Biodiversity for Food and Nutrition Project: Black Sea Region Studies

Yabani yenilebilir türler, yerel çeşitler ve tür çeşitliliği küresel gıda güvenliği ve beslenme için hayati önem taşısa da günlük beslenmemizde oldukça az yer tutmaktadır. Tarımsal biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının sağlanmasını amaçlayan "Gıda ve Beslenme için Biyoçeşitlilik projesi" Türkiye'de üç pilot alanda yürütülmektedir. Bu amaçla Karadeniz bölgesi çalışma alanı için Kastamonu, Samsun ve Sinop illeri seçilmiştir. Projenin başlangıcında, Karadeniz bölgesinde yapılan ön çalışmalarla on yenilebilir yabani tür ve bir adet yerel çeşit seçilmiştir. Bu türler besin içeriklerinin belirlenmesi için en az on noktadan toplanmıştır. Analiz sonuçlarında Karadeniz'de yaygın olarak tüketilen türlerin çoğunun mineral, vitamin ve lif açısından zengin olduğu görülmüştür. Hedef türlere ait sosyoekonomik ve geleneksel bilgilerin elde edilmesine yönelik ön araştırmalar yapılmıştır. Anketlerde monografi tekniği kullanılarak detaylı bilgi elde edilmiştir. Toplama ve anket çalışmalarında toplayıcı ve tüketicilerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Anket çalışmalarında toplam 111 toplayıcı ve 295 tüketici ile görüşülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda Sinop ve Kastamonu'da en çok bilinen ve tüketilen yabani yenilebilir türün Kaldirik olduğu anlaşılmıştır. Çoğu tüketici yabani yenilebilir türler haftada bir iki kez tükettiklerini ifade etmişlerdir. Gerekli politika ve mevzuatın hazırlanması konusu bu projeden elde edilen bilgilere dayanarak ele alınacaktır. Bu türlerin sürdürülebilir kullanımını güçlendirmek için paydaşlarla birlikte bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmektedir

Gıda ve Beslenme için Biyoçeşitlilik Projesi: Karadeniz Bölgesi Çalışmaları

Although wild species, landraces and species diversity play an important role in global food security and are necessary for food safety and nutrition, they are very rarely included in daily diets. The "Biodiversity for Food and Nutrition" project, which aims to ensure sustainable use of agricultural biodiversity, was carried out in three pilot sites in Turkey. As part of the project, Kastamonu, Samsun and Sinop provinces were chosen as the pilot sites in the Black Sea Region. At the beginning of the project, ten wild edible species and a landrace were identified by the pre-surveys performed at the Black Sea pilot site. The samples of the species were collected from at least ten locations and analyzed to determine their nutritional content. Most of the wild edible species found to be intensively consumed in the Black Sea pilot site are rich in minerals, vitamins and fiber. Preliminary surveys were conducted to obtain socio-economic information and traditional knowledge on wild edibles. The monograph technique was used and detailed data were collected using questionnaires. The surveys were conducted by collecting species and meeting face-to-face with collectors and consumers. Questionnaires were administered to a sample of 111 collectors and 295 consumers. The survey results showed that the most well-known and consumed wild edible species in Sinop and Kastamonu is Kaldirik. Most of the consumers stated that they consume wild species once or twice a week. Preparation of necessary policies and legislation will be addressed on the basis of knowledge that was obtained from this project. Awarenessraising activities will be held with the stakeholders to strengthen the sustainable use of these species

Kaynakça

Anonymous. 2014. FAO Gene Bank Standards. (http://www.fao.org/3/a-i3704e.pdf).

Guzelsoy, N. A., O. Ucurum, E. Tokat, A. Tan, S. Tugrul Ay, K. Ozbek, and I. Ozkan. 2015. Nutrient content of selected biodiverse food in Turkey. 11th International Food Data Conference (IFDC) 3-5 November, 2015 Hyderabad, India

Kaynak Göster

570 326

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

The Antioxidant Capacities and Consumption Per Capita of Edible Wild Species and Local Varieties Collected from Turkey within the GEF-Funded Biodiversity for Food and Nutrition (BFN) Project

Fırat AYAS, Fatih Alpay VURAN, Kadriye YUKSEL, Orçun ÇINAR, Saadet TUĞRUL AY, Sevinç KARABAK

Mediterranean Region Studies of Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use for Improved Human Nutrition and Wellbeing Project

Saadet TUĞRUL AY, Ahu CINAR, Fırat AYAS, Kadriye YUKSEL, Orçun ÇINAR, Sevinç KARABAK

Sea Beets [Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang.] Wild Edible Beets and Home Garden Beets of Turkey

Ayfer TAN, Neşe ADANACIOĞLU, Sevinç KARABAK, Nurcan AYSAR, Ahmet Şemsettin TAN, Lerzan AYKAS

Wild Edible Fruits: A Rich Source of Biodiversity

Sezai ERCİŞLİ, Halil Ibrahim SAGBAS

Biodiversity for Food and Nutrition Project: Black Sea Region Studies

Kürşad ÖZBEK, Sevinç KARABAK, Nurcan AYSAR GUZELSOY, Nurgül SARI, Rukiye MURAT DURAN, Rahmi TAŞCI, Birgul GUNER, Hilal YUCEARSLAN, Durmus DENIZ, Ahmet AKSOY

Nutritional Properties of some Wild Edible Plant Species in Turkey

Nurcan A GUZELSOY, Ozgul UCURUM, Emre TOKAT, Ayfer TAN, Saadet TUĞRUL AY, Kürşad ÖZBEK

Strategy of Conservation and Protection of Wild Edible Plants Diversity in Burkina Faso

Mamounata BELEM, Moumouni NABALOUM, Josephine YAMEOGO

Halophytes as a Potential Food Source

GÜL NİLHAN TUĞ, AHMET EMRE YAPRAK

A Traditional Underutilized Crop of Turkey: Cowpea [Vigna Unguiculata (L.) Walp.] Landraces

Alev KIR, Ayfer TAN, Neşe ADANACIOĞLU, Sevinç KARABAK, Nurcan AYSAR GUZELSOY

Economically Important Wild Mushroom Saffron Milk Cap [Lactarius deliciosus (L.) Gray] of Aegean Region, Turkey

Neşe ADANACIOĞLU, Ayfer TAN, Sevinç KARABAK, Nurcan GUZELSOY, Fırat AYAS, Lerzan AYKAS, Tefik TAYLAN