Birleştirilmiş Sınıflarda Oyunla Coğrafya Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri

Öz Yapılan araştırmanın amacı birleştirilmiş sınıflarda çalışan öğretmenlerin Sosyal Bilgiler derslerinde Coğrafya öğretiminde eğitsel oyun kullanım durumlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik (olgubilim) türünde olup veriler yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi, çalışmanın amacı doğrultusunda birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenler olarak belirlenmiş ve çalışma 40 kişi ile yürütülmüştür. 9 adet kapalı uçlu sorudan oluşan mülakat formu çalışmada veri toplama aracı olarak tercih edilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile tahlil edilmiştir. Araştırmanın sonucunda birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenler, coğrafya öğretiminde eğitsel oyunu hem dersler hem de gelişim alanları açısından faydalı bulmuş ve derslerinde kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca birleştirilmiş sınıflarda, etkili öğretme sürecinde eğitsel oyunu kullanmanın sınırlılıklarının olduğu da belirtilmiştir. Bu sınırlılıkları aşmak için de öğretmenlere eğitsel oyunlara yönelik hizmet içi eğitim planlanması, birleştirilmiş sınıflardaki müfredat yoğunluğunun azaltılması gibi önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Altunay, D. (2004). Oyunla Desteklenmiş Matematik Öğretiminin Öğrenci Erişisine ve Kalıcılığa Etkisi, , Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008, s.159).Bilimsel araştırma yöntemleri (26.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { amauefd886498, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {147 - 168}, doi = {}, title = {Birleştirilmiş Sınıflarda Oyunla Coğrafya Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {Sarıoğlu, Caner and Çoban, Asım} }
APA Sarıoğlu, C , Çoban, A . (2021). Birleştirilmiş Sınıflarda Oyunla Coğrafya Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 147-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/62659/886498
MLA Sarıoğlu, C , Çoban, A . "Birleştirilmiş Sınıflarda Oyunla Coğrafya Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2021 ): 147-168 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/62659/886498>
Chicago Sarıoğlu, C , Çoban, A . "Birleştirilmiş Sınıflarda Oyunla Coğrafya Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2021 ): 147-168
RIS TY - JOUR T1 - Birleştirilmiş Sınıflarda Oyunla Coğrafya Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri AU - Caner Sarıoğlu , Asım Çoban Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 168 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Birleştirilmiş Sınıflarda Oyunla Coğrafya Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri %A Caner Sarıoğlu , Asım Çoban %T Birleştirilmiş Sınıflarda Oyunla Coğrafya Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri %D 2021 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Sarıoğlu, Caner , Çoban, Asım . "Birleştirilmiş Sınıflarda Oyunla Coğrafya Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 1 (Haziran 2021): 147-168 .
AMA Sarıoğlu C , Çoban A . Birleştirilmiş Sınıflarda Oyunla Coğrafya Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 10(1): 147-168.
Vancouver Sarıoğlu C , Çoban A . Birleştirilmiş Sınıflarda Oyunla Coğrafya Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 10(1): 147-168.
IEEE C. Sarıoğlu ve A. Çoban , "Birleştirilmiş Sınıflarda Oyunla Coğrafya Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 147-168, Haz. 2021