Wiki-Ed’de Şiir: Öğretmen Adaylarının Şiir ve Şiir Öğretimi Hakkındaki Ön Yargılarını Değiştirmek

İngilizce öğretmek için hevesli olan öğretmenleri yetiştiren eğitmenler olarak, öğrencilerimizingenel olarak şiir öğretme fikrinden korktuğunu görüyoruz. Ayrıca, şiirin onların gönderildikleriokullarda kendi alanlarında öğretmeleri istenen en yaygın tür olduğunu da görüyoruz. Kanada veİngiltere'deki mesleğe yeni başlayan öğretmenleri bir Wiki'de bir araya getiren bu projeye onlarınşiir öğretme konusunda hissettikleri bazı gerilimleri araştırmak için giriştik. Projeye dahil olan 56öğretmen adayı tarafından ifade edilen yedi önyargı belirledik: Öğrenciler şiiri sıkıcı bulmakta veona direnç göstermekteydiler; okul hayatları boyunca öğretmen adaylarının tecrübe ettiği şekliyleşiir seçkinci ve çoğu zaman erişilemezdi; şiir çoğu sınıfta yüzeysel olarak vardır ve zamankısıtlamaları söz konusu olduğunda İngilizce programlarından kolayca çıkartılabilen bir süs olarakkabul edilir; öğrenciler tarafından yazılan şiiri değerlendirmek zordur; analize aşırı vurgu yapmakşiir öğretiminin çoğu zaman merkezinde yer alır; ve şiir tek başına yapılan bir sanattır. Bu makaleningeri kalanında bu ön yargıların etrafındaki bazı yorumları ve öğretmen adaylarının sözlerininkendilerinin yaptığı öğretim ve genel olarak şiir öğretimi üzerindeki olası etkilerini ele alacağız

Wiki‐Ed Poetry”: Transforming Preservice Teachers’ Preconceptions About Poetry and Poetry Teaching

As instructors who prepare aspiring teachers to teach English, we find that our students are often intimidated by the idea of teaching poetry. We also find that it is the most common genre that they are asked to teach in their field placements in the schools. We undertook this project, which brings together beginning teachers in Canada and England on a wiki, to explore some of the tensions they felt about teaching poetry.

Kaynak Göster