, Nottginham Univ. Press. Nicholasvile, KY.

Yadav, R., R. Tiwari, P. Chowdhary, and C. K. A. Pradhan. 2011. Pharmacognostical monograph of Trigonella foenum graecum seeds, Int. J. Pharm. Pharm. Sci. 3 (5): 442-445.

Yavuz., H. M., and H. Biricik. 2009. Süt sığırlarının sıcak stresinde beslenmesi. Uludağ Univ. Vet. Fak. Dergisi 28: 1-7.

Zava, M. 2011. Manejo y bienestar animal. pp. 459-466. In: El bufalo domestico. Published by Orientacion Grafica. ISBN-10: 9879260910. ISBN-13: 978-9879260913.

Kaynak Göster

547 318

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çiftçi Koşullarında Yerel Çeşitlere Dayalı Buğday Üretimi

Asuman KAPLAN EVLİCE, AYDIN AKKAYA

Ateş Yanıklığına Tolerant Ayva Tiplerinin Seleksiyon Islahı: Doğu Marmara Bölgesi

Müge ŞAHİN, Adalet MISIRLI, Hatice ÖZAKTAN

Effects of Radioiodine (I131) on Mitotic Chromosomes of Root Meristem Cells of Vicia faba L. and Numerical Evaluation

YASEMİN PARLAK, Didem GÖKSOY, Bahattin BOZDAĞ, Ali ÖZDEMİR, Gözde MUTEVELİZADE, KAMURAN AKTAŞ, Gül GÜMÜŞER, Elvan SAYİT, Canan ÖZDEMİR

Iris sari Schott ex Baker’nin In Vitro Çoğaltım ve Köklendirme Çalışmaları

Selay DOĞAN, Gülat ÇAĞLAR

Mandalarda [Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)] Termal Stresin Azaltılma Olanakları

Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU

Weed Hosts of Field Dodder (Cuscuta campestris Yunck.) in Northwestern Marmara Region of Turkey

Bahadır ŞİN, Lerzan ÖZTÜRK, Nur SİVRİ, Gürkan AVCI, İzzet KADIOĞLU

Kahramanmaraş’tan Toplanan Prunus divaricata subsp. divaricata Ledeb. Meyvelerinin Biyokimyasal Özellikleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

NAZAN ÇÖMLEKCİOĞLU, Yusuf Ziya KOCABAŞ, Ashabil AYGAN

Ayçiçeğinde Yüksek Oleik Yağ Asidi Özelliğinin Moleküler Markörler Kullanılarak Belirlenmesi

Çağlar ÇOLAK, Semra HASANÇEBİ, YALÇIN KAYA

Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Beslenmenin Hastalık ve Zararlılarla İlişkisi

Tuğçe OLGUN, Erkan TOPAL, Nazmiye GÜNEŞ, Devrim OSKAY, Aybike SARIOĞLU

A Research on Expansion and Adoption of the Wheat (Triticum aestivum L.)Varieties Certified as Esperia and Tosunbey: The Example of Polatlı District in Ankara

Celal CEVHER, Özlem BOY, Hasan TATLIDİL