Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği

Öz Bu araştırmanın amacı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının eğitim hayatımızda etkisini çokça hissettiren bir çıktısı olan uzaktan eğitim sisteminin, yararlanıcıları ve kullanıcıları tarafından PEST Analizi yönüyle irdelenmesini sağlamaktır. PEST Analizi, bir konu ile ilgili risklerin bazı kategoriler (politik, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik) bazında değerlendirmeler yapılarak belirlenmesidir. Tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından uzman görüşleri alınarak hazırlanan ve uzaktan eğitim kapsamında PEST kategorilerini ilgilendiren değerlendirmeleri içeren 14 soruluk 5’li likert tipi bir anketten elde edilmiştir. Dijital yöntemlerle katılımcılara uygulanan anket çalışmasına Nevşehir ilindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan idareci ve öğretmenler ile bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin velilerinden oluşan toplam 10.987 kişi katılmıştır. Bulguların değerlendirilmesinde, istatistiksel teknik olarak betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS paket programıyla değerlendirilmiş olup her bir soru için ayrı ayrı irdelenerek tartışılmış ve genel bir sonuca ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, uzaktan eğitimin örgün eğitim sistemine entegre edilmesi gerektiği ve örgün eğitime bakış açısını değiştirdiği, uzaktan eğitim sisteminin çocuğun bireysel öğrenme becerisini geliştirmede yetersiz kaldığı ancak aile içi iletişimi olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Kaynakça

Referans1 Şen, A.İ., (2019). Okul Dışı Öğrenme Ortamları. Pegem Akademi Yayınları, 2019. Referans2 MEB (2005). İlköğretim 6. ve 7. ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programları. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { amauefd847042, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {86 - 121}, doi = {}, title = {Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği}, key = {cite}, author = {Erman, Muhammed Ali} }
APA Erman, M . (2021). Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 86-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/62659/847042
MLA Erman, M . "Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2021 ): 86-121 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/62659/847042>
Chicago Erman, M . "Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2021 ): 86-121
RIS TY - JOUR T1 - Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği AU - Muhammed Ali Erman Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 121 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği %A Muhammed Ali Erman %T Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği %D 2021 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Erman, Muhammed Ali . "Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 1 (Haziran 2021): 86-121 .
AMA Erman M . Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 10(1): 86-121.
Vancouver Erman M . Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 10(1): 86-121.
IEEE M. Erman , "Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 86-121, Haz. 2021