Ağrı İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti

Tarım arazilerinin kamulaştırmalarında gelirlerin kapitalizasyonu yönteminin kullanılması yasal olarak zorunludur. Gelirlerin kapitalizasyonu yönteminde kapitalizasyon oranının tespiti çok güç ve önemli bir husustur. Çalışmada Ağrı ili merkez ilçede kuru tarla, sulu tarla ve çayır arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti yapılmıştır. Bu amaçla Ağrı ili Merkez İlçede bulunan 100 köyün 50 tanesinde köy bilgi anket formu doldurulmuştur. Ağrı ili merkez ilçeye bağlı köylerde ortalama net gelir kuru tarla, sulu tarla ve çayır arazilerinde sırasıyla 42,76; 71,69 ve 71,50 ₺ da-1 olarak hesaplanmıştır. Yine bölgede kuru tarla, sulu tarla ve çayır arazilerinde satış fiyatı sırasıyla 750, 1350 ve 1130 ₺ da-1 olarak belirlenmiştir. 2013 yılı verilerine göre bölgede kapitalizasyon oranı kuru tarla, sulu tarla ve çayır arazilerinde sırasıyla %5,70; %5,31 ve %6,33 olarak hesaplanmıştır.

Determination of the Capitalization Rate in Agricultural Land in Ağrı Province Central District

It is legally necessary to use the method of capitalization of incomes in the expropriation of agricultural land. Determination of the rate of capitalization in the method of capitalization of income is very difficult and important. In the study, the rate of capitalization in dry land and irrigated land and meadowlands in Ağrı province central province was determined. For this purpose, a village information survey form was filled out in 50 villages of 100 villages in the central province of Agri. The average net income for rural villages in Ağrı province was calculated as 42.76, 71.69 and 71.50 ₺ de-1 in dry field, wet field and meadowlands, respectively. Again, the sale price in dry field, wet field and meadowlands in the region is determined as 750, 1350 and 1130 ₺ de-1 respectively. The rate of capitalization in the region according to the year 2013 is calculated as 5.70%, 5.31% and 6.33% in dry field, wet field and meadowlands, respectively.

Kaynakça

Akay, M., Akçay Y. ve Sayılı M., 2001. Tokat ili Erbaa ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, sayı:131, Ocak-Şubat-Mart, Ankara.

Aktaş, A.R. ve Akay, M., 2001. Tokat ili Niksar ovası tarla arazilerinde kapiyalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2):1-14.

Anonim, 1983. Kamulaştırma Kanunu, Kanun No:2942, Resmi Gazete Tarih: 08/11/1983, Sayı:18215, (Değişik: 24.4.2001, 4650).

Anonim, 2013. Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kayıtları. Anonim, 2017. http://www.tarimziraat.com/koyler/agri_koyleri/merkez_koyl eri.

Avcı, İ. ve Akay, M., 2012. Tokat ili Pazar ilçesi tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1);65-74.

Aydın, H. ve Akay, M., 2008. Zile ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti üzerine bir araştırma. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25 (1), 23-31.

Birinci, 1997. Erzurum ve Erzincan İllerinde Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum.

Engindeniz, S., 2001. Beydağ barajı göl alanında kalan tarım arazilerinin kamulaştırılmasında kullanılabilecek kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 38 (2-3);95-102.

Gülten, Ş., 1994. Kıymet Takdiri. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 435, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 202, Ders Kitapları Serisi No:29, Erzurum.

Gülten, Ş., 2001. Kıymet Takdirinde Gelir ve Piyasa Değeri Yöntemi (Bilirkişilik). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 77, Erzurum.

Gündoğmuş, M.E. ve Uyar, T., 2016. Kestane bahçelerinde gelir yöntemine göre değerleme: Aydın ili Nazilli ilçesi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(01);107- 117.

Gündoğmuş, M.E. ve Taşçı, M., 2017. Hünnap (Zizyphus jujube mill.) bahçelerinde gelir yöntemine göre değerleme: Denizli ili Çivril ilçesi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (02) 42-53.

Karakayacı, Z. ve Oğuz, C., 2006. Konya ili Ereğli ilçesi tarım arazileri için kapitalizasyon oranının tespiti. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(40); 21-26.

Karakayacı, Z., Oğuz, C. ve Reis, S., 2016. Konya ili Çumra ilçesindeki tarım arazilerinin değerlerini etkileyen faktörlerin farklı yaklaşımlarla analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi,22(2);17-27.

Kaynak Göster